Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.9.0
Count-e onderwijs update info 3.9.0

Boekhouden

 Algemeen
 •  In Count-e konden parameters niet aan overzichten worden toegevoegd. Dat is nu gecorrigeerd. 
Boekhouden - Dagboeken - Verkopen 
 • Voortaan is er ook mogelijkheid tot opzoeken van klant via sorteernaam.
Betalingsopdrachten: uitbreiding functionaliteit
 • Indien een aankoopfactuur nog niet betaald mag worden of reeds buiten de boekhouding is betaald, kan je nu bij de factuur aangeven dat ze niet mee in een betalingsopdracht mag opgenomen worden. Dit kan handig zijn wanneer er bijvoorbeeld discussie bestaat over een bepaalde factuur of wanneer een factuur reeds buiten de boekhouding werd betaald.
 • Op de hoofding van de aankoopfactuur kan je het veld betaling hiervoor gebruiken:
  • 0 = geen betaling (nog niet betalen)
  • 1 = contant
  • 2 = per cheque
  • 3 = via overschrijving
  • 4 = via domiciliëring
 • Bij het voorbereiden van een betalingsopdracht wordt met deze codes rekening gehouden : enkel de facturen zonder code of met code 3 worden voorgesteld in de voorbereiding van de betalingsopdracht. Op het moment dat een factuur wel mag betaald worden, pas je dit veld aan naar code 3.
 • Let op: het veld betaling is een parameterveld en je kan nieuwe parameters aanmaken, maar ze kunnen niet gebruikt worden in de module betalingsopdrachten.
 • Op de afdruk van de openstaande leveranciers wordt de code van betaling afgedrukt zodat je over een rapport beschikt waar je dit kan opvolgen.
 • Deze optie is ook beschikbaar in de module aankopen van de orderadministratie. Wie met deze module werkt, zal daar hetzelfde veld betaling op de fiche terugvinden. Dit veld wordt meegenomen bij de overdracht naar de boekhouding.
Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)
 • De kolom bankrekening is nu volledig zichtbaar in de afdruk coda.
 • Voortaan kunnen de bankrekeningnummers automatisch overgebracht worden naar de klanten. Het is het record met volgnummer 1 dat aangepast wordt. 
Uitbreiding systeem van deeldossiers met functionaliteit hoofddossier 
 • Naast deeldossiers is het voortaan ook mogelijk om overkoepelende hoofddossiers te definiëren.
 • Vanuit een deeldossier kan naar een hoofddossier worden verwezen. Een hoofddossier kan bijvoorbeeld een campus zijn waaronder verschillende scholen (deeldossiers) worden samengebracht. Je kan dan bij bepaalde afdrukken het hoofddossier selecteren waardoor je niet alle deeldossiers afzonderlijk moet aanvinken. 
 Afdrukken - Begroting - Begroting analytisch-algemeen
 • De kolom bestellingen in de afdruk 'Begroting inclusief offertes en bestellingen' is inhoudelijk uitgebreid : voortaan bevat die kolom niet alleen de openstaande bestellingen maar ook de openstaande leveringen en facturen. De kolom bestellingen kan gezien worden als de verwerking van bestellingen net voor de cijfers in de boekhouding komen.
 • Opmerking : indien er geen verbinding is tussen de detailboeken facturen en de boekhouding, wordt er geen rekening gehouden met de facturen omdat die in dat geval altijd open blijven staan.
 • Er is ook mogelijkheid tot niet rekening houden met offertes. 
Afdrukken - Investeringen - Investeringslijst en Afschrijvingslijst
 • Mogelijkheid tot selecteren van deeldossiers via hoofddossier.
 • Nieuwe rapporten met een overzicht per deeldossier.

Orderadministratie

Artikelen - Artikelen - Fiche: kopiëren van artikelgegevens naar een nieuwe fiche 

 • Rechts in het scherm staat er een knop "kopie". Hiermee kan je de gegevens van de artikelfiche waarop je je bevindt overnemen naar een nieuwe fiche zodat je niet alles opnieuw moet invullen bij gelijkaardige artikels. Op het moment dat je klikt op de knop kopie, is de aanmaak van de fiche al gebeurd en staat de cursor klaar in het veld code. Je start met het aanpassen van de code en vervolgens de andere velden die je wil aanpassen. 
Artikelen - Barcodes
 • Ook code-39 is voortaan mogelijk. De barcode met begin- en eindasterix inbrengen. Code-39 : is een eenvoudige streepjescode die ingezet wordt voor de meest uiteenlopende zaken. Code 39 staat voor 3 uit 9 : van de negen posities zijn er 3 breed en 6 smal. Geen check-digit. De 9 posities per teken zijn reeds voldoende als test.
 • Code-39 (althans de standaardversie) is een alfanumerieke code waarin hoofdletters, cijfers en een aantal leestekens gecodeerd kunnen worden :  0-9, A-Z, spatie, dollarteken, procentteken, plusteken, minteken, puntteken, / en asterix.
 • Voorbeeld : A = XXX_X_X___X_XXX (dwz breed, kort, kort, kort, kort, breed, kort, kort, breed). Daarnaast er ook nog de uitgebreide versie om de volle ASCII-tabel te coderen (gebruik van tweekarakters combinaties).  Een mogelijk gebruik van code-39 kan bijvoorbeeld een barcode op basis van de artikelcode zijn.
 Artikelen - Gegroepeerde wijziging prijzen - Wijziging manuele aankoopprijzen
 • Er is voortaan ook een optie om ook de aankoopprijzen mee te nemen die normaal gezien gewijzigd worden via ingave documenten. 
Aankopen - Leveringen : Per levering
 • Op het tabblad Begroting is er nu ook inzage tot de openstaande leveringen en facturen. De facturen zijn inclusief creditnota's.
 • Opmerking : de facturen worden enkel meegenomen indien er een verbinding is naar de boekhouding en indien de documenten nog niet zijn overgebracht naar de boekhouding.
Bestelbonnen en verkoopfacturen mailen via de knop "als pdf mailen"
 • Er is nu de mogelijkheid om een document rechtstreeks te mailen met de bestelbon of verkoopfactuur als pdf in bijlage. Opmerking : indien gewenst wordt dat er niet alleen een e-mail wordt gestuurd naar de firma maar ook naar een contactpersoon, dienen eerst de telecomgegevens van die contactpersoon opgenomen worden bij het adres van de leverancier. Daarna, indien gewenst, kunnen de verschillende emailadressen aangevinkt of afgevinkt worden via Details.
 • De e-mailinstellingen kan je beheren via het tabblad Voorkeuren - Berichten versturen. Op het tabblad e-mail kan je aangeven via welke weg de e-mail moet verstuurd worden.
Aankopen - Facturen : Per factuur
 • Er is voortaan een test op gelijkaardige facturen om dubbele ingave te vermijden. Dat is ook het geval bij de andere types documenten en de verkopen. 
 • Bij de detaillijnen kan, indien gewenst, de referentie van de leverancier mbt het artikel worden ingebracht. Die referentie wordt voortaan ook naar de artikelfiche geschreven bij het bewaren van het document.
 • Zie het resultaat op tabblad Leveranciers bij Artikel. De meest recente leverancier krijgt het volgnummer 1.
 • Een aankoopprijs van 0 euro, heeft geen gevolg meer op de artikelfiche. De prijzen op de artikelfiche blijven dus behouden.
 Aankopen - Afdrukken : Openstaande aantal
 •  Het formulier 'Openstaande aantal per document gedetailleerd' is aangevuld met het leveringsadres en eventueel de referentie van het artikel bij de leverancier.
Verkopen - Facturen : Per factuur
 • Voortaan is er ook mogelijkheid tot opzoeken van klant via sorteernaam.