Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 4.8.1
Count-e onderwijs update info 4.8.1

Algemeen

Klanten (leerlingen) – loopbanen

 • Het klasnummer kan nu ook in Count-e bewaard worden. In de synchronisatie met Wisa is dit veld reeds voorzien.

Boekhouden – Leveranciers per instelling

 • Naar analogie van de leerlingen per instellingen, kunnen ook personeelsleden die als leverancier bestaan, ingedeeld worden per instelling. Het dienstverband van het personeelslid wordt hiervoor gebruikt.
Boekhouden – Betalingen – Binnenkomende betalingen
 • Soms gebeurt het dat een globaal bedrag wordt betaald in plaats van de individuele bedragen per factuur : bij het inlezen wordt het globale bedrag gekoppeld met de via ogm gevonden factuur. De gebruiker selecteert de lijn en drukt op de knop Openstaande. Daar selecteert de gebruiker de meerdere facturen en/of creditnota's die betrekking hebben op het bedrag. De correctie is dat er meer rekening wordt gehouden met mogelijke creditnota's.
 • Aan de laatste factuur of creditnota van de selectie via Openstaande wordt het saldo van het binnengekomen bedrag gekoppeld. Dat is nu gewijzigd : enkel indien het bedrag van de factuur het restbedrag overschrijdt, wordt een aanpassing gedaan. Voorbeeld : de betaling van een globaal bedrag dat uitgesplitst dient te worden over twee kinderen van een zelfde gezin verloopt daarmee gebruiksvriendelijker.

Boekhouden – Klanten: leerlingen met meerdere loopbanen

 • In het overzicht van de klanten (of klanten per instelling) kan je een lijst opvragen van leerlingen met meerdere loopbanen. Dat kan o.a. handig zijn om leerlingen met een foute loopbaan sneller te detecteren.

Afdrukken – Openstaande – Openstaande klanten

 • Wanneer je een selectie maakt op basis van een facturatiegroep wordt er vanaf nu enkel naar de openstaande facturen gekeken. Betalingen die nog niet zijn toegewezen komen niet meer mee op deze lijst.

Orderadministratie

Verkopen – Facturen –Groepsgewijs : aanmaak documenten

 • Bij ingave van een lijn via type lijn 6 en 7 komen de analytische rekeningen nu enkel uit het detailboek of de artikelfiche. Bij gebruik van type lijnen 1 en 2 worden analytische rekeningen wel opnieuw voorgesteld.

Verkopen – Leveringen –Groepsgewijs : aanmaak documenten: veld toon ook de niet-actieven           

 • Bij de groepsaanmaak van leveringen kon je voorheen “exclusief geblokkeerde klanten” uitvinken. Dan kwamen de leerlingen die ondertussen de school verlaten hadden, ook mee tevoorschijn. Dat veld is nu gewijzigd naar “toon ook de niet-actieve”. Hiermee worden nu niet enkel de leerlingen die de school verlaten hebben getoond, maar ook de toekomstige leerlingen.

Verkopen – Leveringen/Facturen –Groepsgewijs: kleurtjes om afwijkende loopbanen te tonen

 • Leerlingen met een afwijkende loopbaan, zowel begin- als einddatum krijgen een aparte kleur. Wanneer de begindatum afwijkt van 1/9 wordt deze lijn groen gekleurd. Wanneer de einddatum afwijkt van 30/6 dan wordt deze lijn blauw gekleurd. Dit kan helpen om fouten bij ingaves te voorkomen.

Ingave documenten detailboeken: knop multi

 • Wanneer je gebruik maakt van de knop “multi” om meerdere artikelen tegelijkertijd in te brengen, dan wordt het standaardmagazijn dat bij het artikel is gedefinieerd niet overgenomen. Dat is nu aangepast.

Aankopen/Verkopen – invoegen nieuwe klant/leverancier via knop nieuw

 • Bij het invoegen van een nieuw document in een detailboek kan je geen klant/leveranciers meer aanmaken door gebruik maken van de knop Nieuw in het look-up scherm of via de sneltoets F7. Dat is nu aangepast.

Synchronisatie leerlingen

Import – Andere – Informat – Leerlingen

 • We nemen nu meer gegevens over uit Informat, namelijk telefoon, gsm-nummer en e-mailadres van vader en moeder. Deze komen als telecom fiche 1 en 2 bij de adresgegevens terecht. Zie Boekhouden – Klanten – Adressen – Telecom.
 • Wanneer je facturatie via e-mail wil gebruiken, is het belangrijk dat de het vinkje e-mailontvanger is aangevinkt. Bij de synchronisatie vanuit Informat wordt bij de creatie van een nieuw e-mailadres, de e-mailontvanger standaard aangevinkt. Daarna gebeurt het beheer volledig in Count-e. Dus wanneer iemand geen leerlingenrekening via mail wenst te ontvangen, kan men dit vinkje in Count-e uitvinken. Een nieuwe synchronisatie heeft hier geen invloed op.

 • Er was een probleem met de import van leerlingen en het veld referte. Hier mag opnieuw een % teken worden ingevuld en dan loopt de import opnieuw zoals voorheen.

Import – Andere – Schoolonline – Leerlingen

 • We nemen nu meer gegevens mee uit Schoolonline. We nemen de e-mailadressen van de leerling, de vader en de moeder mee uit Schoolonline. Ook de adressen van vader en moeder komen mee.
 • De e-mailontvanger wordt aangevinkt als er een e-mailadres in Schoolonline is ingevuld.

Afdruk klas op factuur

 • Sinds de update 4.7.0 worden de gegevens van de leerlingen bijgehouden in nieuwe velden loopbanen. De klas op de afdruk van de factuur werd echter nog uit het oude veld bij de vrije parameters gehaald.