Menu Content/Inhalt
Updates


Vergelijk !Met Count-e gaan we ervan uit dat u altijd met de meest recente versie van het pakket moet kunnen werken.
Daarom zijn updates altijd inbegrepen in het basispakket.

  • Een boekhouding voeren is niet alleen nuttig voor een goede bedrijfsvoering, het is ook een wettelijke plicht. En wettelijke bepalingen zijn nu eenmaal aan verandering onderhevig. Zeker waar het boekhouding betreft bemoeit de wetgever zich meer en meer tot in de kleinste details met wat mag en niet mag, en hoe het moet en niet moet.
    Uw boekhoudpakket moet dan ook permanent bijgewerkt worden om altijd in orde te zijn met de wettelijke bepalingen. Naast de regelgeving is het ook normaal dat altijd verder kan bijgeschaafd en verbeterd worden aan de manier waarop uw boekhoudpakket functioneert.
  • Voor uw ondersteuning hebben we er als leverancier alle belang bij dat u altijd over die bijwerkingen en verbeteringen kunt beschikken. Zodra er een update beschikbaar is wordt u daar over geïnformeerd en kunt u deze installeren.
  • Bovendien moet u die update enkel op uw centrale boekhoudcomputer installeren. De ermee verbonden pc's van uw gebruikers worden automatisch bijgewerkt door het centrale boekhoudpakket. U hoeft dus niet bij alle gebruikers langs te gaan om een update te installeren, noch hen te verplichten om zelf de update uit te voeren.
  • Maakt u gebruik van de Count-e ASP-dienst, dan is het nog eenvoudiger. Wij zorgen zelf voor de installatie van de update en informeren u over de precieze aard en implicaties van de wijzigingen.
    Voor meer informatie over de ASP-dienst, zie de rubriek Count-e dienstverlening - ASP-dienst.
  • Uiteraard wijzigen updates niets aan de inhoud van uw boekhouding.