Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.16.0
Count-e onderwijs update info 3.16.0

Dubieuze debiteuren en opvolging klanten

In deze versie van Count-e lanceren we enkele interessante nieuwigheden wat betreft het afboeken naar dubieuze debiteuren en de opvolging van klanten. Meer uitleg kan je ook in een aparte handleiding terugvinden. Deze kan je hier downloaden .

Dubieuze debiteuren

 • Wanneer de inning van openstaande facturen twijfelachtig is, kunnen deze best overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. Count-e voorziet nu de mogelijkheid om dit zowel individueel te doen als in groep. Deze laatste werkwijze is vooral voor de scholen die de leerlingenfacturatie in Count-e opvolgen, een interessante nieuwigheid.
 • Naast het afboeken van dubieuze debiteuren kan je ze ook opvolgen zowel via rapporten als in het dagboeken facturen. In de afdrukken van openstaande klanten bijvoorbeeld kan je nu rekening houden met de facturen die als dubieus zijn geboekt.

Opvolging openstaande facturen en klanten

 • Naast de dubieuze debiteuren willen we ook voor de opvolging van openstaande klanten enkele belangrijke stappen zetten. Facturen kunnen doorgestuurd worden naar een incassobureau, naar een advocaat of het kan zijn dat er een dispuut over een bepaalde factuur bestaat.
 • Er kan nu een opvolgingskenmerk aan een factuur worden meegegeven en we voorzien ook de nodige rapporten om een reeks van facturen met een bepaald opvolgingskenmerk apart op te vragen. Zo krijg je bijvoorbeeld heel snel een overzicht van de facturen die doorgestuurd zijn naar het incassobureau.
 • Voor de scholen die gebruik maken van de module leerlingenfacturatie voorzien we de mogelijkheid om in groep een opvolgingskenmerk toe te kennen aan een reeks van facturen.

Algemeen

Einde ondersteuning Belgische betalingsopdrachten en domiciliëringsopdrachten (Dom'80)

 • Sinds 1 april 2014 is de overgangsperiode in het kader van de SEPA-ontwikkelingen definitief voorbij. Het genereren van Belgische betalingsopdrachten en domiciliëringsopdrachten (DOM ’80) is niet langer meer mogelijk. In Count-e hebben we de nodige aanpassingen gedaan om deze schermen definitief te verwijderen.
 • Ter info: je hebt in Count-e een functionaliteit om automatisch alle bankrekeningen (eigen rekeningen, klanten en leveranciers) van BBAN naar IBAN te laten converteren. Dat doe je via Extra – Onderhoud data – Omzetting BBAN naar IBAN. Wie deze actie nog niet heeft uitgevoerd, raden we aan om dit nu te doen.

Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

 • Vreemde tekens in een omschrijving of naam kunnen onverwachte problemen opleveren bij het inlezen van een codabestand. Voortaan worden die vreemde tekens eerst omgezet en op deze manier kunnen we dit vanuit het programma opvangen.

Orderadministratie

Artikelen - Artikelen – Overzicht: documenten in de kast plaatsen

 • In het overzicht van artikelen en de schermen documenten per jaar, overzicht per maand of openstaande kunnen documenten uit de detailboeken worden geraadpleegd. Indien er via de detailboeken een document in de kast werd geplaatst, kan je deze nu ook vanuit deze schermen opvragen.

Aankopen - Facturen : Per factuur

 • Indien er geen btw-administratie in de boekhouding is geactiveerd, maar wel in de module aankopen, wordt voortaan de laatst gebruikte btw-voet onthouden om bij een volgende detaillijn voor te stellen.

Verkopen - Afdrukken : Statistieken per groep klanten

 • Correctie wanneer men voor dit rapport een klantengroep wil selecteren. In het verleden werd deze selectie niet doorgevoerd op de afdruk.