Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.8.0
Count-e onderwijs update info 3.8.0

Boekhouden

 Boekhouden - Klanten - Fiche
 • Indien een profiel heeft waarmee men geen klantenfiches kan wijzigen, kan de knop 'Deze klant eveneens als leverancier voorzien' niet meer ingedrukt worden.
Boekhouden - Dagboeken - Diversen
 •  Voortaan kunnen zowel in de eerste maand als in de laatste maand van een boekjaar boekingen ter afsluiting of heropening worden ingebracht. 
 • Het kenmerk Afsluiting/Opening speelt alleen een rol bij de afdruk van het grootboek en de proef- en saldibalans. Momenteel wordt er bij de heropening enkel rekening gehouden met dit kenmerk bij een afdruk met een gekozen periode tot en met  januari. Vanuit het afdrukscherm kan er bepaald worden of die specifieke boekingen mogen meekomen of niet.  
Boekhouden - Investeringen - Fiche
 • Indien er geen gebruik wordt gemaakt van deeldossiers bij de investeringen verscheen er een fout bij het ophalen van de aankoopfactuur. Dat is nu gecorrigeerd. 
Afdrukken - Historieken - Schuldvordering kosten openbaar vervoer en fiets
 • Het formulier is aangepast overeenkomstig de laatste richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen :
  • Afdruk van een eventueel ondernemingsnummer.
  • Het aantal km en de eenheidsprijs worden voortaan vermeld met betrekking tot de fietsvergoeding.
 • Om deze afdruk te kunnen gebruiken, moet je over het aangepaste formulier beschikken. Je kan de formulieren vanuit Count-e laten bijwerken via Hulpmiddelen – Bijwerken formulieren.
Afdrukken - Openstaande - Rappels
 • De omschrijving “Tel” wordt niet meer afgedrukt hoofding wanneer er geen telefoonnummer is ingevuld.
Zoeken - Verkoop- en aankoopfacturen
 • Voortaan kan ook op externe referentie worden gezocht. Een deel van de omschrijving is voldoende. Het opzoeken is wel hoofdlettergevoelig.
 • De resultaten van de opzoeking kunnen vanaf nu ook worden geëxporteerd bijvoorbeeld naar excel.
Zoeken - Boekingen
 • Voortaan kan ook op omschrijving boeking worden gezocht. Een deel van de omschrijving is voldoende. Het opzoeken is wel hoofdlettergevoelig.
 • De resultaten van de opzoeking kunnen vanaf nu ook worden geëxporteerd bijvoorbeeld naar excel.

Orderadministratie

 Aankopen - Bestellingen : Per bestelling
 •  Voortaan wordt de verantwoordelijke in het overzicht van de documenten getoond.
 Verkopen - Leveringen - Groepsgewijs : Aanmaak documenten
 • Voortaan wordt bij de ingave van artikellijnen ook de analytische rekening voorgesteld indien die standaard in het detailboek is opgenomen. 
Verkopen - Facturen : Per factuur
 • Indien bij artikel het veld 'Aantal per verpakking' is ingevuld, wordt dat voortaan getoond na oproep van een artikel.
Verkopen - Facturen : Aanmaak verzamelfacturen
 • Er is nu ook de mogelijkheid om de aanmaak van facturen te doen in volgorde van adres. Deze optie kan handig zijn wanneer je leerlingenfacturen samen in één enveloppe wil steken en versturen.
 Verkopen - Overdracht naar de boekhouding
 • Met betrekking tot het beheer van dagregistraties opvang, is er een correctie gebeurd bij de berekening van het aantal opvangdagen.
 • Voor wat betreft de reeds overgebrachte facturen, kan een herberekening worden uitgevoerd via het programma "Extra - Onderhoud data - Heroverdracht opvangdagen" naar de boekhouding.
Verkopen - Afdrukken : Statistieken per klant
 • Voortaan wordt ook de barcode afgedrukt wat eenduidiger is wanneer een afdruk wordt bezorgd aan derden. 

Menu extra

Extra - Systeemgegevens - Export gegevens uit API
 • In die module kunnen api-query's aangewend worden om een export uit te voeren naar bijvoorbeeld een tekstbestand.