Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.17.0
Count-e onderwijs update info 3.17.0

Algemeen

Zoeken in overzichten: niet meer hoofdlettergevoelig

 • In de overzichten van de algemene rekeningen, klanten en leveranciers kan je filteren op je zoekactie door achteraan op het icoontje te klikken. Tot nu toe was deze zoekfunctie hoofdlettergevoelig. Daar wordt nu geen rekening meer mee gehouden waardoor op het opzoeken een stuk sneller kan gebeuren.

Boekhouden - Boekhoudplan - Boekingen - Gegroepeerde ingave begroting

 • Bij de ingave van de begroting wordt het decimaal punt van het numeriek klavier nu als een komma geregistreerd waardoor je sneller de bedragen kan intypen.

Boekhouden – Dagboeken: opzoeken klant of leverancier

 • Het opzoeken op naam houdt nu ook rekening op met de voornaam/afdeling en de code. Wanneer je bij een leverancier zowel de naam als afdeling hebt ingevuld, kan je gemakkelijker de juiste fiche terugvinden. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met hoofdletters wat het opzoeken nog eenvoudiger maakt.
 • Tip: je kan ook altijd gebruik maken van de filterfunctie in het zoekveld. Klik achteraan op de verrekijker om te filteren op hetgeen je hebt ingevuld. Er worden wel minimum 3 karakters verwacht.

Boekhouden - Dagboeken – Aankopen: controle op inbrengen aantal kilometers

 • Wanneer je ivm de onkosten voor fietsvergoedingen een aantal kilometers invult, krijg je nu bij het bewaren een waarschuwing wanneer je dit vergeten bent.
 • Tip: bovenstaande aanpassing heeft betrekking op het inbrengen van aankoopfacturen door de boekhouding. Count-e beschikt ook over een webapplicatie waarbij kilometers zelf door de leerkrachten ingevuld kunnen worden. Facturen worden dan automatisch en in groep aangemaakt. Je kan altijd bij onze helpdesk terecht voor meer info hierover.

Boekhouden - Dagboeken – Diversen: import csv

 • Aan de detailzijde is er nu de mogelijkheid om csv-bestanden te importeren. De eerste rij in het csv-bestand moet volgende omschrijvingen hebben: #Rekening; #Teken; #Bedrag; #Omschrijving. Het # is verplicht mee te geven voor de veldnaam. Analytische rekeningen volgen op een volgende lijn na de algemene rekening waar ze bij hoort. Een volgnummer meegeven is niet nodig.

Boekhouden - Betalingen – Betalingsopdrachten: bankrekeningen niet tonen

 • Het is nu mogelijk om rekeningen waarvoor je nooit een betalingsopdracht wil maken, ook niet meer te tonen in de keuzelijst van financiële dagboeken. Om dit te bekomen, moet je aan de bankrekening een kenmerk meegeven via het veld soort rekening.
 • Ga naar Constanten – Dossier – Bankrekeningen. Voortaan worden enkel de financiële dagboeken getoond die verbonden zijn met het type betaalrekening. Alle bestaande rekeningen krijgen door deze update het kenmerk betaalrekening. De rekeningen die je niet wil tonen, geef je een ander kenmerk mee bv spaarrekening, kas, enz. en dan worden niet meer getoond bij de betalingsopdrachten.
 • Dit wordt ook toegepast bij het aanmaken van Europese domiciliëringsopdrachten.

Boekhouden - Betalingen - Periodieke betalingen: indeling per deeldossier

 • De periodieke betalingen worden voortaan apart getoond per deeldossier.
 • Let wel even op: de huidige fiches worden gehecht aan het eerste deeldossier. Gelieve contact op te nemen met de helpdesk om de periodieke betalingen onder het juiste deeldossier te krijgen indien dat niet het geval zou zijn.

Omzetting bankrekeningen BBAN naar IBAN

 • Ter info: er bestaat al enkele jaren een mogelijkheid in Count-e om automatisch alle bankrekeningen (eigen rekeningen, klanten en leveranciers van BBAN naar IBAN te laten converteren. Dat doe je via Extra – Onderhoud data – Omzetting BBAN naar IBAN. Wie deze actie nog niet heeft uitgevoerd, raden we aan om dit nu te doen.

Boekhouden – Klanten: inlezen gegevens identiteitskaart

 

 • Bij het ophalen van de adresgegevens werd soms verkeerdelijk de hoofdgemeente, bv. Antwerpen overgenomen i.p.v. de deelgemeente, bv. Merksem. Dat is nu opgelost.

Orderadministratie

Verkopen- aankopen: nieuwe werkwijze om documenten van een lager niveau op te halen

 • Het ophalen en doorstromen van documenten van een lager naar een hoger niveau zal vanaf nu anders gebeuren. Er komen meer mogelijkheden zoals het al onmiddellijk kunnen afboeken van aantallen die niet meer geleverd zullen worden. Of het laten doorstromen van documenten van verschillende leveranciers.
 • Hiervoor hebben we een aparte handleiding gemaakt die stap voor stap de te volgen werkwijze doorloopt.

Verkopen - Aankopen : afboeken van openstaande documenten globaal of individueel

 • Dit is interessant wanneer er 3 offertes zijn gemaakt waarvan er 2 uiteindelijk niet nodig zijn.
 • Daarnaast is het handig om openstaande aantallen die toch niet meer geleverd gaan worden, snel en handig te kunnen afboeken.
 • Ook dit punt is in de aparte leidraad bij versie 3.17.0 opgenomen.

Verkopen - Afdrukken : Openstaande aantal

 • Er is voortaan de mogelijkheid om een klantengroep te selecteren.
 • Op de afdruk 'Openstaande aantal per artikel' wordt nu ook de huidige stock vermeld.

Aankopen - Afdrukken : Statistieken per leverancier

 • Bij de gedetailleerde afdruk wordt voortaan ook de referentie leverancier bij het artikel vermeld.

Aankopen - Facturen : Per factuur

 • Bij overname van meerdere documenten worden de externe referenties en omschrijvingen samengevoegd.

Verkopen - Leveringen : Per levering

 • In de onderwijsversie kan bij overname documenten gesorteerd worden op klas. Dat maakt het gemakkelijker om de documenten binnen een volledige klas te selecteren.

Verkopen - Facturen : Aanmaken leveringen op basis van project

 • Er gebeurt een controle op het invullen van een analytische rekening afhankelijk van de keuze van de algemene verkooprekening : verplichte invulling al dan niet van de analytische rekening.

Artikelen – Projecten

 • Bij de deelnemers is er nu de mogelijkheid om de medewerkers aan te duiden die bij een project van een deelnemer helpen.
 • Standaard wordt de omschrijving van het af te werken artikel getoond, indien van toepassing.
 • Er is mogelijkheid om van een bestaande fiche te vertrekken via de knop Kopie : door op de knop te drukken wordt een kopie gemaakt van de huidige fiche. De nieuwe fiche kan onmiddellijk aangepast worden.
 • Bij overzicht projecten is standaard het veld status bijgevoegd. Op deze wijze kan gemakkelijker gefilterd worden om bijvoorbeeld enkel de actieve projecten te zien.
 • Bij het openen van het overzicht van de projecten, positioneert het programma zich automatisch bij het laatste project.

Verkopen - Leveringen - Groepsgewijs : Aanmaak documenten

 • Met betrekking tot kopiëren artikellijnen kunnen nu ook documenten van andere types detailboeken worden overgenomen dan van leveringen. Die mogelijkheid is ook voorzien bij groepsgewijze aanmaak offertes, bestellingen en facturen.

Verkopen – Detailboeken: oude domiciliëringen DOM80

 

 • De velden met de betrekking tot de domiciliëringen DOM80 zijn leeggemaakt en weggelaten nu ze niet meer nodig zijn.

Import

Import - Uitgebreide tekstbestanden - Klanten (csv) en Leveranciers (csv)

 • Er is een import voorzien van klanten en leveranciers via csv-bestanden. Wat de klasgegevens betreft, wordt verwacht dat de meest recente gegevens zijn ingevuld.