Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 3.1.0
Count-e onderwijs update info 3.1.0

Onlangs werd de versie 3.0.0 van Count-e gelanceerd waarbij de look van Count-e grondig werd veranderd. Er is een versie 3.1.0 beschikbaar die enerzijds enkele kleine punten aanpast en anderzijds enkele nieuwigheden bevat. Alle informatie hierover kan je bekijken via dit document:

 Count-e update info 3.1.0.

 

Alle wijzigingen en nieuwigheden over de versie 3.0 kan u nog steeds hieronder terugvinden. 

1.    Nieuwigheden lay-out

  

1.1.           Het Lint (Ribbon)

Ongetwijfeld is de grootste en meest zichtbare verandering het ‘Lint’ ( ook wel Ribbon genoemd). Het doel van het lint is om de verschillende functies te groeperen in één taakbalk. Bij het openen van een scherm worden enkel de functies die op dat moment mogelijk zijn, opgelicht in het lint. 

Er zijn 4 verschillende onderdelen: 

·         Connectie

Dit onderdeel geeft de mogelijkheden:

o       Connecties maken / beheren met de server

o       Aan- en afmelden in Count-e

o       Count-e afsluiten 

·         Start

Het onderdeel ‘Start’ bevat de meest gebruikte functies. 

·         Voorkeuren

Het onderdeel ‘Voorkeuren’ bevat de functies voor de gebruikersinstellingen en schermlay-out.

 ·         Hulpmiddelen

Dit onderdeel bevat de knoppen die te maken hebben met gegevens exporteren, aanmaken of bijwerken van formulieren. 

1.2.           Modules 

Bij de modules die te vinden zijn in het Lint onder het onderdeel ‘Start’, is er niet veel veranderd. Enkel dat Extra een bijkomende module is geworden.  

1.3.           Thema’s

Het scherm Algemeen onder voorkeurinstellingen (onderdeel Voorkeuren) is lichtjes aangepast omdat hier een beschikbaar thema kan gekozen worden. Een thema geeft de volledige lay-out van de client een andere kleur en omgeving. Het is eveneens mogelijk om niet met een thema te werken.  Ook is er de extra optie ‘Lint tonen’ die je kan uitvinken om terug een ouderwetse menubalk te krijgen.   

1.4.           Formulieren

 Vanaf Count-e 3.0 zal de oude formuliergenerator niet meer kunnen communiceren met de count-e server. Dit wil zeggen dat vanaf deze versie ook de formulieren die met deze formuliergenerator gemaakt werden, niet meer gebruikt kunnen worden.De standaard formulieren in het programma werden de voorbije jaren reeds omgezet naar het nieuwe formaat (.arf).Indien u zelf eigen formulieren (.wrp) gemaakt had, moeten deze ook omgezet worden.   

2.    Functionaliteiten (inhoudelijk) 

2.1.           Boekhouden

 Boekhouden - Klanten - Fiche 

Bij ontbreken van telecom-record met volgnummer 1, wordt er automatisch een record gecreëerd.  

Boekhouden - Betalingen - Betalingsopdrachten

In het overzicht verschijnt voortaan ook het totaal bedrag van de opdracht.  

Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen

De volgende fout is gecorrigeerd : ‘Trying to store a string of length 13 into a field that can only contain 12’. Die fout kwam voor indien het om een betaling ging met betrekking tot domiciliëringen, en wel indien een getal van 13 tekens lang stond ingevuld bij de referentie client. 

2.2.           Afdrukken

 Afdrukken - Dagboeken 

De afdrukken van de verschillende types dagboeken zijn voortaan gescheiden. Dat geeft de mogelijkheid om soortgelijke  formulieren bij te voegen. Bij de Diversen en Financieel is er nu ook de mogelijkheid om slechts één enkel uittreksel af te drukken.  

Afdrukken - Begroting - Begroting analytisch-algemeen 

Er is nu ook de mogelijkheid om analytische codes te groeperen vertrekkende vanaf een bepaalde positie en een lengte. Zie tabblad 'Sleutel analytische rekeningen en groepen'. Tevens bestaat nu ook de mogelijkheid om de afdruk te beperken tot de titelrekeningen en de totalen van de rekeningen. 

Afdrukken - Historieken - Fiscaal attest kinderopvang - Voorbereiding fiscaal attest 

Er is een rechtstreekse afdruk mogelijk van de eventueel gegenereerde meldingen. 

Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten  

Voortaan wordt ook de eventuele bus afgedrukt bij het straatnummer. 

2.3.           Constanten

 Constanten - Dossier

Op het tabblad Facturatie is er volgende keuze bijgekomen : 'Boodschap aanpassing prijs bij nieuwe detaillijn'. Die aanpassing slaat op het inbrengen van documenten in de orderadministratie. Er wordt geen boodschap meer gegenereerd : 

  • indien optie N .
  • indien het over een nieuwe lijn gaat
  • de prijs dient automatisch aangepast naar aanleiding van een aanpassing van aantal, voorbeeld van 1 naar 10 stuks.

In alle andere gevallen blijft de boodschap op scherm verschijnen.

 

2.4.           Import

 Import - Ophaling via WisAd - Leerlingen 

Voortaan worden enkel de velden beïnvloed die vanuit de Wis@d komen. Ook worden nu naast het officieel adres eventueel andere mailingadressen overgehaald. Opgelet : adressen worden overschreven in de boekhouding maar niet verwijderd. 

Een bankrekeningnummer en/of domiciliëringsnummer wordt geschrapt in de boekhouding indien het niet meer aanwezig is op de leerlingenfiche in Wis@d. De bankrekening komt terecht in het record met volgnummer 1. Het domiciliëringsnummer komt terecht in het record met volgnummer 2.  Klasgegevens worden niet meer overschreven indien in vrije datum 1 de datum groter is dan de loopbaandatum van de te importeren klasgegevens. Eventuele nieuwe landen, gemeentes, aansprekingen, type adressen worden automatisch gecreëerd. 

De import van personeelsleden vanuit WisAd is gelijkaardig aangepast. 

2.5.           Orderadministratie

  Lotnummers Aankopen

Er is nu ook de mogelijkheid tot gebruik van een lotnummer (maximum 17 tekens). Is enkel mogelijk bij een type 6- of 7-lijn. De mogelijkheid om een lotnummer in te brengen, is ook voorzien bij de leveringen en creditnota's. Indien met leveringen gewerkt wordt, moet het lotnummer daar reeds worden ingebracht.   

Verkopen 

Er is de mogelijkheid tot selecteren van een bestaand lotnummer na selectie van een artikel. Bij de selectie van een lotnummer wordt ook getoond hoeveel stuks er nog zijn voor dat lotnummer. Het resterende aantal wordt automatisch berekend naar analogie van de stock :

  • Bij aankopen (leveringen, facturen of creditnota's) wordt het aantal verhoogd.
  • Bij verkopen (leveringen, facturen of creditnota's) wordt het aantal terug verlaagd. Eenmaal het aantal gelijk is aan nul, wordt het lotnummer niet meer getoond in de selectielijst, tenzij bijvoorbeeld aan de aankoopzijde het aantal wordt verhoogd (of verlaagd). Een vermindering of vermeerdering aan de verkoopzijde, zorgt er ook voor dat een lotnummer terug in de selectielijst komt. 
  • Opmerking : het aantal wordt maar bijgewerkt bij het bewaren van het detail, en dus niet onmiddellijk bij selectie. Het lotnummer wordt op een aparte lijn afgedrukt bij afdruk van een factuur. De mogelijkheid om een lotnummer in te brengen en af te drukken is eveneens voorzien bij de leveringen en creditnota's.
  • Opmerking : de optie lotnummers dient geactiveerd te worden. Indien gewenst neem dan contact op met de helpdesk.  

 Btw-voeten 

Er is een wijziging gebeurd wat betreft de btw-voet : indien op de klantenfiche uitdrukkelijk een btw-voet is opgenomen (zie tabblad Specifiek) en die btw-voet slaat niet terug op een lokaal tarief, dan wordt de btw-voet niet overschreven door de eventueel ingevulde btw-voeten bij een artikel.

Voorbeelden : 

  • Een klant heeft btw-voet 21% Belgische btw. Indien bij artikel een btw-voet van 6% staat genoteerd, zal die 6% de 21% overschrijven.
  • Een klant heeft btw-voet 8A Intracommunautaire goederen. Omdat het niet over een lokaal tarief gaat (zie Constanten-Btw-tarieven : het veldje Type) wordt die voet niet overschreven door de btw-voet van het artikel. Hetzelfde principe is voorzien met betrekking tot de aankopen.  

Overdracht naar de boekhouding 

Voortaan is ook de overdracht mogelijk van aankoopfacturen met btw naar de boekhouding waar geen btw wordt bijgehouden. Het gaat om de dossiers waar in Constanten-Dossier de optie 'Btw administratie in boekhouding' afstaat, en op het tabblad Facturatie de optie 'Btw bij aankopen' aanstaat. Het overdrachtprogramma verdeelt de btw in evenredigheid over de aankooprekeningen en houdt rekening met eventueel meerdere btwpercentages.  

Correctie  

Bij ingave van een artikellijn met tegenboeking, werd de tegenboeking leeggemaakt nadat men een kijkje ging nemen bij stock. Dat is nu gecorrigeerd.  

Aanpassing aankoopprijs  

Indien de aankoopprijs van een artikel gebaseerd is op de prijs in een document, wordt de aankoopprijs nu ook aangepast vanuit offertes/aanvragen en bestellingen, afhankelijk van de datum van het document.Indien de verkoopprijs gebaseerd is op de aankoopprijs, wordt die ook automatisch meegewijzigd.  

Standaardeenheid artikel  

Voortaan wordt de standaardeenheid van het artikel vermeld bij het tabblad stock.  

Overzicht documenten  

Voortaan is er ook een kolom voorzien voor de leveringsadressen.  

Verkopen - Afdrukken : Boekhoudkundige totalen 

Via die afdrukken is er mogelijkheid tot inzicht in de analytische verdelingen van de verkopen. Dezelfde afdrukken zijn ook voorzien voor de aankopen. Opmerking : bij de afdruk van Algemeen-Analytisch wordt in het totaal van de algemene rekening een bedrag maar één keer opgenomen in het geval het bedrag tweemaal analytisch is uitgesplitst (twee analytische plannen).  

Verkopen - Aanmaak verzamelfacturen 

Voortaan kan ook een vaste mededeling bij de afdruk worden meegegeven. Dezelfde mogelijkheid is voorzien bij de aankopen en de volgende programma's : 

  • Aanmaak documenten op basis van dagregistraties
  • Aanmaak verzamelfacturen projecten 
  • Aanmaak facturen op basis van contracten.

2.6.           Extra

 Extra - Controle data : Niet analytisch uitgesplitst

Ten onrechte werden debet-boekingen die correct uitgesplitst waren, gemeld. Dat is nu rechtgezet.