Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 4.5.2
Count-e onderwijs update info 4.5.2

Versie 4.5.4

 Fiscale attesten kinderopvang

 • Bij de afdruk van fiscale attesten kan je bij selectie documenten aanduiden of je de attesten die je via mail verstuurt, ook op papier wil afdrukken. De standaardoptie is nu "attesten inclusief elektronische documenten" zodat gebruikers die niet mailen hier ook geen keuze moeten maken.

Algemeen (versie 4.5.2)

Boekhouden - Boekhoudplan - Rekeningen - Afpunting

 • Voortaan wordt er een reeksnummer vastgelegd bij het verwerken van afpuntingen.
 • Een goede werkwijze kan zijn om bij de oproep van boekingen telkens de niet-afgepunte te vragen, en niet op jaar of maand te selekteren.
 • Indien een reeks niet meer in evenwicht is naar aanleiding van correcties in de boekingen, wordt de gebruiker verwittigd en wordt die reeks automatisch opgeladen samen met de niet-afgepunte.
 • Opmerking : een herafboeking binnen een reeks zorgt er voor dat ook het reeksnummer automatisch wordt gewijzigd naar het allerlaatste nummer.

Boekhouden - Dagboeken - Opzoeken via rijksregister

 • Er is voortaan ook de mogelijkheid om via rijksregisternummer een klant op te zoeken. Dat kan handig zijn indien met de klanten afgesproken is om hun geboortedatum (dat de zes eerste cijfers vormt van het rijksregister) als referentienummer mee te geven bij een betaling aan een bankterminal.
 • Opmerking : ook bij de andere types van dagboeken kunnen klanten en/of leveranciers via hun rijksregisternummer worden opgezocht. Idem bij de detailboeken.

Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

 • Voortaan wordt in het overzicht ook het factuurbedrag getoond.
 • Na een druk op de knop Openstaande wordt in een aparte kolom getoond wat reeds is toegewezen aan een factuur via het huidige coda-bestand.
 • Opmerking : facturen die volledig zijn betaald via het huidige coda-bestand worden ook nog getoond in het scherm Openstaande.

Afdrukken - Historieken - Fiscaal attest kinderopvang

 • Bij de voorbereiding van de attesten worden diverse operaties dubieuze debiteuren niet opgenomen als betalingen.

Afdrukken - Historieken - Fiscaal attest kinderopvang via e-mail

 • Er is een nieuw scherm “Fiscaal attest via e-mail” waarmee je op eenzelfde manier als voor de facturen de attesten via mail kan versturen.

Verkopen - Facturen : Per factuur

 • De facturatiegroep wordt niet meer herhaald en dient dus telkens ingevuld te worden bij een nieuw document. Er kan evenwel gebruik worden gemaakt van Voorkeuren-Standaardwaarden indien met dit wel automatisch wil laten invullen.

Verkopen - Creditnota's : Per creditnota

 • Voortaan ook een scherm met dagregistraties om eventuele dagregistraties na te kijken.

Verkopen - Afdrukken : Documenten via email

 • Er is een correctie aangebracht in de e-mail : voortaan wordt steeds de klant vermeld van de factuur zelf, en dus niet de naamgegevens van bijvoorbeeld een tweede geadresseerde.

Leerlingenfacturatie

Import - Andere - Informat

 • Ook overnemen van leerlingen zonder rijksregister. Er wordt echter eerst gekeken of er een leerling met zelfde naam, voornaam en geboortedatum bestaat. Indien niet, dan wordt er een nieuwe klant aangemaakt. Indien wel een leerling gevonden, wordt voor alle zekerheid toch nog gekeken of het adres gelijk is, of telefoon, of gsm of e-mail. Indien een gelijkenis dan wordt er van uit gegaan dat het over dezelfde leerling gaat, anders wordt er een nieuwe leerling aangemaakt.
 • Momenteel worden er nog geen bankrekeningen ingelezen. Maar wanneer men manueel bankrekeningen had ingebracht, werden deze door de import gewist. Dat is nu voorlopig aangepast. Bedoeling is in een volgende fase te bekijken om de bankrekeningen uit Informat over te nemen.

Registraties

Registraties – Barcodes – Aanvulling dagregistraties via scannerbestanden

 • Er is een nieuwe voorkeurinstelling “dagregistraties met aantal 0 overslaan”. Deze optie kan geactiveerd worden via Voorkeuren – Voorkeuringstellingen huidig scherm en dan een vinkje plaatsen bij deze optie. Als je deze optie activeert, worden registraties met aantal 0 niet ingelezen.