Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.11.0
Count-e onderwijs update info 3.11.0

Boekhouden

Boekhouden - Betalingen - Mandaten Europese domiciliëring 

 • Het opzoeken van een klant is voortaan niet meer hoofdlettergevoelig wat het zoeken eenvoudiger zal maken. 
 • In het overzicht van de mandaten is er een nieuw blanco formulier “per schuldeiseridentificatie” voorzien. 
 • Het veld rekeninghouder wordt nu automatisch voorzien op de afdruk van de mandaatfiche.  

Boekhouden - Leveranciers - fiche 

 • Er is een nieuw veld “ondernemingsvorm” voorzien om voor een leverancier de type vennootschap te kunnen aanduiden. Dit is een eerste stap om te kunnen inspelen op toekomstige evoluties, bijvoorbeeld m.b.t. de fiches 281.50. Momenteel kan het enkel aangeduid worden en gebeurt hier verder nog niets mee. 

Afdrukken – melding “einde afdruk”

 • Tot nu toe krijg je bij het afsluiten van bepaalde afdruk de melding “einde afdruk” en moest je nog eens op ok klikken. Dat is nu aangepast zodat deze melding niet meer verschijnt. 

Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten 

 • Bij de afdruk openstaande per groep wordt voortaan het totaal aantal klanten afgedrukt per groep (klas). 

Afdrukken - Openstaande - Rappels 

 • Er is nu de mogelijkheid om te selecteren op dagboeken verkopen en creditnota’s. Er worden enkel rappels gestuurd voor facturen uit het gekozen dagboek. 
 • Ter info: als je facturen ter herinnering stuurt, moest je het detailboek kiezen waarin deze facturen zich bevonden. Vanaf nu kies je het overeenkomstige verkoopdagboek maar verder blijft dit volledig opdezelfde manier verlopen. 

Afdrukken - Begroting - Begroting algemeen 

 • Er is nu mogelijkheid tot al dan niet beperken van de openstaande documenten orderadministratie ten opzichte van de periode boekingen. Het gaat meer bepaald over de bovenliggende documenten in de ketting van de orderadministratie. Die mogelijkheid is ook voorzien bij de afdrukken 'Begroting analytisch-algemeen'. 

Afdrukken - Investeringen - Afschrijvingslijst 

 • Het opvragen van de afschrijvingslijst is uitgebreid met analytische selecties. Je kan de afdruk beperken tot een bepaald analytisch plan of je hebt de keuze een "van… tot…" selectie te gebruiken om enkele analytische rekeningen op te vragen. Deze  nieuwe rapportering is doorgetrokken in de afdrukken. Er zijn enkele analytisch-algemeen en algemeen-analytische rapporten bijgekomen. 

Investeringen: genereren afschrijvingstabellen in groep 

 • Via het scherm Extra – Onderhoud data – Heropbouw afschrijvingen kan je nu in groep afschrijvingstabellen voor de investeringsfiches genereren. Dit kan handig zijn om op het einde van het jaar de afschrijvingstabellen te laten genereren wanneer men dit bijvoorbeeld vergeten is. Deze actie is sowieso nodig wanneer de fiches via de module import zijn ingelezen. Voor wie met deeldossiers werkt, is er een selectie op deeldossier voorzien. 

Orderadministratie

Aankopen/verkopen – inboeken documenten – blokkering algemene rekeningen 

 • In het scherm Boekhouden – Boekhoudplan – Rekeningen – fiche kan je algemene rekeningen die niet meer gebruikt worden op geblokkeerd zetten. In de detailboeken kan je deze geblokkeerde rekeningen nu niet meer gebruiken. 

Artikelen – Projecten – velden toevoegen aan het overzicht 

 • Er zijn aanpassingen gebeurd zodat er beter gebruik gemaakt kan worden van de functionaliteit “velden toevoegen aan het overzicht”. Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld een artikelcode van een artikel dat geproduceerd wordt toe te voegen aan het ovezicht. 

Artikelen – Projecten – overzicht geboekte documenten 

 • Vanuit de projecten kan je nu een overzicht opvragen van de documenten die voor die project zijn geboekt. Dit kan handig zijn om te controleren of alle basisartikelen reeds besteld zijn of afgehaald. 

Documenten detailboeken – opvragen budget in het detail

 • Wanneer je in een document in het detailboek een boeking hebt ingevuld, kan je in het tabblad begroting een zicht krijgen op de stand van zaken van de begroting. De combinatie algemeen –analytisch werkte niet correct indien er geen begroting was voor deze combinatie. In dat geval werd er automatisch overgeschakeld naar de algemene begroting wat misschien voor verwarring kon zorgen. Dat is nu aangepast.  

Aankopen - Gegroepeerde ingave stock 

 • Voortaan worden ook de boekhoudkundige gegevens onmiddellijk klaargezet in het geval van een creditnota. 

Aankopen - Afdrukken : Openstaande aantal 

 • Voortaan is er een "van... tot... "selectie voor de algemene rekeningen en eveneens voor de analytische rekeningen.

Verkopen - Offertes/Aanvragen : Aanmaken offertes/aanvragen op basis van project 

 • In het geval van de basis-detailartikelen werd er ten onrechte geen rekening gehouden met het aantal deelnemers. Dat is nu gecorrigeerd.  

Documenten verkopen 

 • Voortaan wordt ook de projectcode getoond in het overzicht van de documenten. Dat is voor alle types documenten verkopen. 
 • Bij het inbrengen van een document kan je een project selecteren. De klantengegevens werden niet correct overgenomen. Bij het overhalen van een document naar een hoger niveau werden dan geen documenten gevonden. Dat is nu aangepast. 

Verkopen - Leveringen : Aanmaken leveringen op basis van project 

 • Het is nu voortaan, indien gewenst, mogelijk om leveringen te genereren net zoals dit reeds kon voor de facturen. Het voorschotbedrag mag voortaan ook negatief zijn. 

Detailboeken – doelgroepen artikelen 

 • Wanneer er een doelgroep artikelen gekoppeld is aan een detailboek, betekent dit dat je enkel wil werken met de artikels die in de doelgroep zijn opgenomen. Bij de aanmaak van nieuwe detaillijnen werden wel de juiste artikels getoond, maar in het veld rubriek werd alles getoond. Dat is nu aangepast en beperkt tot de rubrieken van artikels uit de doelgroep. 

Verkopen - Facturen - Groepsgewijs : Aanmaak documenten en Aanmaak verzamelfacturen 

 • Het voorstellen van een eerstvolgende documentnummer is gewijzigd : voortaan wordt niet meer het hoogste nummer van het kalenderjaar voorgesteld plus 1, maar wel het hoogste nummer van de laatst gebruikte maand plus 1. 

Verkopen - Afdrukken : Boekhoudkundige totalen 

 • De mogelijkheid om vanaf project tot project te selecteren werkte niet. Er kon maar enkel op één project worden geselecteerd. Dat is nu gecorrigeerd. 

Afdrukken : Statistieken per klant  en statistieken per artikel 

 • Het selecteren op project is terug mogelijk.