Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.5.0
Count-e onderwijs update info 3.5.0

Boekhouden

 Boekhouden - Dagboeken - Verkopen
 • Bij het manueel boeken van analytische bewegingen, werd niet het correcte bedrag voorgesteld. Dat is nu gecorrigeerd.
 • Bij het manueel boeken van analytische bewegingen, werd het controletotaal soms te laat of niet correct bijgewerkt. Dat is nu verholpen. 
Boekhouden - Dagboeken - Aankopen
 • Voortaan is er ook inzage in de vastgelegde analytische verdeling met betrekking tot de afschrijvingen. Er gebeurt ook een automatisch berekening van de analytische verdeling met betrekking tot de investeringen. De percentages worden berekend vertrekkende van de effectieve bedragen van de analytische boekingen. De analytische bedragen kunnen het resultaat zijn van een verdeelsleutel, waarvan echter door de gebruiker kan afgeweken worden. Het programma probeert niettemin te controleren of het om een evenredig deel gaat door te testen op een verschil van 0.01 euro.
 • Voorbeeld :
  • Het totaalbedrag is 75.19 en de verdeelsleutel is 50% en 50%.
  • Dat geeft als analytische bedragen : 37.60 en 37.59. 
  • De percentages die van die bedragen worden afgeleid, zijn : 50.01 en 49.99 ipv 50 en 50. De controle op het verschil van 0.01 leidt de percentages 50.01 en 49.99 terug naar 50 en 50.
  • Opmerking : indien de gebruiker werkelijk de percentages 50.01 en 49.99 bedoelt, zal hij de percentages van de analytische uitsplitsing bij de investeringen moeten wijzigen. 
Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)
 • Voortaan wordt enkel de naam van het coda-bestand overgenomen in de externe referentie van het document, en niet meer de map.
 • Verder is er ook een test op de lengte van externe referentie. Wat te veel is, wordt weggelaten.
 • Bij meer dan één uittreksel in één bestand ging het fout. Dat is nu rechtgezet.
 • Er is een correctie aangebracht met betrekking tot de aanmaak van de centralisatieboeking in het financieel dagboek. Het bedrag bleef ten onrechte op saldo nul te staan. Bij de update worden de financiële boekingen die zijn aangemaakt via coda 128, doorlopen en indien nodig automatisch rechtgezet.

Import

 Import - Uitgebreide tekstbestanden - Documenten
Er is een correctie gebeurd ivm de test op afgesloten periodes. Ten onrechte meldde het programma dat een periode was afgesloten. 
Import - Ophaling vanuit WisAd - Leerlingen
Bij wijziging gegevens wordt het veldje Blokkering op af gezet, tenzij er niets is gewijzigd. 

Orderadministratie

Aankopen - Overdracht naar de boekhouding

Bij overdracht naar de boekhouding van aankoopfacturen kan je vanaf nu automatisch de investeringsfiche in de boekhouding laten aanmaken.

Hiervoor dient de optie 'Aanmaak investeringen bij overdracht' geactiveerd te worden. Ga naar Constanten - Dossier - tabblad facturatie om deze optie aan te duiden.