Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.7.0
Count-e onderwijs update info 3.7.0

Boekhouden

 Boekhouden - Boekhoudplan - Rekeningen – Overzicht 

 • Mogelijkheid tot de afdruk van een controlelijst afschrijvingsrekeningen. Je krijgt een overzicht van de investeringsrekeningen en de afschrijvingsrekening die eraan gekoppeld zijn. 

Boekhouden - Investeringen - Overzicht 

 • Sinds enkele versies is het mogelijk om de afschrijvingen analytisch te laten boeken. Nu is er een afdruk beschikbaar waarmee je de analytische rekeningen en de procentuele verdeling kan controleren die aan een investeringsfiche zijn gekoppeld. Tenzij je manueel een investeringsfiche aanmaakt, zullen deze gegevens automatisch ingevuld worden vanuit het aankoopdocument.  

Boekhouden - Boekhoudplan - Begroting - Gegroepeerde verwijdering begroting 

 • Het is nu mogelijk om een begroting in groep te verwijderen, bijvoorbeeld om alles van een boekjaar in één beweging te verwijderen. Deze opties is telkens per rekeningplan beschikbaar. 

Boekhouden – Dagboeken 

 • Bij het inbrengen van een nieuw document wordt er vanaf nu gecontroleerd of er al eenzelfde documentnummer bestaat binnen dat dagboek en binnen het boekjaar. Indien dit het geval is, krijg je een vermelding van de periode waarin het document zich bevindt. Deze controle is er voor alle types van dagboeken. 

Boekhouden - Dagboeken - Financieel

 • In het tabblad Periodes is er de mogelijkheid om een afdruk te doen van afgeboekte ontvangsten geordend per jaar en maand. Bijvoorbeeld: je vraagt een afdruk van de periode 2013/1, dan krijg je een uitsplitsing van de ontvangsten per facturatieperiode. Dus een bedrag dat betrekking heeft op facturen van de periode 2013/1, 2012/12, 2012/11, enz. 

Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128) 

 • Met betrekking tot ophalen van een verkoopfactuur via gestructureerde mededeling, wordt voortaan de meest recente factuur opgehaald. Ter info: een periode waarin niet meer moet worden gezocht, kan ook afgebakend worden : zie de module Constanten – Dossier. Je kan daar de velden “in coda facturen zoeken vanaf jaar en maand” invullen. 

Afdrukken - Historieken - 281.10 

 • Het vervangen van een bestand dat reeds in Belcotax was ingelezen, wordt vanaf nu niet meer aanvaard. Deze optie is dan ook niet meer ter beschikking. Indien later correcties dienen aangebracht te worden, is het aanbevolen gewoon rechtstreeks online de fiches te wijzigen via het programma Belcotax on web.Ter info: om de aangiftes correct te kunnen indienen, moet je werken met deze versie 3.7.0 van Count-e. 

Afdrukken - Historieken - 281.50 

 • Het vervangen van een bestand dat reeds in Belcotax was ingelezen, wordt vanaf nu niet meer aanvaard. Deze optie is dan ook niet meer ter beschikking. Indien later correcties dienen aangebracht te worden, is het aanbevolen gewoon rechtstreeks online de fiches te wijzigen via het programma Belcotax on web.
 • Ter info: om de aangiftes correct te kunnen indienen, moet je werken met deze versie 3.7.0 van Count-e. 
 • In het verleden werd een leverancier als een rechtspersoon aangeduid bij aanwezigheid van een ondernemingsnummer. Dat is nu gewijzigd : een leverancier wordt als een natuurlijk persoon aanzien indien het rijksregisternummer is ingevuld. In het andere geval wordt de leverancier als een rechtspersoon aanzien.

Bijvoorbeeld : een zelfstandige die niet onder vennootschapsvorm werkt, wordt als natuurlijk persoon aangeduid bij aanwezigheid van een rijksregisternummer. Een bvba, waar sowieso geen rijksregisternummer is ingevuld, zal als rechtspersoon worden aangeduid. 

 • Voortaan kan ook een adres afzender (voorbeeld : gevolmachtigde boekhouder) worden aangeduid met bijhorend ondernemingsnummer in het scherm “afdruk en xml 281.50” op tabblad Xml-bestand. Het adres kan aangemaakt wordt in Constanten-Dossier-Adressen. Het ondernemingsnummer kan ingevuld worden in het veld “ondernemingsnummer afzender”. 

Afdrukken - Openstaande - Rappels

 • Bij de afdruk van de rappels per groep (iban) wordt voortaan onderaan in de zone van de vrije mededeling, naast de klantencode, ook de klas vermeld waarin de leerling zit. 

Afdrukken - Investeringen - Investeringslijst 

 • Voortaan is het mogelijk om de investeringen af te drukken met keuze van een jaartal en een periode van… tot…

Orderadministratie

Opvragen begroting in het detail van een document 

 • Zowel bij de aankopen als de verkopen kan je in het detail van het document de begroting raadplegen. Je hebt ook de mogelijkheid om de begroting te raadplegen op een hoger niveau, bijvoorbeeld voor het totaal van de  60-rekeningen. Ten behoeve van de analytische boekhouding is er nu een uitbreiding. Wanneer je de lengte van de algemene rekening op nul zet, wordt er alleen rekening gehouden met het totaalbudget van de analytische rekening met inbegrip van lopende offertes en bestellingen. 

Detailboeken: controle op dubbele documentnummers 

 • In alle detailboeken zowel aan de aankopen als de verkopen wordt er voortaan getest of eenzelfde documentnummer reeds bestaat binnen het detailboek en binnen het boekjaar. Als dit geval is krijg je een melding van de periode waarin het documentnummer reeds voorkomt. Deze controle is ook voorzien bij het groepsgewijs aanmaken van documenten, zowel bij de leveringen als de facturen. 

Overdracht naar de boekhouding 

 • Bij de overdracht wordt er gecontroleerd of de dagboeken niet zijn vergrendeld. Indien periode is vergrendeld kan het document niet meer worden overgebracht. Er bestond al een controle bij het aanmaken van nieuwe documenten wanneer de boekhouding is vergrendeld. Deze nieuwe controle heeft betrekking op reeds bestaande documenten in de orderadministratie die nog niet waren overgedragen naar de boekhouding. Er wordt ook nagekeken of binnen het boekjaar niet reeds een document met zelfde documentnummer in een andere maand bestaat. Indien wel komt er een foutmelding.  

Nieuw veld omschrijving op het document 

 • Zowel voor de aankopen als de verkopen is er voortaan de mogelijkheid tot het invullen van een omschrijving. De omschrijving is beperkt tot 50 karakters.Deze omschrijving is bedoeld voor intern gebruik.
 • Wanneer de documenten naar een hoger niveau doorstromen, wordt deze omschrijving ook mee overgenomen. Bovendien wordt ze in de detailboeken getoond bij het overzicht van de documenten van een periode. Ook via de knoppen om een document van een lager niveau op te halen, is deze omschrijving beschikbaar. 
 • Bij de overdracht naar de boekhouding, wordt deze informatie overgedragen als omschrijving bij de algemene rekeningen in het detail van het document. Deze informatie wordt bijgevolg ook getoond op afdruk van het grootboek.