Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.14.0
Count-e onderwijs update info 3.14.0

Algemeen

Scherm rekeningen opgesplitst

 •  Er zijn nu 2 aparte schermen voor de algemene en de analytische rekeningen. Op die manier kan er via de rechten apart toegang gegeven worden tot één van beide schermen. Het wordt nu mogelijk dat een gebruiker leesrechten heeft op de algemene rekeningen maar wel schrijfrechten tot de analytische rekeningen.
 • Mogelijk moeten de rechten in de profielen worden bijgewerkt. Indien er standaardrechten zijn toegekend krijgen de gebruikers automatisch toegang tot het nieuwe scherm van de analytische rekeningen. Als dat niet zo is, moeten de rechten in dit scherm worden aangevinkt voor de profielen waar dit van belang is.
 • Daarnaast zijn ook de details van de rekeningen (historiek, begroting, afpunting, koppelingen) in nieuwe schermen onder Boekhouden - Boekhoudplan - Boekingen. Indien nodig moeten ook hier de rechten worden aangepast.
 • De schermen voor de gegroepeerde ingave en verwijdering van de begroting zitten mee onder de Boekingen. Op die manier staan alle schermen waar via de deeldossiers rechten op worden toegekend, samen onder de hoofding boekingen.

Aantal karakters van analytische rekeningen laten voorstellen

 • Wanneer je analytische rekeningen steeds met eenzelfde aantal karakters beginnen, kan je dat nu laten voorstellen. Je gaat naar de fiche van de analytische rekening en klikt bovenaan op Voorkeuren - Voorkeurinstellingen huidig scherm. Hier kan je de lengte inbrengen van de tekens die automatisch voorgesteld mogen worden bij creatie van een nieuwe rekening. Wanneer je nadien een nieuwe rekening maakt, zal hij die karakters op de achtergrond bijhouden en nadien voorstellen. 

 

Analytische opvolging: uitbreiding met het verplicht maken van een analytische boeking

 • Naast de gewone opvolging als een geheugensteuntje kan voortaan ook aangeduid worden of die opvolging verplicht is of niet. Bij het beheer van de analytische opvolging via Constanten - Analytische opvolging is er een extra kolom bijgekomen waarbij je kan aanduiden of het verplicht is.
 • Het al dan niet verplicht zijn van een analytische opvolging is voorzien bij ingave van dagboeken en de orderadministratie.
 • Ook bij het inlezen van coda-bestanden bij Betalingen. 
 • Bij de overdracht van documenten vanuit de orderadministratie naar de boekhouding is er een extra controle op de analytische opvolging.  
 • Er kan verder gebruik worden gemaakt van de afdruk 'Niet analytisch uitgesplitst' bij de overgang naar verplichte uitsplitsing : zie module Extra - Controle data.  
 • Indien gewerkt wordt met deeldossiers, kunnen na het verwerken de aanpassingen ook toegepast worden bij andere deeldossiers. Die andere deeldossiers kunnen selectief aangeduid worden. 
 • Centralisatierekeningen kunnen voortaan niet meer aangeduid worden om analytisch op te volgen. 
 • Analytische boekingen toevoegen voor registraties vanuit de webtoepassing

  • Wanneer je de dagregistraties in de webtoepassing verzamelt naar leveringen of facturen kan je ook analytische boekingen laten toevoegen. Dit kan op 2 manieren:
   • Een vaste uitsplitsing bij een algemene rekening kan geregistreerd worden via de koppelingen in het scherm Boekhouden - Boekhoudplan - Algemene rekeningen - Koppeling. Voeg een lijn toe van type 3 Uitsplitsing waarbij je per algemene rekening een specifieke analytische rekening kan koppelen.
   • In het andere geval kan je in de definitie van het detailboek 1 vaste analytische rekening vastleggen die gebruikt mag worden bij alle boekingen in dat detailboek. Zie Aankopen/Verkopen - Detailboeken - Fiche.
   • Met betrekking tot rekeningen korting contante betaling, btw, e.a. wordt ook gebruik gemaakt van de koppeling van een algemene rekening met een analytische rekening, of van de analytische rekening die in het detailboek is gedefinieerd. 

Afdrukken - Proef- en Saldibalans 

 • De snelheid van de afdruk is verbeterd. 

Boekhouden - Dagboeken - Verkopen

 • Bij het genereren van een boeking korting contante betaling en tegenboeking, werd ten onrechte rekening gehouden met eventuele analytische boekingen. Dat is nu gecorrigeerd.Hetzelfde bij het genereren van een boeking kredietbeperking. 

Mandaten Europese domiciliëring: de uitvoeringsdatum is met één dag verlengd

 • De berekening van uitvoeringsdatum is met één dag verlengd. Het verschil dagen tussen datum van vandaag en uitvoeringsdatum worden per gebruiker onthouden voor een volgende domiciliëringsopdracht. 

Orderadministratie

 Artikelen - Projecten 

 • Het overzicht is uitgebreid met de beheerder en de uitvoerder. 

Aankopen - Bestellingen : Per bestelling 

 • Bij de afdruk van een bestelbon zijn bijkomende veldjes voorzien met betrekking tot een tweede eenheid om, indien gewenst, mee af te drukken. 

Aankopen - Bestellingen : uitbreiding van de goedkeuringsprocedure

 • In het overzicht van de documenten  kan met kleuren worden gewerkt : voor iedere status kan er een kleur worden ingesteld via Constanten - Dossier - Facturatie.  
 • Indien een goedkeuring van een bestelbon vereist is vooraleer die te kunnen ophalen, is de ophaling van offertes niet meer mogelijk.

Aankopen - Facturen : Per factuur 

 • Indien gekozen is om geen gebruik te maken van btw, wordt de omschrijving van de tegenboekingsrekening op een onjuiste plaats getoond. Dat is nu gecorrigeerd.
 • Om het inbrengen van artikellijnen vlotter te laten verlopen, wordt onmiddellijk gepositioneerd bij de artikelgroepen of de artikelen, overeenkomstig de ingave van de voorgaande artikellijn.
 • Het kan zijn dat een artikel per stuk wordt bijgehouden, maar dat de factuur toekomt met een prijs per doos. Het is mogelijk om in het veldje Totaal rechtstreeks het totaal bedrag in te brengen. Automatisch wordt de eenheidsprijs berekend. 

Verkopen - Facturen - Groepsgewijs : Wijziging detaillijnen 

 • Naar de statistieken en begroting toe, werden de bedragen niet bijgewerkt. Dat is nu gecorrigeerd.