Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e update info 4.11.0 en 4.11.1
Count-e update info 4.11.0 en 4.11.1

Update 4.11.1

Scanners uitlezen via nieuw scherm "Aanvulling dagregistraties via scanner"

 • De voorkeurinstellingen werden bij de controle niet uitgevoerd. Daardoor werden bv. dubbele scans niet automatisch verwijderd. Er zijn nu aparte voorkeurinstellingen voor dit nieuwe scherm. Opgelet: ze moeten ook éénmalig opnieuw ingesteld worden!
 • Soms werd de ID van de scanner niet correct uitgelezen. Dat is nu aangepast.
 • Sommige scanners gaven een "access violation" bij het uitlezen. De oorzaak lag bij scans waarbij datum/tijd niet werden herkend. Nu zal je bij de controle een opmerking krijgen en wordt de lijn getoond waarbij deze gegevens ingevuld moeten worden.
 • Ter info: de uitleg over hoe je moet werken met dit nieuwe scherm kan je ook bij onze handleidingen terugvinden.

Afdrukken - Openstaande - Rappels: niet afgepunte betalingen

 •  De weergave van de niet-afgepunte betalingen gebeurde op de rappels niet correct. Indien er meerdere telecoms zijn werden deze betalingen ook meerdere keren getoond.
 • Bij het mailen van rappels werden sommige mails dubbel gestuurd. Dit deed zich voor wanneer een leerling bij meerdere adressen heeft en onder ieder adres telkens één telecomrecord bestaat. Dat is nu aangepast.

Update 4.11.0

Algemeen

Blokkeren van leveranciers en klanten

 • Via Boekhouden – Leveranciers/Klanten – Fiche kan je op het tabblad specifiek niet meer gebruikte klanten of leveranciers blokkeren. In het veld “geblokkeerd” kies je voor ja om een fiche te blokkeren.
 • Deze blokkering is van toepassing zowel voor de dagboeken als voor de detailboeken.

Zoeken van boekingen via de verrekijker

 • Bij het zoeken naar boekingen is het veld “omschrijving” vanaf nu niet meer hoofdlettergevoelig.

Boekhouden – Boekhoudplan - Algemene rekeningen detail – afpunting

 • De naam van klant/leverancier is aan het overzicht van de afpuntingen toegevoegd. Op deze wijze kan je bijvoorbeeld bij afpuntingen van waarborgen sorteren op naam en komen factuur en creditnota samen te staan zodat het eenvoudig af te punten is.

Aankoopdaboek: veld type betaling bij aankopen

 • Zowel in de dagboeken als bij de detailboeken kan je bij het inboeken van een aankoopfactuur gebruik maken van het veld ‘type betaling’. Als je hier bijvoorbeeld “geen betaling” kiest, wordt deze factuur niet getoond in het keuzemenu bij het samenstellen van een betalingsopdracht.
 • Maar wanneer je eigen types aan deze parameterlijst hebt toegevoegd, bv betaald via Visa, dan werd hier geen rekening mee gehouden in de betalingsopdrachten.
 • Vanaf nu worden enkel facturen met type betaling “blanco” en “ via overschrijving” getoond in de betalingsopdrachten. Alle facturen die een ander type hebben, waaronder dus ook eventueel eigen aangemaakte types, worden niet meer voorgesteld bij de aanmaak van een betalingsopdracht.

Boekhouden – Dagboeken – Aankopen

 • De code en omschrijving van het veld betaling zijn nu aan het overzicht van de documenten toegevoegd.

Constanten – Dossier - Bankrekeningen

 • In dit scherm staan alle eigen banrekeningen van alle scholen van het schoolbestuur. Je kon per ongeluk eenzelfde bankrekening 2 keer inbrengen. Er is nu een bijkomende controle op het bestaan van een bankrekeningnummer.

Betalingen – Binnenkomende betalingen (coda 128)

 • Vanaf nu is er een controle tussen het vorige eindsaldo en het nieuwe beginsaldo in het financieel dagboek. Dit geeft extra controle op het dubbel inlezen van codabestanden en zorgt er ook voor dat je de volgorde van de codabestanden moet respecteren.
 • Indien men deze controles niet wenst, kan men via Constanten – Dossier de optie “test op beginsaldo bij inlezen coda” uitvinken. Let wel op: dit is voor de hele databank van toepassing en kan niet per school gekozen worden.

Betalingen – Mandaten Europese domiciliëring (beheer)

 • Er zijn een aantal extra controles toegevoegd aan de mandaten
  • Er kan vanaf nu slechts één mandaat per adres worden aangemaakt.
  • Tevens gebeurt er een controle op het percentage betaling. Indien het percentage niet gelijk is aan 100% krijg je een boodschap. Dit om te vermijden dat je bij de papa 100% en bij de mama 50% invult. Want dan wordt er teveel geïnd.
 • Bij een wijziging van de schuldeisernaam, wordt de oorspronkelijke schuldeisernaam niet meer weergegeven. Dit gaf voordien een foutmelding. En daarnaast is het wettelijke gezien niet meer verplicht deze wijziging te melden.

Afdrukken historieken klanten/leveranciers

 • Bij de afdruk van historieken kreeg je een foutmelding wanneer de “periode vanaf” verschillend was van periode 1. Dat is nu aangepast.

Afdrukken – Openstaande – Rappels via e-mail

 • Indien je bij het afdrukken van rappels koos voor “Alle documenten exclusief de elektronische” dan werden toch alle rappels afgedrukt. Er is nu een aanpassing gebeurd waarbij een rappel niet wordt afgedrukt van zodra er een telecomrecord is met een e-mailadres en een vinkje bij e-mailontvanger.

Afdrukken – Historieken – 281.10

 • De logica van de schermopbouw is gelijk getrokken met andere schermen zoals de fiches 281.50. Je kan nu ook via “selectie documenten” een keuze maken om al dan niet de elektronische documenten mee te nemen.

Afdrukken – Dagboeken: export naar csv

 • Alle dagboeken kunnen nu ook als een csv geëxporteerd worden.

Leerlingenfacturatie

Synchronisatie leerlingen vanuit Informat kan nu automatisch iedere nacht gesynchroniseerd worden.

 • Meer uitleg staat in een apart document op onze website.
 • Ter info: de bestaande manier van synchroniseren blijft voorlopig ook nog bestaan.

Verkopen – Facturen – Aanmaak facturen op basis van leveringen

 • Er wordt vanaf nu een melding gegeven wanneer je vanuit leveringen facturen aanmaakt en er ook negatieve lijnen zijn die naar een creditnota moeten verzameld worden. Zo weet je dat je na het maken van facturen ook creditnota’s moet aanmaken.

Verkopen – Afdrukken – Statistieken per groep klanten

 • Bij de afdruk op basis van aantallen/bedragen is er een bijkomende afdruk voorzien. Tot nu toe stond in de kolomtitels de artikelcode. Deze afdruk is nu ook voorzien met de artikelomschrijving in de kolomtitel.

Verkopen – Facturen – overzicht documenten

 • In het overzicht van de documenten van een periode is de kolom met de facturatiegroep meer vooraan geplaatst.

Afdruk leerlingenrekening met betaalrooster ipv overschrijvingsformulier

 • We voorzien in deze update een nieuwe mogelijkheid betreffende de lay-out van een leerlingenrekening. Meer en meer scholen wensen af te stappen van het overschrijvingsformulier onderaan de factuur. Met de keuze voor het betaalrooster krijg je onderaan in een overzichtelijke kader een overzicht van bankrekening, bedrag en gestructureerde mededeling.
 • Deze keuze kan ingesteld worden via Verkopen – Detailboeken – Fiche – tabblad voet. Bij het veld overschrijving heb je nu een keuze 5 betaalrooster.
 • Let op: indien je een eigen formulier hebt, ga je voor deze nieuwheid opnieuw moeten vertrekken van het standaardformulier. Voor de leerlingenrekening is er een lay-out voorzien CommFacIbanLLP.arf waarvan je kan vertrekken.  

Verkopen – Afdrukken – Elektronische documenten (e-mail): nu met extra bijlage

 • Bij het mailen van verkoopfacturen is het nu mogelijk om een bijlage te selecteren die bij alle mails wordt meegestuurd. Je kan een document via de verkenner aanduiden en als bijlage meesturen. Zo kan je bijvoorbeeld een flyer met een uitnodiging voor de eetdagen meesturen.

Afdrukken leerlingenrekeningen: verkeerde klas op factuur

 • Af en toe werd een oude klas van een leerling afgedrukt i.p.v. de klas waar hij nu zit. Nu wordt er bij de afdruk gekeken naar de meest recente klas waarin de leerling zit.

Verkopen – Afdrukken – Dagregistraties

 • Aan de afdruk “dagregistraties per persoon” is een kolom tijdstip toegevoegd. Het uur van registratie wordt nu ook afgedrukt.

Registraties

Scanbestanden inlezen in Count-e zelf en niet meer via scannerbestanden

 • Vanaf deze versie kan je vanuit Count-e de scanner aanspreken en de registraties verwerken. Hiervoor bestaat er een apart document dat je op onze website kan terugvinden.
 • Ter info: met deze nieuwe mogelijkheden wordt er rekening gehouden met de overgang naar het zomeruur zodat de scans het juiste uur meekrijgen.

Fout bij inlezen bestand: “ is not a valid time

 • Bij artikels van het type AVO (avond) in combinatie met een prijsschema kreeg je op het einde van de controle van het bestand bovenstaande foutmelding. Dat is nu aangepast.

Registraties – Barcodes – Inlezen scannerbestanden

 • Wanneer je naast de opvang ook andere artikels scande, kon je onderaan het detailboek leveringen selecteren en dan werden deze registraties als levering ingelezen. Vanaf nu worden deze registraties ook als een dagregistratie ingelezen. Deze artikels worden met een gele kleur aangeduid om het onderscheid te maken met de opvangartikelen.

Orderadministratie

Mailen vanuit module Aankopen (orderadministratie)

 • Bij het mailen van bestelbonnen en facturen uit de module Aankopen werd er geen rekening gehouden met het veld e-mailontvanger. Zie Boekhouden – Leveranciers – Adressen – Telecom. Dat is nu gecorrigeerd. Alleen e-mailadressen waarbij het vinkje e-mailontvanger is aangevinkt en waarbij er effectief een adres is invuld, worden voorgesteld bij het versturen van e-mails.

Aankopen – Aanmaak facturen op basis van dagregistraties

 • Wanneer je de webapplicatie gebruikt voor leerkrachten voor het ingeven van de fietsvergoeding en andere onkosten, kan je deze registraties naar aankoopfacturen laten verzamelen. Indien er meerdere registraties waren met eenzelfde bedrag, dan werd dit slechts éénmaal meegenomen. Dat is nu aangepast zodat er een correct aantal wordt meegenomen.

Aankopen/Verkopen – zoeken op basis van een bankrekeningnummer

 • Bij de aanmaak van een document in de orderadministratie kan je nu de leverancier/klant opzoeken op basis van een bankrekeningnummer.
Import – Uitgebreide tekstbestanden – Detaildocumenten (csv)
 • Wanneer je documenten in de detailboeken wil importeren, werd het totaal niet berekend en bleef dit gelijk aan nul wanneer dit totaal niet als een veld werd meegegeven. Dat deed zich voor wanneer jaar = -1 werd meegegeven. Dat is nu aangepast en jaar = -1 mag opnieuw gebruikt worden.

Kassa

Artikelen – Kassa – Kassa’s – Overzicht transacties

 • Je kan na het opvragen van de transacties van een bepaalde periode, transacties wijzigen of toevoegen.
  • Let op: het saldo van de kaart van de klant wordt automatisch mee aangepast.
 • Nieuw is ook dat je de transacties kan opvragen met of zonder de reeds verwerkte kassatransacties
 • Er is nu ook een filter op 1 artikel voorzien. Zo kan je alle transacties van een bepaald artikel voor een gekozen periode opvragen.
 • Er zijn ook nieuwe afdrukken ‘artikeltotalen voor periode’ en ‘artikeltotalen over kassa’s heen’. De gekozen instellingen in het scherm worden ook behouden in de opbouw van deze afdrukken.

Fusionering klanten: kaartsaldo ook fusioneren

 • Wanneer 2 klanten worden gefusioneerd, worden nu ook de kaartsaldi samengevoegd.
 • Ook de velden “datum van opladen kaart” en “datum van kassaverkoop” worden niet meer aangepast naar de datum van fusie. Deze data blijven nu ongewijzigd.