Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 4.4.0
Count-e onderwijs update info 4.4.0

Algemeen

Afdrukken - Begroting - Begroting algemeen

 • Ook daar is nu een exportmogelijkheid csv voorzien zoals reeds gebeurd was bij de afdruk van de analytische begroting.
 • Via Voorkeuren - Exportinstellingen - Clientinstellingen kan je een eigen map kiezen waarin het programma de csv-bestanden moet aanmaken.

Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

 • Indien er een betaling binnenkwam met een totaalbedrag dat verspreid moest worden over 3 facturen, verliep het uitsplitsen over meerdere lijnen niet effciënt. Bij keuze van meerdere openstaande facturen, wordt geen rekening meer gehouden met wat reeds op de geboekte lijn als betaald staat.
 • Uitleg : stel dat er drie facturen openstaan. De klant betaalt het volledige bedrag maar gebruikt het ogm-nummer van de tweede factuur. Bij het opladen van het coda-bestand wordt automatisch de betaalde factuur opgehaald, maar er is te veel betaald. Om nu de twee andere openstaande te verwerken, volstaat het de drie openstaande facturen te kiezen terwijl je op de lijn staat van de globale betaling. Er wordt voortaan geen rekening gehouden met het globaal betaalde bedrag, maar wel met wat werkelijk nog openstaat bij de facturen.

Domiciliëringen

 • Tot nu toe konden domiciliëringen alleen voor het volledige bedrag geïnd worden. Vanaf nu is het bedrag dat je wil innen aan te passen. Er staat een kolom met het factuurbedrag en vervolgens 2 nieuwe kolommen betaald en restbedrag. In de kolom restbedrag kan men het bedrag invullen dat men op dat moment wil innen.

Investeringen: investeringsfiches ingedeeld volgens jaar en maand

 • Voortaan wordt er ook een jaar en maand bijgehouden bij investering. Jaar en maand van de aankoopfactuur worden overgenomen. Vertrekt men bij de investeringsfiche niet van een aankoopfactuur, dan wordt de aankoopdatum als basis genomen om jaar en maand te bepalen.
 • Bij de afdruk van de investeringslijst wordt er nu gekeken naar jaar en maand in de investeringsfiche in plaats van datum aankoop. Op deze wijze is er een snellere overeenstemming met de boekhouding mogelijk.

Investeringen: aparte nummering per deeldossier is nu mogelijk

 • Naar analogie van de nummering van verkoopfacturen (jaartal/uniek kengetal/volgnummer) kan je dit principe nu ook instellen voor de nummering van de investeringsfiches. Er wordt dan per deeldossier genummerd en binnen een deeldossier is de nummering doorlopend. Over de deeldossiers heen is ieder nummer uniek.
 • Een kengetal kan ingesteld worden via Constanten – Dossier – Deeldossiers. Het kengetal kan maximum 99 bevatten. Indien geen kengetal wordt ingevuld, blijft de huidige werkwijze behouden. Let op: alle deeldossiers moeten een kengetal krijgen wanneer je dit nieuwe systeem wil gebruiken.
 • Indien een kengetal wordt het volgnummer investering als volgt opgebouwd : de 4 eerste posities worden  ingenomen door het jaar, vervolgens het kengetal en daarna een volgnummer tot maximum 9999.
 • Hernummering van alle investeringsfiches volgens het nieuwe principe is ook mogelijk. De investeringen worden in volgorde van jaar, maand en aankoopdatum doorlopen. Dit kan je doen via Extra – Onderhoud data – Boekhouding – Hernummering investeringen.

Verkopen - Afdrukken : Documenten via email

 • Een selectie op facturatiegroep nu ook mogelijk.

Boekhouden - Investeringen - Buitengebruikstellingen

 • In de investeringsmodule zijn er nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de buitengebruikstelling van goederen. Wanneer je een investeringsfiche hebt van een aankoop van bijvoorbeeld 10 computers en er worden er 2 buitengebruik gesteld, dan kan je dit inbrengen via Boekhouden – Investeringen – Buitengebruikstelling. Je kan een fiche maken met de datum van buitengebruikstelling, het aantal stuks dat verdwijnt en het bedrag. Het bedrag is volgens bovenstaand voorbeeld 2/10 van de aanschaffingswaarde.
 • Rechts in het scherm kan je voor deze buitengebruikstelling een afschrijvingstabel laten berekenen. Ook bij de gewone afschrijvingstabel wordt in een extra kolom dit bedrag getoond. Daarnaast zal de afdruk van de afschrijvingslijst hier ook rekening mee houden.
 • Ter info: er kunnen doorheen de tijd ook meerdere fiches worden aangemaakt, telkens wanneer er een buitengebruikstelling moet geboekt worden. Indien er meerdere fiches zijn, wordt in de afschrijvingstabel in de kolom buitengebruikstelling(en) een cumulatief bedrag getoond.
 • Let op: in de boekhouding moet je via een diverse boeking nog altijd de boekhoudkundige verwerking van deze buitengebruikstelling boeken.

Orderadministratie

Aankopen - Bestellingen : Bestelvoorstellen

 • Ook de hulpeenheid en omrekening wordt in het voorbereidscherm getoond.
 • Bij wijziging van de leverancier wordt ook de leveranciersreferentie mee gewijzigd. Tot nu toe gebeurde dit niet waardoor er de referentie bij de verkeerde leverancier terechtkwam.

Documenten orderadministratie: multiselectie van artikels

 • Je kan nu in het detail meerdere artikels in één beweging selecteren. Bij het invoegen van een nieuw artikel verschijnt er rechts een knop “multi”. Via deze weg kan je meerdere artikels aanduiden.
 • Deze functionaliteit is momenteel enkel voorzien bij de aanmaak van individuele documenten en dus niet bij de groepsaanmaak.

Verkopen - Leveringen - Groepsgewijs : Aanmaak documenten

 • Er is de mogelijkheid om een bestaand document als een sjabloon over te nemen. Dat kan je doen op het tabblad artikelen via de knop “kopiëren van een ander document”. Hierbij heb je de keuze om een project en/of facturatiegroep al dan niet over te nemen op het nieuwe document.

Aankopen - Afdrukken : Openstaande aantal

 • Er is voortaan de mogelijkheid om de afdruk te beperken van project tot project.
 • Ook een keuze van facturatiegroep tot facturatiegroep is voorzien.

Aankopen - Facturen : ophalen levering toont ook bestelbonnummers

 • Wanneer een leverancier bij de aankoopfactuur een bestelbonnummer vermeld, is het interessant om bij het overhalen van de levering naar de factuur ook dit bestelbonnummer te kunnen gebruiken. Dat is nu voorzien.
 • Het voorstelscherm van de detaillijnen is nu uitgebreid  met de verwijzing naar een eventuele bestelling (of aanvraag).