Menu Content/Inhalt
HOME
Verjaring schoolrekeningen

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft bepaald dat de verjaring voor de onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt.

Schoolrekeningen die langer dan één jaar onbetaald blijven, kunnen niet meer ingevorderd worden. Deze regeling is van toepassing voor alle rekeningen die verband houden met onderwijs zoals leerlingenbijdragen, maaltijden, uitstappen en schoolmaterialen.

Er zijn evenwel procedures waarmee je als schuldeiser kan vermijden dat een schoolrekening reeds na één jaar verjaart.

Meer info op de website van het Katholiek Vlaams Onderwijs. Klik hier.