Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.24.2
Count-e onderwijs update info 3.24.2

Algemeen

Begroting kopiëren naar een volgend kalenderjaar

 • Het programma is uitgebreid met een kopieermogelijkheid van cijfers naar een nieuw boekjaar.  Het kopiëren is steeds gericht naar de periode volgend op de huidige geselecteerde periode.
 • Indien gewenst kan ook een procentsgewijze verhoging of verlaging worden toegepast.
 • Het opnieuw kopiëren maakt de vorige kopiëring ongedaan.
 • Na het kopiëren kan het bedrag van individuele algemene rekeningen direct worden gewijzigd.

Boekingsvoorstellen: enkel analytische rekeningen

 • Wanneer je in de dagboeken een algemene rekening hebt gekozen, kan je via modellen een boekingsvoorstel selecteren dat enkel uit analytische rekeningen bestaat. De analytische boekingen worden dan gekoppeld aan de algemene rekeningen vanwaar je vertrokken bent.

Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten

 • Bij de afdruk Openstaande per klantengroep is het telefoonnummer en/of gsmnummer toegevoegd.

Afdrukken - Openstaande - Openstaande leveranciers

 • Indien nog geen betaling, wordt de eventuele datum en bedrag korting contante betaling afgedrukt.

Boekhouden – Investeringen: kopiëren van een fiche

 • Je kan een bestaande fiche kopiëren door op de desbetreffende fiche te gaan staan en vervolgens op de knop kopiëren te klikken. Alle gegevens worden in zijn geheel overgenomen en er moet enkele een nieuwe code worden gekozen.
 • Dit kan gebruikt worden wanneer er bijvoorbeeld computers zijn aangekocht en er vanuit de aankoopfactuur 1 globale investeringsfiche werd aangemaakt. Door per computer een aparte fiche te maken, kan dit apart opgevolgd worden en buiten gebruik gesteld worden.
 • Ter info: op termijn is het de bedoeling dat er vanuit de aankoopfactuur meerdere fiches worden aangemaakt op basis van een veld aantal.

Orderadministratie

Aankopen - Detailboeken

 • Bij het doorlopen van de detailboeken komt een foutmelding ivm not edit or insert op scherm. Dat is nu gecorrigeerd.

Aankopen - Bestellingen : Wijziging status

 • Daar is nu extra optie “Niet-goedgekeurd" bijgekomen. Op die manier wordt het voor de bestellers duidelijk dat de bestelbon niet is goedgekeurd. De status “in wacht” kan dan gebruikt worden om aan te geven dat men de bestelbon gezien heeft maar er nog geen beslissing is genomen.

Aankopen - Bestellingen : automatische bestelvoorstellen

 • Een bestelvoorstel bestaat uit een fiche en zoveel detaillijnen als er artikelen dienen besteld te worden.
 • De detaillijnen kunnen manueel worden ingebracht, maar ook automatisch via de knop Voorbereiden.
 • In het voorbereidscherm worden standaard de stockartikelen opgehaald waarvan de stock beneden de minimumstock is gekomen, rekening houdende ook met de openstaande bestellingen.
 • Het aantal dat wordt voorgesteld, houdt rekening met de maximumstock : maximumstock - voorraad + bestellingen klanten - bestellingen leveranciers.
 • Met minimum aantal te bestellen en aantal per besteleenheid ingevuld bij een leverancier, wordt ook rekening gehouden, indien ingevuld.
 • In het voorbereidscherm kunnen ook niet-stock artikelen worden opgehaald. Verder ook de artikelen met nog voldoende stock. Ten slotte enkel de artikelen waarvoor een bestelling openstaat aan klantenzijde en/of leverancierszijde.
 • In het voorbereidscherm kunnen de nodige lijnen geselecteerd worden. Het aantal kan manueel worden aangepast.
 • Na een druk op OK worden de voorbereidingen omgezet naar detaillijnen bestelvoorstel.
 • De detaillijnen kunnen nog uitgebreid worden aangepast. Er is ook mogelijkheid tot afdruk.
 • Via de knop Genereren documenten, worden de definitieve bestellingen aangemaakt : één bestelling per leverancier.

Verkopen - Facturen : Per factuur

 • Enkel indien de optie Vreemde munten in constanten aanstaat, kunnen vreemde munten worden gebruikt.

Leerlingenfacturatie: andere indeling lay-out factuur betreffende artikels

 • Er is nu ook mogelijkheid tot de afdruk van de artikelgroepomschrijving. Zie beheer Detailboeken : zie tabblad Detail : Groepering = 6.
 • Indien u met een eigen lay-out werkt, en u wenst de omschrijving meer geaccentueerd, kan de lijn Child4 aangepast worden (zie ook standaardformulier CommFacIban.arf)  : hiervoor mag altijd de helpdesk gecontacteerd worden.

Verkopen - Afdrukken : Openstaande aantal

 • Bij de afdruk 'Openstaande aantal per document gedetailleerd' is de eenheid bijgevoegd. Een eenheid is telkens afkomstig uit de artikelfiche.

Verkopen – Afdrukken: Documenten via e-mail

 • Het verzamelen van de facturen die in aanmerking kwamen om via e-mail te worden verstuurd, kan tot nu toe lang duren. In deze versie is een aanpassing gebeurd waardoor ze veel sneller verwerkt worden.

Verkopen – Afdrukken:  statistieken per klant met rubriektotalen

 • Er is een nieuwe afdruk: gedetailleerd met rubriektotalen. Deze mogelijkheid bestaat ook bij de afdruk van de leerlingenfacturen. Het instellen hiervan gebeurt in de detailboeken.

Leerlingenfacturatie: facturatiegroepen

 • Je kan leerlingenrekeningen een groepsnaam (facturatiegroep) meegeven. Deze groepsnaam kan je mee op de factuur afdrukken en in de boekhouding kan je bij bepaalde rapporten (openstaande klanten en rappels) opvragingen doen op basis van deze facturatiegroep. Bij de handleidingen kan je een begeleidend document downloaden waarin de werking en mogelijkheden worden toegelicht.

Barcodes: scannen van teruggaves

 • Tot nu toe kon je artikels scannen die aan de leerlingen worden aangerekend en deze inlezen als een levering. In deze versie wordt het ook mogelijk om een teruggave van een artikel te scannen als een negatieve levering. Bijvoorbeeld: een leerling is een werkpak komen afhalen en dit werd gescand om op de leerlingenfactuur aan te rekenen. Maar het artikel wordt teruggebracht en men kan deze teruggave nu ook scannen.