Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.30.1
Count-e onderwijs update info 3.30.1

Algemeen

Afdrukken – export naar csv

 • In Count-e kan je vanuit een afdrukvoorbeeld gegevens exporteren naar Excel of csv. Alleen zijn deze bestanden niet altijd direct bruikbaar omdat de lay-out mee wordt gekopieerd. Daarom voorzien we nu een aparte knop “export naar csv” waarmee we dit willen opvangen.
 • In eerste instantie voorzien we dit in volgende schermen:
  • Afdrukken – Begroting – Begroting analytisch algemeen
  • Afdrukken – Historieken – Historieken analytisch
 • Werwijze: vink “export csv” aan en vraag een afdrukvoorbeeld. De map waarin het bestand wordt aangemaakt, kan je instellen via Voorkeuren – Clientinstellingen. Via de enveloppe kan je achteraan in het veld “export bestanden” een eigen map selecteren.

Afdrukken - Historieken – Aankooprekening leveranciers: eigen groepen personeel omwille van controles fietsvergoeding

 • Deze afdruk wordt veel gebruikt ter controle en voorbereiding van de fiches 281.10 voor de fietsvergoeding. Indien men niet met deeldossiers werkt, kan men geen onderscheid maken tussen basis- en secundaire scholen. Daarom is er nu een veld leveranciersgroep toegevoegd. Je kan manueel een groep basis en secundair aanmaken en daarin de personeelsleden opnemen. Zo bekomt men aparte afdrukken.

Mandaten Europese domiciliëring: overzetting mandaten, sortering op klas

 • Via Boekhouden – Betalingen – Mandaten Europese domiciliëring kan men via de knop overzetting mandaten een mandaat van een leerling van schuldeiseridentificatie veranderen. Wanneer je op de klas wilde sorteren, kreeg je een foutmelding. Dat is nu gecorrigeerd.

Dagboek diversen: veld omschrijving beperkt tot 50 karakters

 • Er konden meer dan 50 karakters in het veld omschrijving worden ingebracht terwijl dit in het overzicht en de afdrukken beperkt is tot 50. Dat is nu aangepast.

Zoekfunctie verrekijker: zoeken naar klant op basis van barcode

 • De zoekfunctie via de verrekijker is uitgebreid met het zoeken naar klanten en leveranciers op basis van een barcode.

Boekhouden – Betalingen – Europese domiciliëringsopdrachten

 • De bestandsnaam krijgt nu automatisch de naam van het dagboek facturen als voorvoegsel gevolgd door de datum (jaar – maand – dag).

Boekhouden – Betalingen – Binnenkomende betalingen (coda 128)

 • De velden bestand en wachtrekening zijn nu verplichte velden en moeten beide ingevuld zijn om een codabestand te kunnen ophalen. Voordien kon een bestand worden opgehaald zonder dat de wachtrekening was ingevuld, maar je kon het detail niet openen. Dat is nu aangepast.

Afdrukken - Openstaande - Rappels

 • Het afdrukprogramma is uitgesplitst naar het programma Rappels en Facturen ter herinnering.

Aanmaningen - opvolging

 • Na elke afdruk wordt voortaan de volgende vraag gesteld : mag per factuur de datum van afdruk vastgelegd worden als datum van herinnering.
 • De datums van herinnering zijn opvraagbaar Boekhouden - Klanten – Historieken.
 • Ter info: op het vlak van rappels, herinneringen, aanmaanfases, administratiekosten, enz volgen en in de nabije toekomst nog belangrijke wijzigingen. Volgend schooljaar wordt dit toegelicht tijdens de opleidingen.

Afdrukken – Historieken – Betaling per tegenboeking verkopen

 • Tot nu toe werden op dit rapport enkel volledig betaalde facturen opgenomen. Er is nu een aanpassing waarbij gedeeltelijke betalingen ook worden meegenomen, uitgesplitst in evenredigheid over de tegenboekingen.

Afdrukken – Begroting

 • Er is een aanpassing aan de kolommen debet- en creditsaldo. Op niveau van de titelrekeningen werden de totalen gesaldeerd alhoewel dit niet gebeurde bij de kolommen debet- en creditbudget. Om de vergelijkbaarheid te vergroten is dat nu aangepast.
 • Bij het rapport van de begroting analytisch-algemeen betekent dit dat er geen saldering meer gebeurt op de totalen van de analytische rekeningen in de kolommen debet- en creditsaldo.

Leerlingenfacturatie

Aanmaken verzamelfacturen: scherm is van plaats veranderd!

 • Het scherm Verkopen – Aanmaak verzamelfacturen kan je vanaf nu terugvinden onder Verkopen – Facturen. Het scherm is ook van naam veranderd en is “Aanmaak facturen op basis van leveringen geworden”.
 • Een gelijkaardig scherm kan je terugvinden onder Verkopen – Creditnota’s.

Verkopen – Facturen – Aanmaak documenten op basis van leveringen

 • Sinds enige tijd kan je meerdere boeken leveringen aanduiden en verzamelen naar 1 detailboek facturen. Daardoor gebeurde er geen controle meer op het overeenkomen van de doelgroep leerlingen tussen het boek van leveringen en het boek facturen.
 • Indien je 1 detailboek leveringen selecteert, geeft het programma nu een waarschuwing “De doelgroepen zijn niet gelijk”. Je kan dan zelf kiezen of de aanmaak van verzamelfacturen mag doorgaan of niet.

Orderadministratie

Aankopen – Gegroepeerde ingave stock

 • Een artikel waarbij het stockbeheer op neen stond, werd toch getoond bij de gegroepeerde ingave. Dat is nu aangepast.

Aankopen – Gegroepeerde ingave: decimalen bij aantallen

 • Wanneer het aantal decimalen bij het detailboek vastgelegd stond op 4 en dit ook bij het artikel was aangeduid, dan werd dit toch niet aanvaard bij de groepsaanmaak van documenten. Daar gebeurde een afronding naar 2 cijfers en dit terwijl het bijvoorbeeld via Per levering wel ging. Dat is nu aangepast.

Aankopen – Bestellingen – Bestelvoorstellen

 • Bij het automatisch aanmaken van bestelvoorstellen was er een probleem met het voorgesteld aantal. In sommige situaties werd er meer voorgesteld dan de opgelegde maximumstock wanneer “aantal per verpakking” werd gebruikt.

Groepsaanmaak leveringen: fout ivm analytische rekeningen

 • Er werden ten onrechte analytische boekingen bij de groepsaanmaak uitgevoerd ook al stond de analytische opvolging bij het detailboek niet aangevinkt.

Verkopen - Facturen : Per factuur

 • Er is mogelijkheid tot het gebruik van de code #Date in een boodschaptekst. Die code wordt dan vertaald naar de datum van vandaag. Indien #Date gevolgd wordt door een getal (maximum 2 cijfers), wordt de datum verhoogd met dat getal. Hetzelfde bestond reeds met #Total om het totaal bedrag voluit in woorden te schrijven.
Aankopen/Verkopen – ophalen documenten naar een hoger niveau: veld btw-code toegevoegd
 • Wanneer je een document wil laten doorstromen naar een hoger niveau, wordt een wizard getoond waarin je selecties kan maken. Daar is nu een kolom btw-code toegevoegd.
 • Vooral bij de aankopen zal dit interessant zijn. Bij het ingeven van een bestelbon wordt er vaak een verkeerde btw-code meegegeven of is de btw-code pas bekend wanneer de factuur wordt geboekt. Nu kan men in deze wizard al de juiste btw-code meegeven en moet dit niet meer in het detail gebeuren na het ophalen van de bestelbon.

Aankopen – bestellingen via e-mail

 • Er kwamen ten onrechte ook e-mailadressen van andere bestelbonnen tevoorschijn. Er gebeurt nu een refresh op het scherm zodat enkel de juiste e-mailadressen verschijnen.

Import

Import leerlingen vanuit Schoolonline

 • Bij de import van de leerlingengegevens werd het 2e adres als standaard overgenomen indien in SOL ingevuld. Dit 2e adres wordt nu enkel meegenomen indien er in SOL geen 1e adres is ingevuld.

Registraties

Registraties – Barcodes – Aanvulling dagregistraties via scannerbestanden

 • Tot nu toe kon je ofwel dagregistraties scannen (opvang) ofwel leveringen (drankjes bijvoorbeeld) maar je kon het niet door elkaar scannen en verwerken. Wanneer er in de opvang ook drankjes worden gegeven, kan je dit nu samen met de opvang scannen. De werkwijze blijft dezelfde: je scant een artikel en vervolgens één of meerdere leerlingen.
 • Dit betekent dat je bijvoorbeeld het artikel avondopvang scant en vervolgens de kinderen wanneer ze worden opgehaald. Wordt er ondertussen een drankje uitgedeeld, dan scan je het artikel drankje en vervolgens alle kinderen die een drankje hebben gekregen.
 • Belangrijk: als je drankjes hebt gescand, moet je niet vergeten om opnieuw het artikel opvang te scannen wanneer je opnieuw leerlingen moet scannen die de opvang moeten aangerekend krijgen!
 • Scans betreffende de opvang worden dagregistraties, andere scans zoals drankjes of koeken worden leveringen.

Verkopen – Leveringen – Aanmaak leveringen via barcodes: tussenscherm voorzien

 • Er is een tussenscherm voorzien met het overzicht van de detailboeken leveringen. Dit scherm kan dan gebruikt worden om rechten op in te stellen zodat gebruikers alleen bepaalde detailboeken kunnen kiezen. In Count-e wordt overal op deze manier gewerkt en dat wordt hier nu ook doorgetrokken.

Zoekfunctie verrekijker: zoeken naar klant op basis van barcode

 • De zoekfunctie via de verrekijker is uitgebreid met het zoeken naar klanten en leveranciers op basis van een barcode.

Scannen – boetes

 • Na het inlezen van een scanbestand, kan je de dagregistraties opvragen via Verkopen – Leveringen/Facturen – Dagregistraties. Boetes werden hier niet meer getoond. Dat is nu aangepast.

Verkopen – Leveringen – Aanmaak documenten op basis van barcodes

 • Bij het inlezen van een scanbestand als levering worden analytische boekingen uitgevoerd op basis van de instellingen in het detailboek.
 • Wat moet er gebeuren:
  • Verkopen – Detailboeken – Fiche: analytische opvolging aanvinken en analytische rekening selecteren
  • Constanten – Analytische opvolging: voor de 7-rekeningen moet de analytische opvolging én de optie verplicht aangevinkt worden. Dat kan per deeldossier apart ingesteld worden.