Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.21.1
Count-e onderwijs update info 3.21.1

Algemeen

Overzicht klanten

 • Aan het overzicht van de klanten werd het veld van het rijksregisternummer toegevoegd.

Boekhouden - Dagboeken - Aankopen

 • Bij de ingave van een aankoopfactuur is er ook een test op de gestructureerde mededeling om dubbel ingebrachte facturen te vermijden. Het veld van de externe referentie is eveneens toegevoegd aan het overzicht van de documenten.

Inlezen van Coda-bestanden

 • Indien gekozen wordt voor aanpassing van rekeningnummers gebeurt dat enkel indien het om een betaling klant gaat. Bankrekeningnummers van leveranciers worden niet meer aangepast.
 • Creditnota's worden voortaan ook automatisch opgehaald via een gestructureerde mededeling indien van toepassing.
 • Gestructureerde mededelingen via betaling met betalingskaarten worden voortaan ook verwerkt.

Investeringen

 • Aan het overzicht van de investeringen werd het veld van de investeringsrekening toegevoegd.

Afdruk Openstaande klanten

 • De sortering is voortaan op een interne sorteernaam in plaats van de eigenlijke naam. Op deze wijze komen namen die volledig in hoofdletters zijn genoteerd op de juiste plaats tussen de andere namen.

Afdruk Rappels

 • Bij de afdruk onderaan in  het veld mededeling op het overschrijvingsformulier wordt enkel nog de klantcode afgedrukt.

Afdruk btw-aangifte

 • Voortaan wordt er een melding gegeven om ook aan de intracommunautaire opgave te denken indien vakken 44, 46 of 48 zijn ingevuld.
 • Na de aanmaak van de xml-aangifte wordt nu ook de kans gegeven om de periode te vergrendelen  (tijdelijk) indien het om een definitieve aangifte gaat.

Afdruk Betalingen per tegenboeking Verkopen

 • Aan de gedetailleerde afdruk werd de datum van betaling toegevoegd.

Zoeken van boekingen

 • De resultaten van het zoeken van boekingen kunnen nu afgedrukt worden. Tevens is een export (bv naar Excel) ook mogelijk.

Orderadministratie

Verkopen: per levering, per factuur

 • Bij overname van een document als model is er mogelijkheid om tegelijkertijd ook de eenheidsprijzen te actualiseren in plaats van louter over te nemen.

Verkopen - Afdrukken : Statistieken per groep klanten

 • Indien een klant (leerling) tot meerdere groepen behoorde, gaf de afdruk een verkeerd resultaat. Dat is nu gecorrigeerd.
 • De selectie van slechts één klantengroep, gaf toch alle klantengroepen als resultaat. Dat is nu gecorrigeerd.

Module registraties

Scanner: inlezen bestanden

 • Scholen die de module leerlingenfacturatie gebruiken, kunnen nu ook registraties inlezen die geregistreerd werden via een scanner. Bijvoorbeeld voor de voor- en naschoolse kinderopvang. In deze versie werden extra controles ingebouwd om bijvoorbeeld dubbele scans of scans van onbekende barcodes automatisch uit te filteren.