Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 4.7.0
Count-e onderwijs update info 4.7.0

Algemeen

Boekhouden - Betalingen - Europese domiciliëringen: hulpdagboek

 • Bij de aanmaak van een domiciliëringsbestand selecteer je het financieel dagboek waarin de facturen moeten worden afgeboekt. Tot nu toe kreeg je daar een lijst te zien van al je financiële dagboeken. Er is nu op de fiche van een dagboek een veld hulpdagboek bijgekomen.
 • Via Constanten – Dagboeken moet het financieel hulpdagboek waarin de facturen worden afgeboekt, moet dit éénmalig ingesteld worden. Selecteer optie 1 “domiciliëringen” en bewaar deze optie.
 • Opmerking : deze instellingen baseren zich op databankinstellingen die je ook bij de parameter DPBAR kan terugvinden. Bij de update worden deze parameters automatisch voorzien.

Boekhouden - Betalingen - Europese domiciliëringen: boeken in financieel

 • Tot nu toe moest je bij het aanmaken van een bestand iedere keer “boeken in financieel” op ja zetten. Deze optie is nu weggelaten en de facturen worden nu sowieso afgeboekt in het gekozen hulpdagboek.

Import Keyware en Ogone

 • Bij de import van de gegevens selecteer je een financieel dagboek. Via constanten – dagboeken ga je nu éénmalig dit financieel dagboeken het type Keyware of Ogone meegeven. Selecteer in het veld “hulpdagboeken” optie 2 Ogone of 3 Keyware en bewaar de wijzigingen.

Boekhouden - Betalingen - Mandaten Europese domiciliëring

 • Voortaan is een mandaat niet enkel meer verbonden met een bankrekening volgnummer 1.
 • Per leerling kunnen er nu ook meerdere mandaten zijn. Opgelet : één mandaat per schuldeiseridentificatie, leerling en bankrekening.
 • Een percentage kan vastgelegd worden per mandaat. Standaardwaarde is 100 procent.
 • Bij de aanmaak van een nieuw mandaat kan het bankrekeningnummer rechtstreeks worden ingebracht indien nog geen bankrekeningen.Indien er wel reeds bankrekeningen aanwezig zijn, wordt het eerste bankrekening voorgesteld dat nog niet is gebruikt in een mandaat. Bij wijziging van een bankrekening kan gewoon via selectie bankrekeningen het bankrekening worden gekozen. Indien het bankrekening nog niet bestaat, kan via F7 het nieuwe bankrekening worden aangemaakt en daarna gekozen. 

Synchronisatie leerlingen

 • De synchronisatie van de leerlingen is aangepast (en dit voor alle administratiepakketten waarvoor reeds een import voorzien was). Er zijn nu mogelijkheden om de leerlingen per instelling op te vragen. Er is een nieuwe ingang Boekhouden – Klanten (Leerlingen per instelling). Via dit scherm krijg je automatisch een overzicht van je eigen leerlingen. De bestaande mogelijkheid Boekhouden – Klanten waarbij je alle klanten kan zien blijft uiteraard ook bestaan.
 • De verschillende instellingen kan je opvragen via Constanten - Instellingen.
 • Ter info: via welke weg je ook navigeert naar de klanten, de opties links in het menu blijven steeds dezelfde.
 • Er is een nieuw scherm loopbanen, zie boekhouden – klanten – loopbanen ter vervanging van de vrije velden. Gegevens van de leerling zoals instelling, vestiging, klas, schooljaar, begin- en einddatum worden nu in de loopbaan opgenomen. Dit zorgt er nu ook voor dat een leerling meerdere loopbanen kan hebben en dat een leerling dus niet meer verdwijnt in de ene school wanneer hij tijdens het schooljaar van school verandert.

Module import - export

Import - Andere - Isos

 • Door een bron te kiezen wordt getest op externe code in plaats van code identificatie.
 • Interne informatie : een bron kan een databank WisAd zijn. Indien meerdere instellingen, mag toch gekozen worden voor één bron. Bijvoorbeeld kan als code HHH gekozen worden.
 • De bron kan echter ook een webservice zijn waar per instellingsnummer gegevens worden opgehaald. Omdat we niet kunnen weten of de codes leerlingen uniek zijn over de instellingen heen, en omdat we niet kunnen weten welke databank aan de webservice hangt, wordt veiligheidshalve voor een bron gekozen per instelling. Bijvoorbeeld kan als code INF002214 gekozen worden.

Orderadministratie

Aanpassing schermen wanneer velden door elkaar staan

 • Sommige gebruikers hadden een probleem met de positionering van de velden in een aantal schermen in de orderadministratie. De velden liepen in elkaar over en waren soms niet goed leesbaar. Dit principe van “scaling” is in deze versie aangepast.
 • Meestal deed zich dit voor in de documenten bij de detailboeken en bij de groepsaanmaak.

Verkopen - Facturen : Per factuur

 • Er wordt voortaan rekening gehouden met het adres bij het mandaat om te beslissen of de inning gebeurt via domiciliëring :
  • Indien geen verwijzend adres vanuit mandaat, wordt bij alle adressen vermeld dat er via domiciliëring zal worden geïnd.
  • Indien wel een verwijzend adres vanuit mandaat, wordt al dan niet vermeld of de inning via domiciliëring zal gebeuren.

Module extra

Extra - Onderhoud data - Boekhouding : Fusionering klanten op basis van rijksregister

 • In het verleden werd er vaak gekozen om de leerlingen per instelling in te lezen en de klantencode te laten beginnen met een karakter dat verwees naar die instelling. Wanneer de leerling dan verhuisde naar een andere school kwam ze een 2e keer in de databank als een nieuwe klant terecht. Ondertussen wordt er meer en meer gekozen om een leerling uniek te houden in een databank ongeacht in welke school de leerling zit. Om de vroegere keuze om leerlingen maar per school uniek te houden, aan te passen, is er nu een fusie op basis van rijksregisternummer. Na de fusie blijft er maar 1 klantenfiche over.
 • Het programma biedt de mogelijkheid om alle klanten te overlopen en op basis van een zelfde rijksregister gegevens samen te voegen. De gegevens worden samengevoegd altijd naar de meest recent aangemaakte klant.
 • Ook mandaten voor de domiciliëringen worden mee overgenomen naar de klantenfiche die overblijft na de fusie.
 • Belangrijke info: dit kan alleen op niveau van de databank worden uitgevoerd en dus niet per instelling apart.