Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 4.2.2
Count-e onderwijs update info 4.2.2

Algemeen

Afdrukken - Begroting - Begroting analytisch-algemeen

 • Er is een extra rapport voorzien. Een afdruk met de cijfers vorig boekjaar in een extra kolom. De periode van het vorig boekjaar wordt bepaald aan de hand van de geselecteerde periode van de budgetten.
 • Zowel bij de afdruk als bij de export csv is debet en credit van de reële cijfers in één kolom gezet. Debet is in min, credit in plus.
 • De berekening van algemeen totaal is voortaan ook gesaldeerd.

Afdrukken – export naar csv

 • Ook in het grootboek en de proef-en saldibalans is nu de exportmogelijkheid naar csv voorzien.
 • In Count-e kan je vanuit een afdrukvoorbeeld gegevens exporteren naar Excel of csv. Alleen zijn deze bestanden niet altijd direct bruikbaar omdat de lay-out mee wordt gekopieerd. Daarom voorzien we nu een aparte knop “export naar csv” waarmee we dit willen opvangen.
 • Werkwijze: vink “export csv” aan en vraag een afdrukvoorbeeld. De map waarin het bestand wordt aangemaakt, kan je instellen via Voorkeuren – Clientinstellingen. Via de enveloppe kan je achteraan in het veld “export bestanden” een eigen map selecteren.

Fusionering klanten

 • Er wordt nu ook rekening gehouden met eventuele mandaten in verband met domiciliëringen.

Facturatie via e-mail

 • Het versturen van e-mails via SMTP is nu uitgebreid met de mogelijkheid tot authenticatie. Zie Voorkeuren – Berichten versturen.

Betalingen - Binnenkomende betalingen

 • Bij wijziging van een bankrekening wordt nu ook de rekeninghoude aangepast. Dat is noodzakelijk wanneer men mandaten voor domiciliëringen beheert.
 • Vanuit een codabestand is het nu niet meer mogelijk om te boeken op een centralisatierekening van een financieel dagboek.

Aankopen/verkopen - Overdracht naar boekhouding

 • De externe referentie gaat mee naar de hoofding van het document in de boekhouding. De omschrijving gaat nu enkel mee naar de omschrijving in het detail van het document. De omschrijving wordt dus niet meer meegenomen ter aanvulling bij de externe referentie bij verkopen. Voor de aankopen was dit reeds zo.

Leerlingenfacturatie

Import leerlingen vanuit Broekx

 • Er was een probleem met het inlezen van leerling.dbf. Dat is nu opgelost.

Orderadministratie

Extra - Controle data - Openstaande artikellijnen

 • Er zijn 2 nieuwe rapporten voorzien:
 • Controle gegevens openstaande artikellijnen:
  • Zijn alle dagregistraties overgezet naar leveringen of facturen?
  • Zijn alle leveringen omgezet naar facturen of creditnota's