Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.4.0
Count-e onderwijs update info 3.4.0

Boekhouden

 Boekhouden - Leveranciers - Bankrekeningen

De verwijdering van een bankrekening is voortaan mogelijk, ook al is de bankrekening gebruikt in vroegere betalingsopdrachten,  aankoopfacturen of documenten in de orderadministratie. Het vroegere bankrekeningnummer wordt ter herinnering in het memo-veld van de aankoopfacturen of documenten in de orderadministratie overgenomen.

Wat de betalingsopdrachten betreft, indien het om een nog niet uitgevoerde betalingsopdracht gaat, zal de juiste bankrekening manueel opnieuw ingevuld moeten worden. 

Opmerking : in plaats van een verwijdering van een bankrekening kan je het bankrekeningnummer ook gewoon wijzigen. Het gewijzigde bankrekeningnummer wordt dan doorgetrokken naar alle betalingsopdrachten en alle aankoopdocumenten.

Boekhouden – Dagboeken – Diversen: analytische afschrijvingen

Er is nu ook de mogelijkheid om de afschrijvingen analytisch te boeken. Bij de investeringsfiches kan je de analytische verdeling invullen. Deze verdeling wordt gebruikt indien bij de kostenrekening afschrijvingen en/of bij de investeringsrekening afschrijvingen de analytische opvolging is ingesteld.  

Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

 • Aan de hand van het coda-bestand wordt voortaan automatisch het juiste dagboek opgehaald. Van het dagboek kan nog steeds worden afgeweken, bijvoorbeeld in het geval met een hulpdagboek van het financieel dagboek wordt gewerkt.
 • Er is nu ook de mogelijkheid tot invullen van één analytische rekening voor maximum twee analytische plannen, naar analogie van de orderadministratie. Indien een bedrag uitgesplitst moet worden in twee of meer analytische rekeningen van een zelfde plan, dient de lijn uitgesplitst te worden in twee of meer lijnen. Het totaal dient gelijk te zijn aan het betaalde bedrag.  

Boekhouden - Investeringen - Fiche

Datum aankoop wordt getest of die niet binnen een vergrendelde periode valt. Zie programma Extra - Vergrendeling periodes - Boekhouden - Investeringen. Dezelfde test gebeurt ook op de afschrijvingen. Er kunnen geen boekjaren worden bijgevoegd of gewijzigd indien die liggen binnen een vergrendelde periode. 

Boekhouden - Investeringen - Analytisch

Deze deelmodule is toegevoegd ten behoeve van het genereren van analytische afschrijvingen.  Er gebeurt een controle op het ingevulde percentage dat gelijk dient te zijn aan 100%. 

Constanten

Constanten - Klantengroepen: e-mail of sms'en

Vanuit overzicht klanten is er mogelijkheid tot sms'en en mailen. Dezelfde mogelijkheden zijn voorzien bij de leveranciersgroepen. Meer info hierover vind je terug in de handleiding ‘mailen en sms’en’. Vraag ernaar bij de helpdesk. 

Import

 Import - Uitgebreide tekstbestanden - Documenten

Voortaan wordt ook rekening gehouden met de vergrendelingen van de boekhouding. Het importeren wordt stopgezet indien de periode niet buiten de vergrendeling valt. De test op vergrendeling gebeurt zowel op de documenten als op de boekingen. Indien de dagboeken zelf nog niet bestaan en er wordt met deeldossiers gewerkt, wordt het basisdeeldossier genomen. 

Afdrukken

 Afdrukken - Balans - Balans klanten / leveranciers

Vreemde namen die bijvoorbeeld beginnen met Ö kwamen ten onrechte onder de algemene totalen. Dat is nu rechtgezet. Er bestaat nu ook de mogelijkheid om een selectie op centralisatierekening te maken.   

Afdrukken - Historieken - Historieken klanten / leveranciers

Er is nu ook de mogelijkheid om een selectie op centralisatierekening te maken.  

Afdrukken - Historieken - Schuldvordering kosten openbaar vervoer en fiets

Deze module is enkel zichtbaar indien de optie Onderwijs geactiveerd is bij de constanten - dossiergegevens. De aankoopfacturen en creditnota's worden doorlopen en de rekeningen met in het veld 281.10 de keuze 4 (openbaar gemeenschappelijk vervoer) of de keuze 8 (fietsvergoeding) worden weerhouden. De km's met de fiets afgelegd, worden vermenigvuldigd met 0,15 euro.

 • Opmerking : wat het openbaar vervoer betreft, wordt geen controle gedaan op het maximum van 250 km tussen de wettelijke woonplaats of de verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling.
 • Opmerking : er wordt niet gecontroleerd of de bedragen reeds daadwerkelijk zijn uitbetaald aan de personeelsleden. 

Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten /leveranciers 

 De selectie is uitgebreid met het einde van een periode wat betreft de betalingen. Er is ook een selectie voorzien op basis van code rappel. Zie fiche Klanten bij Specifiek. Op deze wijze is bijvoorbeeld mogelijk om enkel de openstaande klanten af te drukken waarvoor geen rappels worden afgedrukt.  Bijkomend is ook een selectie voorzien op centralisatierekening. 

Orderadministratie

Onthouden van hoofdgroepen bij het navigeren

Bij gebruik van meerdere hoofdgroepen, wordt nu telkens de laatst gebruikte hoofdgroep onthouden doorheen alle programma's waar hoofdgroepen worden gebruikt.  

Artikelen - Artikelen - Fiche: foto koppelen

Er is nu mogelijkheid tot koppeling van een artikelfiche met een afbeelding. Daartoe dient eerst 'Foto tonen' aangevinkt te worden via Voorkeuren en vervolgens Voorkeursinstellingen huidig scherm. Met de knop Vergroten kan een groter beeld worden getoond van de afbeelding. Er is ook mogelijkheid tot gebruik van kasten. Code locatie is : AFOTO. Zie ook de uitleg bij Boekhouden - Klanten - Fiche.  

Aankopen / Verkopen - Facturen : Per factuur

 • Indien bij de kostenrekening is aangegeven dat hoeveelheid dient bijgehouden te worden, wordt het aantal overgenomen. 
  • Een voorbeeld = de rekening fietsvergoeding waar het aantal km's dient bijgehouden te worden. (Die hoeveelheid wordt ook bijgehouden bij de analytische boeking)
 • Vanuit de definitie van het detailboek is het mogelijk om standaard een analytische rekening voor te stellen. Nu is er ook de mogelijkheid bijgekomen om vanuit de koppeling van de algemene rekening een analytische rekening voor te stellen. Zie Boekhoudplan-Rekeningen-Koppelingen : type 3. De analytische rekening verbonden via een koppeling aan de algemene rekening, krijgt voorrang op de analytische rekening uit het detailboek. 

Aankopen / Verkopen – documenten - detaillijnen

Het overzicht op het tabblad Verwijzing is uitgebreid : voortaan zie je alle detaillijnen die de oorsprong vormen of afgeleid zijn van de detaillijn in kwestie. Bijvoorbeeld bij een levering kun je de detaillijnen zien van de oorspronkelijke offerte, de bestellingen, facturen of creditnota's. 

Aankopen / Verkopen - Facturen - Groepsgewijs - Aanmaak documenten op basis van dagregistraties

Automatisch wordt, indien voorzien, de analytische rekening verbonden met het detailboek overgenomen. Er is ook de mogelijkheid om vanuit de koppeling van de algemene rekening een analytische rekening voor te stellen. Zie Boekhoudplan-Rekeningen-Koppelingen : type 3 koppeling van een rekening. De analytische rekening verbonden via een koppeling aan de algemene rekening, krijgt voorrang op de analytische rekening uit het detailboek. 

Aankopen - Overdracht naar de boekhouding

Indien gewenst wordt dat er een hoeveelheid wordt bijgehouden voor bepaalde kostenrekeningen, zoals fietsvergoeding, kan eerst bij de rekening in kwestie het veldje Hoeveelheid op ja worden gezet. Daarna kan in het scherm Overdracht naar de boekhouding, via de optie herberekening de hoeveelheid automatisch worden bijgevuld. Via het scherm Boekhoudkundig in het programma Per factuur kan gecontroleerd worden of aantal wel degelijk is ingevuld. 

Verkopen: facturatie via e-mail

 • Verkopen - Detailboeken

Op het tabblad hoofding kan nu ook aangeduid worden of het document via email wordt opgestuurd.

  • Opmerking : indien bij een klant geen emailadres is aangeduid, kan het document enkel via printer of scherm worden afgedrukt.
  • Opmerking : via 'Voorkeuren - Berichten versturen' dienen de nodige instellingen worden ingevuld ivm email. 
 • Verkopen - Facturen : Aanmaak verzamelfacturen

Indien in het detailboek van bestemming de instelling 'Gebruik van email' is aangeduid, wordt de mogelijkheid gegeven om bijkomend te kiezen uit volgende afdrukken : alle documenten, alle documenten behalve die per email. Er is tevens mogelijkheid om ook de facturen reeds per email te versturen waar het kan. Op het einde wordt een totaal gegeven van de facturen per email, en hoeveel er al dan niet doorgestuurd konden worden. 

 • Verkopen - Afdrukken : Documenten

Indien in het detailboek de instelling 'Gebruik van email' is aangeduid, wordt de mogelijkheid gegeven om te kiezen uit volgende afdrukken :. Alle documenten exclusief de elektronische.. Alle documenten inclusief de elektronische.. Enkel de elektronische. 

 • Verkopen - Afdrukken : Documenten via email

De te versturen documenten kunnen eerst voorbereid worden. Daarna is er nog de mogelijkheid om het resultaat te bekijken en aan te duiden welke documenten uiteindelijk mogen doorgestuurd worden. Opmerking : indien meerdere adressen met betrekking tot een klant, worden er ook meerdere aparte emails verstuurd. 

Extra

 Extra - Vergrendeling periodes - Boekhouding : Vergrendeling dagboeken

Voortaan is het mogelijk om op niveau van deeldossier te vergrendelen. Het type Aankopen is losgekoppeld van Verkopen, en vormt nu een apart type.

Extra - Vergrendeling periodes - Boekhouding : Vergrendeling investeringen

Voortaan is het mogelijk om ook de investeringen te vergrendelen op deeldossier niveau (voor wie met deeldossiers werkt). Samen met investeringen, kunnen de afschrijvingen dan ook niet meer opnieuw gegenereed worden. De bedragen in de afschrijvingstabel kunnen wel nog manueel gewijzigd worden voor de boekjaren die niet vergrendeld zijn.