Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.28.0
Count-e onderwijs update info 3.28.0

Algemeen

Afdrukken - Historieken - Schuldvordering kosten openbaar vervoer en fiets

  • De schuldvordering wordt ingediend per vzw maar moet een onderscheid kunnen maken tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. Tot nu toe kon je deze afdruk enkel genereren op basis van een deeldossier.
  • In deze versie kan de afdruk ook gebeuren op basis van een leveranciersgroep. Alle personeelsleden kunnen dan in 2 aparte leveranciersgroepen verzameld worden.
  • Om de groepen gemakkelijk te kunnen samenstellen, is er de mogelijkheid dit te doen op basis van de instelling.
  • Ga naar Constanten – Leveranciersgroepen. Via invoegen kan je een nieuwe groep definiëren. Links in het menu via het scherm toewijzing leveranciers kan je leveranciers selecteren om op te nemen in deze groep. Je kan via het veld instelling een instelling kiezen en ineens alle personeelsleden van een instelling ophalen. Vervolgens klik je op selectie alles en verwerk.
  • Ter info: de instelling is een vrije parameter die uit de personeelsadministratie wordt meegeven naar Count-e. Zie Boekhouden – Klanten – Vrije velden – tabblad Vrije parameters.
  • Wanneer je geen leveranciersgroep kiest bij de afdruk, krijg je een overzicht van de totale schuldvordering van de vzw. Dit totaal kan altijd vergeleken worden met de aparte afdrukken per leveranciersgroep om te controleren of men geen personeelsleden vergeten is op te nemen in een groep.

 Boekhouden - Klanten - Fiche

  • Voortaan kan ook e-mail ontvanger ook aangevinkt worden op de fiche. Zijn er meerdere mailadressen dan kan je deze beheren via Boekhouden – Klanten – Adressen – Telecom. Enkel adressen met een vinkje e-mailontvanger krijgen een factuur via e-mail.

Orderadministratie

 

Detailboeken – koppen eigen formulieren: belangrijke wijzigingen

  • In Count-e kan je aan een scherm via Voorkeuren – Formulieren een extra afdruk toevoegen. Door interne wijzigingen aan een aantal schermen, gaan deze formulieren opnieuw toegevoegd moeten worden na de update. Het gaat over alle schermen van de documenten in de detailboeken aankopen en verkopen, bijvoorbeeld de bestelbonnen, leveringen en facturen.
  • Daarnaast moet de naamgeving van het eigen formulier beginnen met de naam van de standaardafdruk. Wanneer je via Voorkeuren – Formulieren een extra afdruk toevoegt, moet je verwijzen naar het eigen formulier maar daarnaast ook een naam geven aan je eigen afdruk. Deze naam moet dus beginnen met de naam van de standaardafdruk. In heel veel gevallen zal die naam “Afdruk document” worden gevolgd door je eigen naam.
  • Ter info: wanneer je een volledig nieuw formulier hebt gemaakt met een eigen query dan is er geen verwijzing nodig in de naam naar het standaardformulier.