Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.15.0
Count-e onderwijs update info 3.15.0

Boekhouden

Documentenstroom orderadministratie vanuit de boekhouding te raadplegen

 • In de module boekhouden kunnen vanaf nu de documenten uit de orderadministratie in detail geraadpleegd worden. Dit kan zowel bij de algemene/analytische rekeningen als via de leveranciers/klanten.
 • Vanuit de volgende schermen is dit mogelijk:
  • Boekhouden – Boekhoudplan – Boekingen – Algemene/Analytische rekeningen detail. Zowel via Historieken – Maanden als via Historieken – Documenten kan je doorklikken naar de Detaildocumenten uit de orderadministratie.
  • Boekhouden – Klanten/Leveranciers – Historieken
   Zowel via Historieken – Maanden als via Historieken – Documenten kan je doorklikken naar de Detaildocumenten uit de orderadministratie.
 • Bovendien kan je via het onderliggend menu-item Detaildocument – Verwijzing ook de documentenstroom in de orderadministratie gaande van offerte –   
  bestelbon – levering tot en met factuur in detail opzoeken.

Boekhouden – Dagboeken: tonen documentnummers bij de periodes

 • In het overzicht van de periodes wordt voortaan ter informatie het laagste en hoogste documentnummer getoond.

Blokkeren van algemene en analytische rekeningen

 • Algemene en analytische rekeningen kunnen geblokkeerd worden wanneer ze niet meer gebruikt mogen worden. Wanneer je een bestaand document bewerkte, kon je de geblokkeerde rekeningen wel nog gebruiken. Dat is vanaf nu niet meer mogelijk. Indien de rekening toch nog gebruikt moet worden, kan de beheerder van het MAR deze deblokkeren op de fiche.
 • Bij de investeringsfiches, de boekingsvoorstellen en de koppelingen van algemene rekeningen worden de gebruikte geblokkeerde rekeningen nog getoond, maar kunnen ze niet meer geselecteerd worden.
 • Bij de groepsingave van de begroting kunnen geblokkeerde rekeningen ook niet meer gekozen worden. Tenzij er reeds eerder een budget werd toegekend aan deze rekening.

Boekhouden - Betalingen – Betalingsopdrachten en Europese domiciliëringsopdrachten

 • Vreemde tekens worden automatisch geweerd bij het versturen van een Europese betalingsopdracht : de Latijnse tekenset, die gebruikelijk is voor internationale communicatie, wordt voortaan gebruikt. Naast letters en cijfers worden volgende tekens aanvaard: - ? : ( ) . , ' +

Boekhouden - Betalingen – Europese domiciliëringsopdrachten

 • Een migratie van Dom'80 tegelijkertijd met een wijziging van het bankrekeningnummer kan voortaan niet meer. Er dient in dat geval een nieuw mandaat worden aangemaakt. Dat mandaat dient door de schuldenaar ondertekend te worden.
 • Bij 'vorig bankrekeningnummer' werd het land niet vermeld. Dat is nu gecorrigeerd.
 • De uitvoeringsdatum van het Europees domiciliëringsbestand wordt van 5 naar 6 dagen aangepast.

Afdrukken

Afdrukken - Historieken - Historieken klanten en leveranciers

 • Er is voortaan de mogelijkheid om via sorteernaam een klant/leverancier te selecteren.

Fiches 281.50

 • Enkel leveranciers met volgende ondernemingsvorm worden nog meegenomen :

Vzw

Feitelijke vereniging

Eenmanszaak

Geen type ondernemingsvorm.

 Afdrukken - Historieken - Fiscaal attest kinderopvang

 • Tot nu toe werd voor de afbakening van de periodes ook rekening gehouden met opvangdagen die niet voor fiscale aftrek in aanmerking kwamen. De periodes zijn voortaan meer afgebakend.
 • Aan de berekening van de opvangdagen die in aanmerking komen voor fiscale aftrek of de bedragen, werd niets gewijzigd.

Afdrukken - Openstaande – Rappels: meerdere adressen

 • Vanaf nu wordt er rekening gehouden met de keuze 'Exemplaar document (facturen, aanmaningen, ...)' in Adressen. Een document voor adres met volgnummer 1 wordt sowieso afgedrukt. Een document voor de andere adressen wordt afgedrukt indien aangevinkt.
 • Indien de aanspreking is ingevuld bij adres, wordt die nu ook afgedrukt.

Orderadministratie

Artikelen - Projecten

 • In het geval van een diverse klant, worden de adresgegevens op de fiche mee afgedrukt.

Aankopen - Bestellingen : Per bestelling: aanpassing goedkeuringsprocedure

 • Als de verantwoordelijke een bestelbon heeft goedgekeurd, wordt deze vergrendeld voor de besteller. Maar deze persoon moet wel nog kunnen aangeven of een bestelbon is verzonden. Voortaan kan de knop "Verzonden" gebruikt worden om dit te registreren. Aan de bestelbon zelf kan niets meer gewijzigd worden. 

Aankopen - Facturen : Per factuur

 • In het overzicht van de periodes wordt voortaan ter informatie het laagste en hoogste documentnummer getoond.
 • In het geval van een nieuw document, en waar de leverancier reeds is ingevuld, worden bij het ophalen van bijvoorbeeld openstaande leveringen ook de gegevens getoond van een vorig niveau documenten, bijvoorbeeld bestellingen. Op deze wijze kan aan de hand van bijvoorbeeld het bestelbonnummer de juiste levering worden gekozen.
 • Opmerking : indien een levering bijvoorbeeld verwijst naar twee bestellingen, zullen er ook twee lijnen worden getoond met betrekking tot diezelfde levering. Het volstaat één lijn te kiezen.
 • Bij het ophalen van een document vanuit een ander type detailboek, ook nu ook de naam van de vertegenwoordiger getoond in het geval van de verkopen, en de naam van de verantwoordelijke in het geval van de aankopen.
 • Voortaan wordt de laatste btw-code onthouden binnen een document. De allereerste keer wordt de btw-code voorgesteld die bij de leverancier is opgeslagen. Indien geen btw-code, wordt NVT voorgesteld. Bij de type-1 en type-2 lijnen wordt telkens de laatste gebruikte btw-code voorgesteld. Indien het over een artikel gaat, en er is een btw-code ingevuld in de artikelfiche, wordt die btw-code voorgesteld.
 • Het is nu ook mogelijk om vanuit het tabblad Verwijzing het volledige document te zien waarnaar verwezen wordt. Dat geldt ook voor de andere types detailboeken.

Aankopen - Gegroepeerde ingave stock

 • Voortaan wordt de huidige stock weergegeven.
 • Een aantal kan ingebracht worden zowel in de kolom Wijziging of Nieuwe stock.
 • Het aantal decimalen kan voortaan tot vier.

Verkopen - Documenten boeken: omschrijving project

 • Wanneer je via verkopen documenten aanmaakt, kan je gebruik maken van projecten. De omschrijving van een project wordt nu achter het gekozen project getoond.

Documenten boeken via de knop "zoek model"

 • Als je in de orderadministratie een nieuw document aanmaakt, kan je via de knop "zoek model" een vorig document als basis te gebruiken. Deze zoekactie is uitgebreid met het veld omschrijving. Die is een veld van de fiche van een document in een detailboek.

Verkopen - Groepsgewijze aanmaak offertes en bestellingen

 • Naar analogie van de groepsaanmaak van documenten voor leveringen en facturen, is dit nu ook voorzien bij offertes en bestellingen.

Verkopen - Facturen : Aanmaak verzamelfacturen voor een project

 • Je kan vanaf nu vanuit de leveringen facturen maken voor een specifiek project.

Verkopen - Afdrukken : Openstaande aantal

 • Bij de afdruk Openstaande aantal per document gedetailleerd, wordt ook een eventuele projectcode afgedrukt. Deze wordt tussen vierkante haakjes afgedrukt na de naam van de klant.

Aankopen - Afdrukken : Openstaande aantal

 • De mogelijkheden van het rapport zijn uitgebreid met een selectie van enkel de goedgekeurde offertes. Hetzelfde is voorzien voor de bestellingen. 

Verkopen - Aanmaken verzamelfacturen voor geblokkeerde klanten

 • Wanneer je vanuit de leveringen verzamelfacturen wil maken, kan je door de optie selectief op ja te zetten, een eigen keuze maken voor welke klantengroepen en klanten je op dat moment een factuur wil maken. Nu kan je hier ook de geblokkeerde klanten selecteren, bijvoorbeeld leerlingen die ondertussen niet meer in de school zijn. Je doet dat door het vinkje "enkel niet-geblokkeerde klanten tonen" uit te vinken.

Zoekenfunctie via verrekijker is uitgebreid

 • Documenten in de orderadministratie kunnen nu ook opgezocht worden via de verrekijker.
 • Door de parameters Detailboeken, Bedrag, Afwijking, Document, Periode, Identificatie al dan niet in te vullen kan gericht worden gezocht naar een document.
 • Er is bovendien de mogelijkheid om het document in zijn geheel te zien.
 • Vanuit het tabblad Verwijzing kan ook het volledige document worden ingekeken waarnaar verwezen wordt.

Import

Import - Ophaling vanuit WisAd – Leerlingen: extra controles

 • Er is nu ook keuze op wat getest moet worden om te zien of een klant reeds bestaat of niet :
 • Op code (eventueel voorafgegaan door een kenmerk).
 • Op rijksregisternummer of naam+voornaam+geboortedatum. Indien geen rijksregister of geboortedatum wordt de leerling niet overgenomen, maar dat wordt wel gemeld. De code wordt gevormd op basis van het eventueel ingebracht kenmerk plus een volgnummer. Voorbeeld : T10012.
 • De twee systemen, namelijk op basis van code en op rijksregisternummer mogen niet door elkaar gebruikt worden. Want anders is er kans tot ten onrechte overschrijving van gegevens.
 • Datzelfde is ook voorzien bij de import van personeel en de import leerlingen Informat.