Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.27.0
Count-e onderwijs update info 3.27.0

Algemeen

Diverse boekingen: veld omschrijving

 • Op de hoofding van een diverse boeking is er een veld omschrijving bijgekomen. Deze omschrijving wordt ook in het overzicht van de documenten getoond. Je kan erop sorteren of zoeken via de zoekoperator.

Mandaten Europese domiciliëring – mandaten overzetten naar andere schuldeiser

 • Vanuit de fiche Schuldeiseridentificatie is er nu mogelijkheid om mandaten over te zetten naar een andere schuldeiseridentificatie.
  • Indien het om een schuldeiseridentificatie gaat met enkel een andere business-code, dan wordt het mandaat gewoon verplaatst.
  • Indien het om een totaal andere schuldeiseridentificatie gaat, wordt het mandaat verplaatst maar als nieuw mandaat. Dat mandaat dient in principe ook opnieuw door de schuldenaar te worden ondertekend. Aan het nieuwe mandaat wordt evenwel geen nieuwe referte gegeven. De oude referte blijft behouden.
  • Opmerking : indien bij de schuldeiseridentificatie van bestemming reeds een mandaat bestaat met zelfde klant, wordt die eerst verwijderd.
 • De effectieve overzetting kan gebeuren in het overzicht van de mandaten via de knop "overzetting mandaten".

Afdrukken - Historieken - 281.10: nieuwe lay-out en aanpassing xml

 • Een beknopte afdruk is nu voorzien, namelijk één pagina met enkel de ingevulde vakken. De uitgebreidere afdruk van 3 pagina’s is verder ook nog behouden.
 • Ook het xml-bestand is aangepast en nodig voor de aangifte van de gegevens 2015.

Zoeken (verrekijker) - Klanten en leveranciers

 • Er zijn vier zoekmogelijkheden uitgewerkt. Het invullen van één of meerdere velden bepaalt welke zoekmogelijkheid wordt geactiveerd, in orde van prioriteit:
  • Zoeken op bankrekeningnummer en land.
  • Zoeken op e-mailadres.
  • Zoeken op straat, nr, postnummer en gemeente.
  • Zoeken op algemene gegevens zoals naam, voornaam, ondernemingsnummer en rijksregister.

Boekhouden – Betalingen – Openstaande facturen – opvolging

 • Ook creditnota’s worden getoond. Creditnota’s kunnen op die manier bijvoorbeeld meegegeven worden naar een gerechtsdeurwaarder om zo een correcter overzicht te geven.

Leerlingenfacturatie

Verkopen - Afdrukken : Dagregistraties

 • Eventuele toe te kennen korting worden nu ook verrekend en vermeld op de afdruk.

Optimalisatie import leerlingen vanuit Informat

 • Er is vanaf nu de afspraak met Informat om nog maar 1 webservice te gebruiken. Voortaan wordt 1 standaard-url gebruikt.
Optimalisatie import leerlingen vanuit Schoolonline
 • Leerlingen die de school verlaten tijdens het schooljaar, bleven in Count-e hun loopbaan tot 30/6/2016 behouden. In Schoolonline krijgen deze leerling een vinkje schoolverlater mee. Hiermee wordt er vanaf nu rekening gehouden.
 • Daarnaast werden soms geboortedata met een foutieve datumnotatie aangeboden. De importservice kon die niet verwerken waardoor deze gegevens niet werden bijgewerkt. Ook hiervoor werd een aanpassing gedaan.

Beheer webgebruikers webapplicatie

 • Een wachtwoord van een webgebruiker kon niet gewijzigd worden, dat is nu opgelost.
 • Opdrachten ingeven aangepast. Wanneer je een opdracht een gebruiker koppelde en vervolgens zonder het scherm te sluiten naar een andere gebruiker ging, dan werd de opdracht verkeerd gekoppeld. Dat is nu aangepast.

Registraties

Scannen met onderbrekingen

 • Het verwerken van scanbestanden met onderbrekingen lukte niet. Dat is in deze versie opgelost.

Inlezen scanbestanden: uur kunnen wijzigen

 • Bij het inlezen en verwerken van scanbestanden kan je nu ook het uur wijzigen. Voordien kon dat enkel na het inlezen via dagregistraties.

Import

Import en export - Uitgebreide tekstbestanden - Mandaten (csv)

 • Mogelijkheid tot importeren en exporteren van mandaten.