Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.3.0
Count-e onderwijs update info 3.3.0

Boekhouden

Boekhouden - Boekhoudplan - Rekeningen - Historiek

In sommige schermen is aan de snelheid gesleuteld bij gebruik van deeldossiers. Onder andere overzicht per jaar en overzicht documenten. 

Boekhouden - Klanten - Individuele prijzen

Er is nu ook een afdruk voorzien met betrekking tot één enkele klant. 

Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)

Voortaan worden enkel nog naar verkoopfacturen gezocht via het ogm-nummer. Indien het om een factuur uit een ander deeldossier gaat, en dat is niet gewenst, wordt in de foutmelding ook het document vermeld. 

Boekhouden - Investeringen - Fiche

De manuele koppeling met een aankoopdocument is nu mogelijk via een zoekknop. 

Afdrukken

Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten

Nu is er ook mogelijkheid om het begin van een periode in te brengen. Dit is evenwel niet verplicht. Wil je met alle facturen rekening houden, laat je het jaartal op 0 staan en maand op 1.

De volgende werkwijze wordt gevolgd indien de betalingen niet worden beperkt tot een periode :

  • Afdruk van de verkoopdocumenten die geheel of gedeeltelijk nog openstaan met eventueel wat reeds is betaald.
  • Afdruk van de betalingen die nog niet naar een verkoopdocument verwijzen.

De volgende werkwijze wordt gevolgd indien de betalingen worden beperkt tot een periode :

  • Afdruk van de verkoopdocumenten die geheel of gedeeltelijk nog openstaan met eventueel  wat reeds is betaald binnen de opgegeven periode.
  • Afdruk van de betalingen die nog niet naar een verkoopdocument verwijzen, beperkt tot de periode.
  • Afdruk van de betalingen, beperkt tot de periode, die verwijzen naar verkoopdocumenten buiten de periode.

 Afdrukken - Openstaande - Rappels

Er is nu ook een optie 'Voorgedrukte overschrijving'.  Aan de hand van die optie worden al dan niet de vaste gegevens afgedrukt op de overschrijving. 

Afdrukken - Begroting - Begroting algemeen

Er zijn aanpassingen gedaan mbt snelheid van afdruk. 

Orderadministratie

Verkopen - Overdracht naar de boekhouding

Er is een aanpassing gebeurd mbt tot de snelheid van het tonen van de over te dragen facturen. Er is een correctie gebeurd mbt het tellen van het aantal opvangdagen.  Dagen van andere artikelen dan opvang werden ten onrechte ook mee opgeteld.

Aankoopbeheer: werken met prijzen exclusief btw

Er is een uitbreiding van het programma gebeurd in de module orderadministratie. Vzw’s die niet btw-plichtig zijn kunnen hun aankopen wel zo organiseren dat men kan werken met prijzen exclusief btw.

Bij Constanten-Dossier moet je volgende instellingen controleren:

  • Op tabblad Algemeen : btw-administratie in boekhouding : neen.
  • Op tabblad Facturatie : btw bij aankopen staat aangevinkt.

Bij de aankopen in de orderadministratie wordt er met prijzen exclusief btw gewerkt. Bij de afdruk van een document wordt onderaan de btw apart vermeld. Op deze wijze kan gemakkelijker een vergelijking gebeuren met de leveranciersfactuur.

Bij de boekhoudkundige totalen verbonden aan het document, is evenwel achteraan een kolom bijgevoegd : bij de basissen is de btw verwerkt (btw-in), bij de btw-lijnen staat het bedrag op nul.

Bij de overdracht van een aankoopfactuur naar de boekhouding gebeurt dit op basis van die extra kolom (btw-in). De statistieken en de begroting (openstaande offertes en bestellingen) vermelden voortaan de bedragen inclusief btw.

Opmerking : het is wel nodig dat het programma 'Heropbouw bedragen met btw in orderadministratie' wordt uitgevoerd. Zie Extra - Onderhoud data. Het programma leidt niet tot verlies van vroegere gegevens, en mag meerdere keren worden uitgevoerd. Indien met btw in de boekhouding wordt gewerkt, of indien geen btw wordt gebruikt in de orderadministratie, blijft alles zoals tevoren.