Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.20.0
Count-e onderwijs update info 3.20.0

Algemeen

Nieuwe functies bij de knop “zoek factuur”

 • In de financiële dagboeken en bij het inlezen van codabestanden kan je facturen opzoeken via zoek factuur. Vanaf nu wordt het bedrag van de detaillijn mee overgenomen in het veld bedrag bij zoek factuur.

Nieuwe analytische rekening maken maken via functietoets F7

 • Wanneer je bij ingave van een document in een dagboek een analytische boeking inbrengt, kan je via F7 doorklikken naar het scherm van de analytische rekeningen. Voordien kwam je terecht bij de algemene rekeningen.

Mandaten Europese domiciliëring

 • Bij wijziging mandaat referte kon de vorige referte ten onrechte manueel worden weggewist. Daar wordt nu op getest. Ook bij het maken van een domiciliëringsopdracht wordt voor alle zekerheid gekeken of de vorige referte is ingevuld.

Fiches 281.10 en 281.50

 • Aanpassingen aan de nieuwe wetgeving.
  • Aanpassing 2014 m.b.t. xml-bestand zoals schrapping van de rubrieken 2.061 en 2.089 (vak 9).
  • Aanpassing layout 281.10.

Afdrukken - Historieken - Schuldvordering kosten openbaar vervoer en fiets

 • Wijzigingen aan de lay-out van het formulier. Aanpassing contactpersoon en telefoonnummer. Aanpassing afdruk datum handtekening.
 • Opgelet: nieuwe formulieren kunnen gedownload worden vanuit Count-e. Ga naar Hulpmiddelen – Bijwerken formulieren. Klik op uitvoeren. 

Afdrukken - Begroting - Begroting analytisch-algemeen

 • Er is een correctie gebeurd i.v.m. de berekening van het budget van de volgende periode indien een periode is gekozen nog voor een bestaande budgetperiode.

Extra - Onderhoud data

 • Menu uitgesplitst naar enerzijds boekhouding en anderszijds orderadministratie.

Zoeken via verrekijker

 • Het zoekresultaat via de knop zoeken in de knoppenbalk is nu ook afdrukbaar en te exporteren naar Excel.

Orderadministratie

Nieuw: leerlingenfacturen met vermelding van de overige openstaande facturen

 • De keuze om openstaande facturen op een afdruk van een nieuwe factuur te vermelden, is optioneel en in te stellen per detailboek. Ga naar Verkopen – Detailboeken – Fiche en onderaan bij het tabblad voet kies je in het veld openstaande facturen voor “vermelding".
 • Op de afdruk van de verkoopfacturen worden nu onderaan de openstaande facturen vermeld.
 • Opgelet: bij deze functionaliteit hoort een nieuwe versie van het formulier CommFacIban.arf. Wanneer je bijvoorbeeld een logo hebt toegevoegd aan de afdruk, dan werk je met een eigen gepersonaliseerde lay-out en moet je opnieuw starten vanaf het basisformulier. Voor meer info contacteer onze helpdesk.

Artikelen - Fiche

 • Bij het wijzigen van een artikelcode wordt voortaan eerst een waarschuwing gegeven aan de gebruiker om onterecht wijzigen van een code te vermijden.

Artikelen - Afdrukken - Inventaris

 • Er is nu ook mogelijkheid om bij de prijs de btw die bij het artikel is gedefinieerd op te tellen.
 • Aan de inventaris zijn twee formulieren toegevoegd met betrekking tot de stock per lotnummer. Het ene formulier is in volgorde van magazijn, eenheid, artikel, lotnummer. Het andere formulier is in volgorde van artikel, magazijn en lotnummer.
 • Opgelet: nieuwe formulieren kunnen gedownload worden vanuit Count-e. Ga naar Hulpmiddelen – Bijwerken formulieren. Klik op uitvoeren.

Aankopen - Bestellingen : Per bestelling

 • Er wordt rekening gehouden met de systeemdatum om jaar en maand in het document in te vullen. Dat geldt ook voor de offertes en de leveringen.
 • Vroeger moest je altijd zelf het jaartal en periode wijzigen, nu gebeurt dit op basis van de systeemdatum.

Aankopen - Facturen : Per factuur

 • Bij de overname van leveringen worden voortaan ook de stockeenheid, tweede eenheid en tweede aantal getoond.
 • Bij de tweede eenheid wordt nu ook de omrekeningsfactor getoond.

Aankopen - Gegroepeerde ingave stock

 • De stock wordt voortaan beperkt tot de gekozen jaar en maand.
 • Jaar en maand worden ook gebruikt als boekingsperiode om de stockwijziging vast te leggen in het gekozen detailboek.

Verkopen - Leveringen - Groepsgewijs : Aanmaak documenten

 • Op het tabblad Resultaten staan naam en voornaam voortaan samen.
 • Bij negatief aantal stond aantal in resultaat positief afgebeeld. Dat is nu gecorrigeerd.

Verkopen - Facturen : Per factuur

 • In het overzicht Documenten kon tot voor kort niet gefilterd worden op de kolom Vertegenwoordiger. Dat is nu wel mogelijk gemaakt.
 • Tekst om de gestructureerde mededeling te gebruiken is gewijzigd naar 'Gelieve bij de betaling volgende mededeling te gebruiken'.

Verkopen - Facturen - Groepsgewijs : Aanmaak documenten

 • Bij ingave artikel de tegenboeking en btwcode overnemen tenzij er geen tegenboeking of btwcode is ingevuld. In het laatste geval wordt tegenboeking en btwcode leeggelaten.
 • Bij ingave type 1 en 2 onthouden van tegenboeking en btwcode.
 • Bij ingave type 1, 2, 6 en 7 onthouden van de analytische code 1 en 2.
 • In het geval van optie Onderwijs wordt voortaan de begin- en einddatum van de loopbaan getoond van de leerling. Dat is ook het geval bij de andere types van detailboeken binnen de verkopen.

Verkopen - Facturen : Aanmaak verzamelfacturen

 • Na het verzamelen en afdrukken van facturen werden facturen bij wie een email-adres staat in de telecomgegevens, niet afgedrukt op de printer maar wel op scherm. Dat is nu gecorrigeerd.

Module opvang en registraties

Nieuw rapport totaal aantal kinderen per dag

 • Via Verkopen – Dagregistraties kan er een afdruk gegenereerd worden van het totaal aantal kinderen die op een bepaalde dag in de opvang aanwezig waren.

Afdruk barcodelijsten: pagina per klas

 • De afdruk van barcodelijsten per klantengroep is aangepast zodat er per klas een nieuwe pagina wordt begonnen.