Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 4.10.0
Count-e onderwijs update info 4.10.0

Algemeen

Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten

 • Voortaan kan het overzicht openstaande facturen beperkt worden tot een analytische code. Opgelet : niet-afgepunte betalingen worden in dat geval niet meer getoond om de lijst te beperken tot enkel de openstaande facturen.
 • Toepassing : de analytische rekening Rome-reis : wat zijn de openstaande facturen waarin die analytische rekening is gebruikt. Zo kan het gebruik van facturatiegroepen beperkt worden.

Afdrukken – Balansen – Periodebalans analytisch-algemeen

 • In deze afdruk is nu ook een gemakkelijke export naar csv voorzien. De map waarin het exportbestand moet aangemaakt worden, kan je definiëren via voorkeuren – clientinstellingen. Het pad naar export instellingen kan je zelf bepalen.

Afdrukken – Openstaande – betalingstypes en/of blokkeringen

 • Dit rapport is uitgebreid met de adresgegevens en het telefoonnummer van de klanten.

Afdrukken – Historieken - Historieken klanten

 • Bij het beginsaldo van centralisatierekeningen werd er maar gedeeltelijk rekening gehouden met deze saldi. Wanneer men bij de afdruk een opvraging deed met een andere beginperiode dan de beginperiode van het boekjaar, ging er iets mis in de berekening van het beginsaldo van centralisatierekeningen. Er is nu een correctie gebeurd.

Afdrukken – Historieken – Fiches 281.10 en 281.50

 • Deze afdrukken zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen voor de aangiftes in 2018.
  • Meer specifiek: f2014 naampartner als tag geschrapt met betrekking tot inkomstenjaar 2017 aanslagjaar 2018.
 • Afdruk fiches 281.10: er worden zoveel afdrukken gegenereerd als er telecomfiches waren. Dat is nu aangepast, er wordt nog maar 1 afdruk gegenereerd.

Afdrukken – uitbreiding schuldvordering kosten openbaar vervoer en fiets: onderhoudspersoneel

 • Veel scholen gebruiken een sociaal secretariaat om de lonen en dus ook de fietsvergoeding van onderhoudspersoneel te berekenen. Maar bepaalde fietsvergoedingen (en ook kosten openbaar vervoer) mogen door de scholen teruggevorderd worden bij het departement onderwijs.
 • Deze personen kunnen aan het rapport worden toegevoegd via het nieuwe scherm “additionele kosten vervoer en fiets”. Voorwaarde is wel dat deze persoon al leverancier is aangemaakt. Vervolgens kan er een fiche worden aangemaakt waarbij het jaartal, de leverancier, het type vervoer, bedrag en aantal kilometers. Deze kosten komen dus niet via de aankoopfacturen. Deze info wordt meegenomen op de schuldvorderingen samen met de info van de leerkrachten.

Boekhouden - Overzicht klanten: zoeken op naam vader en moeder

 • De naam van de vader en de moeder worden nu bijgehouden in vrij veld1 en vrij veld2. Via de knop “velden in overzicht” en via de tabel IDENDETAIL kunnen de velden CS_FREE1 en CS_FREE2 toegevoegd worden aan het overzicht. In de zoekoperator kan je deze velden dan ook als zoekveld gebruiken.
 • Ter info: als je velden toevoegt aan het overzicht, moet je bij de voorkeurinstellingen aangeven dat je deze velden wil laten bewaren. Ga naar Voorkeuren – Client instellingen – Algemeen en vink de optie velden in overzicht aan.
 • Als er een betaling binnenkomt van de moeder, kan je via deze weg de leerling opzoeken.

Boekhouden – Klanten – Memo opvolging

 • Via Boekhouden – Betalingen – Openstaande – Opvolging betalingstypes en/of blokkeringen zijn er allerlei mogelijkheden op types van facturen op te volgen en memo’s bij klanten mee te geven. Vanaf nu worden deze memo’s ook toegevoegd aan het overzicht van de klanten aan het menu in de linkerkant. Een nieuwe ingave kan hier ook gebeuren.

Boekhouden – Betalingen – Openstaande – Opvolging betalingstypes en/of blokkeringen

 • In het overzicht zijn er 2 kolommen memo klant (MK) en memo factuur (MF) toegevoegd. Zo zie je in één oogopslag of er memo’s bestaan en moet je doorklikken naar een lager niveau om dit te weten te komen. Indien er een memo bestaat, verschijnt er bij die lijn een +.

Leerlingenfacturatie

Facturen mailen via POM

 • In deze nieuwe versie wordt er ook rekening gehouden met facturen die via domiciliëring betaald worden. De melding dat er betaald wordt via domiciliëring zal ook op de pdf-factuur vermeld staan.
 • Er verschijnt ook geen betaalknop meer in de e-mail wanneer met via domiciliëring werkt.
 • Wanneer een factuur naar meerdere adressen werd gemaild, krijgen alle pdf’s in bijlage hetzelfde adres. Dit kwam omdat de pdf’s dezelfde naam kregen en het 2e bestand het eerste ging overschrijven. Dat is nu aangepast.
 • Na verzenden van de e-mails geeft POM een rapport terug. Deze worden nu ook in Count-e getoond via Artikelen – POM-accounts – Rapporten.
 • Er kan nu ook een QR code aan het formulier toegevoegd worden om zo de gegevens van de overschrijving gemakkelijk te kunnen scannen.

Import detaildocumenten via csv

 • Er is veel vraag om vanuit verschillende, eventueel eigen toepassingen leveringen in Count-e te kunnen inlezen. Cruciaal hierbij is dat we de documenten aan de juiste leerlingen kunnen koppelen. We gebruiken hiervoor de “unieke code”. Via Constanten – Externe code kan er een dergelijke code worden voorzien.
 • Deze code wordt dan eveneens gebruikt bij de import van de leerlingen uit Informat. Bij het importbestand van de leveringen wordt deze code meegegeven zodat we op die manier de juiste leerlingen terugvinden.
 • Opgelet: om dit systeem te gebruiken, moet je contact opnemen met onze helpdesk aangezien dit apart moet geactiveerd worden.
 • Import detaildocumenten kunnen nu ook via rijksregister en niet enkel via code.

Verkopen – Afdrukken – Statistieken per groep klanten

 • Er worden nu ook facturatiegroepen getoond.

Verkopen – Afdrukken – Statistieken per groep : maaltijdlijsten

 • Je kan via de webapplicatie dag per dag inbrengen wie een warme maaltijd, soep of een drankje wenst. Via de afdruk statistieken per groep klanten kan je hiervan rapporten per klas afdrukken. De mogelijkheden van de afdrukken zijn nu uitgebreid. Er zijn nieuwe afdrukken met een totaal per klas en een algemeen totaal. Dit laatste kan gebruikt worden om bestellingen voor warme maaltijden tijdig aan de traiteur door te geven.

Verkopen – Afdrukken – Statistieken per groep: extra mogelijkheden

 • Je kan nu ook enkel de registraties van de afdrukdatum afdrukken.
 • Afdrukken met artikelomschrijvingen ipv artikelcode is nu ook voorzien. Omwille van plaatsbesparing wordt de artikelomschrijving verticaal afgedrukt.

Verkopen – Afdrukken – Statistieken per klant

 • Voortaan wordt ook de groep naast de naam gezet en bijkomend ook de begin- en einddatum van de loopbaan.
 • Er kan nu ook één specifieke groep (klas) worden gekozen voor de afdruk.
 • Afdrukken in volgorde van groep (klas) is nu ook mogelijk.

Verkopen – Facturen: verkeerde klantengroep afgedrukt

 • Wanneer een leerling in meerdere klantengroepen zit, wordt nu op de factuur steeds de meest recent aangemaakt klantengroep getoond.

Registraties

Boekhouden – klanten: afdruk leerlingenkaart

 • Er is nu een standaardafdruk voorzien van een leerlingenkaart met daarop naam, klas, foto en barcode. De foto wordt momenteel gekoppeld aan de klantenfiche in Count-e en in de kast bewaard. Een synchronisatie met andere systemen, bv een programma voor leerlingenadministratie, is momenteel niet voorzien.

Scannen: uitbreiding mogelijkheden prijsschema’s


Bij een prijsschema moest er tot nu toe gewerkt worden met een scan voor aankomst en vertrek en dit was beschikbaar voor artikels van het type dagopvang. De prijsschema’s kunnen nu ook gebruikt worden bij artikels van het type ochtend en avond.

Ter info: de handleidingen zijn hiervoor aangepast.

Orderadministratie

Aankopen – Facturen voor fietsvergoeding

 • Via de module Aankopen – Facturen – Aanmaak facturen op basis van dagregistraties kan je de ingaves van de fietsvergoedingen via de webapplicatie verzamelen naar aankoopfacturen. Daar is nu een nieuw veld “externe referentie” voorzien. Hier kan je info meegeven, bijvoorbeeld fietsvergoeding, die als externe referentie op de aankoopfactuur wordt geplaatst bovendien als vrije mededeling wordt meegegeven bij de betaling van deze facturen via een betalingsopdracht.

Aankopen – Bestellingen

 • Bij ingave van een bestelling kon het magazijn niet gewijzigd worden. Het dropdown menu gaf verkeerde info. Dat is nu gecorrigeerd.

Synchronisatie leerlingen

Import leerlingen Informat

 • Om de leerlingen in te lezen wordt er via een gebruiker en wachtwoord connectie gemaakt met de importservice van Informat. Het wachtwoord is nu beveiligd zodat je het niet meer kan lezen.

Import leerlingen Schoolonline

 • Indien leerling, vader en moeder op hetzelfde adres wonen, dan wordt er maar 1 adres getoond met daaronder telecomfiches voor de vader (O1) en de moeder (O2).
 • Er wordt ook rekening gehouden met het vinkje “OuderHeeftAdresGegevensLeerling” in Schoolonline.