De handleiding algemeen kan je hier downloaden. Deze handleiding is gericht op scholen en schoolbesturen.
Deze handleiding behandelt de aanmaak en opvolging van de leerlingenfacturen in Count-e. De leerlingen worden in deze werkwijze als individuele klanten in de boekhouding voorzien. Het aanmaken en afdrukken van facturen gebeurt in een aparte module orderadministratie. Nadien worden ze naar de boekhouding overgebracht. Daar gebeurt dan de registratie van de betalingen en alle opvolging (openstaande, rappels, dubieuze vorderingen, enz.)
Handleiding orderadministratie en stockbeheer.
De handleiding om mails via uw Microsoft account te versturen kan je hier downloaden.
Onderwijsinstellingen die aankopen in andere EU-lidstaten moeten opletten als ze de grens van 11.200 euro per jaar overschrijden. De grens van 11.200 euro wordt bekeken per vzw. Voor die aankopen moet een bijzondere btw aangifte ingediend worden. Niet alleen moet er dan een aangifte ingediend worden, maar je zal ook Belgische btw op die aankopen moeten betalen. Dat wil zeggen dat de kostprijs van een aankoop in EU-lidstaten ook verhoogd wordt met een % Belgische btw. Belangrijk is ook dat u aan die leveranciers uw Belgisch btw-nummer meedeelt.

In deze handleiding vind je terug hoe je de voorbereidingen, de aankoopboekingen en ten slotte de aangifte kan maken.
Deze handleiding focust op het verwerken van betalingen, opvolgingsmogelijkheden voor openstaande klanten, rappels en facturen ter herinnering versturen en dubieuze debiteuren opvolgen.
Er is nu ook een handleiding over het registreren van fietsvergoedingen via de webapplicatie.
In de versie 4.12 zijn er grondige wijzigingen aan het systeem van afpunten. Informatie hierover kan u in onderstaand document terugvinden.
Hieronder kan u 2 handleidingen downloaden betreffende de werking van de scanners. De eerste handleiding gaat over opzet en organisatie van het systeem. De tweede handleiding over het dagelijks gebruik.
Deze handleiding behandelt de werkwijze om registraties voor de facturatie in te brengen via Schoolware.
Sinds versie 4.11 kan je de leerlingen uit Informat automatisch ieder nacht laten synchroniseren. De handleiding kan je hieronder downloaden.
Deze handleiding omvat het opzetten en beheer van profielen en rechten in Count-e.
Deze handleiding geeft een uitleg over het van start gaan met domiciliëringen in Count-e. Zowel op opstellen en beheer van de mandaten als het uitvoeren en verwerken van de domiciliëringsopdrachten komen aan bod.
Sinds de versie 3.17 voorziet Count-e in nieuwe mogelijkheden om documenten in de orderadministratie te laten doorstromen naar een hoger niveau. Deze mogelijkheden zijn in iedere stap van de documentenstroom offerte/aanvraag – bestelling – levering – factuur voorzien.

Interessant is de nieuwe manier om aantallen af te boeken die niet meer geleverd zullen worden zonder dat de stock mee zal veranderen.
Via de statistieken wordt het mogelijk informatie uit Count-e op te vragen die op gewone rapporten moeilijk op een duidelijk leesbare manier te tonen is. We plaatsen hier bijvoorbeeld verschillende jaren naast elkaar zodat er evoluties kunnen vastgesteld worden. Of info uit meerdere deeldossiers naast elkaar tonen, is een andere interessante mogelijkheid. De handleiding kan je hieronder downloaden.
Count-e voorziet in de mogelijkheid om fiscale fiches 281.10 te generen en te verwerken. Deze handleiding geeft uitleg over de voorbereidingen die je moet treffen, op welke manier je personeelsleden als leverancier kan voorzien, het aanmaken en afdrukken van de fiches en tenslotte de aangifte via Belcotax.
Count-e voorziet in de mogelijkheid om fiscale fiches 281.50 te generen en te verwerken. Deze handleiding geeft uitleg over de voorbereidingen die je moet treffen, het aanmaken en afdrukken van de fiches en tenslotte de aangifte via Belcotax.
Deze handleiding gaat over de analytische boekhouding in Count-e. Er wordt een overzicht gegeven van het activeren van de analytische module en de voorbereidingen die je moet treffen om ermee te werken. Verder behandelen we het analytisch boeken, de begroting en bespreken we enkele analytische rapporten.


In Count-e bestaat de mogelijkheid om externe documenten te koppelen en opvraagbaar te maken vanuit de boekhouding. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is een aankoopfactuur in pdf die je aan de factuur in Count-e koppelt. Het voordeel van dit systeem is dat je deze documenten onmiddellijk voor meerdere personen ter beschikking stelt en dat ze van overal te raadplegen zijn.

Je kan zelf bepalen welke documenten je in een kast wil plaatsen. Het kastensysteem komt neer op het digitaal opslaan van externe documenten en die koppelen aan records uit aan Count-e. Deze externe documenten zijn dan ook enkel te raadplegen vanuit Count-e.
Deze handleiding overloopt een aantal basisverrichtingen die ieder jaar terugkomen tijdens het afsluiten van het boekjaar. Er wordt een overzicht gegeven van alle controles en acties die je moet ondernemen om het boekjaar op een correcte manier af te sluiten.
De algemene handleiding legt u de basiswerking van Count-e uit. Algemene basisprincipes zoals uit te voeren basishandelingen, logica en opbouw van de schermen, mogelijkheden van de toepassing enz. kan u erin terugvinden. Deze handleiding is gericht op bedrijven en vzw’s en bevat ook informatie over werken met btw.