Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.25.0
Count-e onderwijs update info 3.25.0

Algemeen

Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten

  • Bij de afdruk wordt het telefoonnummer en de huidige klas van de leerling mee afgedrukt.

Import

Import leerlingen uit Wisa

  • Sinds enige tijd wordt er gebruik gemaakt van een synchronisatieprogramma dat iedere nacht automatisch de leerlingen gegevens uit Wisa ophaalt. Scholen dit willen gebruiken, contacteren best onze helpdesk.

Import leerlingen uit Informat

  • De link met Informat is verder geoptimaliseerd. Er is nu een algmene link die veel sneller geactiveerd kan worden. Scholen die van deze link gebruik wensen te maken, contacteren best onze helpdesk.

Import leerlingen uit Schooline

  • Er kunnen nu leerlingen uit Schoolonline worden ingelezen. Contacteer de helpdesk om hier afspraken over te maken.

Orderadministratie

Aankopen – Goedkeuren bestelbonnen

  • In het overzicht van de goed te keuren bestelbonnen is nu de omschrijving van de fiche toegevoegd.

Facturen verzenden via e-mail.

  • Indien er 2 e-mailadressen in het veld e-mail stonden, gescheiden door een puntkomma, dan werd dit niet meer aanvaard. In deze versie zal het programma de mailadressen uit elkaar halen en wordt er per e-mailadres een lijn getoond in het overzicht van de te verzenden facturen.

Registraties

 Barcodes – Inlezen scanbestanden: extra melding bij na te kijken scans

  • Tot nu toe gaf het programma na de controle de melding dat het bestand klaarstond om verwerkt te worden. Maar er kunnen echter nog scans zijn die gecontroleerd moeten worden. Scans die meer dan een uur buiten het tijdsvenster (dagverdeling) vallen, staan in het grijs aangeduid. Het programma geeft vanaf nu de melding “dat er nog scans zijn die ver buiten het tijdsvenster vallen”.