Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 2.43.2
Count-e onderwijs update info 2.43.2
Boekhouden : Boekhoudplan - Rekeningen

Voor wie het wenst kan een voorkeur debet of credit worden ingebracht voor bepaalde rekeningen met betrekking tot financiële en diverse verrichtingen.

Opgelet : het programma stelt sowieso reeds een teken voor zodat een voorkeurteken misschien niet hoeft ingevuld te worden : 

 • Indien het rekeningnummer begint met 40 of 7 wordt credit voorgesteld.
 • Indien het rekeningnummer begint met 2, 6 of 44 wordt debet voorgesteld.
 • In de andere gevallen wordt debet voorgesteld.

Boekhouden : Betalingen - Binnenkomende betalingen (coda 128)

 • Betalingen met gestructureerde mededeling worden vanaf nu altijd afgepunt, ook bij een dubbele betaling. De opvolging van dubbele betalingen zal hierdoor efficiënter kunnen verlopen aangezien deze betalingen tot nu toe op een wachtrekening werden geboekt.
 • Er is tevens een afdruk 'Na te kijken' ter beschikking : er wordt gecontroleerd of de factuur nog blijft openstaan of niet. Via deze lijst kan je controleren of er betalingen ontvangen zijn op een bankrekening die niet overeenkomt met het bankrekeningnummer die op de factuur stond. Voor scholen die met het systeem van deeldossier werken zal het zo gemakkelijk worden om betalingen die door ouders op een bankrekening van een andere school gebeuren, terug te vinden. Bijvoorbeeld wanneer een ouder de facturen van 2 kinderen betaalt op de bankrekening van school A terwijl het jongste kind in school B zit.
 • Naar analogie van het programma ingave financiële verrichtingen, is nu ook een knop 'Zoek factuur' voorzien. Via die knop kunnen onder andere reeds afgepunte facturen worden opgeroepen.
 • De knop Openstaande houdt voortaan rekening met de voorkeurinstelling "Openstaande per deeldossier". Indien deze voorkeurinstelling is aangevinkt, krijg je enkel openstaande facturen van je eigen deeldossier te zien.
 • Voortaan wordt per uittreksel steeds de hoogste valutadatum genomen als datum document financieel dagboek. Aan de hand van die datum wordt ook de periode bepaald in de boekhouding.
 • In grote databanken duurde het soms vrij lang voordat het scherm zich opende, dat is nu verholpen.

Boekhouden : Klanten

Bij het voorzien van een klant als leverancier verscheen een foutmelding. Dat is nu gecorrigeerd.

Boekhouden : Betalingen - Betalingsopdrachten

Voortaan wordt per uittreksel steeds de hoogste valutadatum genomen als datum document financieel dagboek. 

Afdrukken : Openstaande - Openstaande klanten/leveranciers

Er is nu ook een bijkomende selectie van dagboek facturen en/of dagboek creditnota's mogelijk.

Constanten : Dossier - Analytisch

Door het vinkje 'Toelaten van analytische diversen niet gekoppeld aan een algemene rekening' af te zetten, wordt de afdruk 'Periodebalans analytisch' niet meer zichtbaar in het menu Afdrukken - Balansen.

Import : Ophaling vanuit Wisad - Leerlingen

De correcte banken met bijhorende BIC-code worden nu bijkomend opgehaald en ingevuld aan de hand van het bankrekeningnummer. Hetzelfde is voorzien bij de ophaling van personeelsleden. 

Import : Ophaling vanuit Count-e - Begroting

Er kan nu ook rekening worden gehouden met het veldje consolidatierekening in het boekhoudplan.

Artikelen : Afdrukken - Statistieken per artikel

Voortaan worden de rubrieken en artikelen via een uitgebreidere component opgevraagd. Op deze wijze kunnen artikelen bijvoorbeeld via een deel van de omschrijving worden opgezocht.

Hetzelfde is gebeurd voor volgende afdrukken, met inbegrip van zoeken van klanten, leveranciers en projecten :  

 • Statistieken per leverancier
 • Statistieken per groep leveranciers
 • Statistieken per klant
 • Statistieken per groep klanten

Aankopen : Facturen - Per factuur

Naar analogie van de verkopen kan nu een tweede aantal worden ingebracht na keuze van de tweede alternatieve eenheid gespecifieerd in de artikelfiche. Het eerste aantal wordt automatisch berekend aan de hand van het veldje 'Omrekening' vastgelegd in de artikelfiche.

Er is ook mogelijkheid tot afdruk van dat tweede aantal en de eenheid.  

Verkopen : Detailboeken

Bij gebruik van analytische boekhouding, wordt nu de mogelijkheid gegeven om in bepaalde detailboeken geen analytische opvolging te doen.  

Verkopen : Overdracht naar boekhouding

Er wordt nu rekening gehouden met de opvangdagen ingebracht via de webtoepassing Opvang. De verzamelde gegevens worden gestockeerd per factuur in Boekhouding-Dagboeken-Verkopen-Opvangdagen. Opgelet : bestaande gegevens worden overschreven of weggewist.

Om de vorige periodes van de dagregistraties over te brengen, kan van het programma 'Extra-Onderhoud data-Heroverdracht opvangdagen naar boekhouding' gebruik worden gemaakt. 

Extra : Parameters

Met betrekking tot de webtoepassing Opvang en Prestaties, kan de parameter met als type 'OPVG' en als code 'MXPR' worden ingesteld. In de kolom Extra kan het maximum bedrag per kalenderjaar worden ingevuld. Zolang dat bedrag niet wordt overschreden, kunnen er prestaties worden ingebracht via de webtoepassing. Indien de kolom Extra leeg is, of gelijk aan nul, wordt er geen controle gedaan op het totaal bedrag van de prestaties.

Extra : Controle data - Niet analytisch uitgesplitst

Per plan worden de boekingen weergegeven die niet analytisch zijn uitgesplitst terwijl in het programma 'Constanten-Analytische opvolging' het toch is gevraagd.

Extra : Controle data - Niet verplicht uitgesplitst

Per plan worden de boekingen weergegeven die analytisch zijn uitgesplitst terwijl in het programma 'Constanten-Analytische opvolging' het niet is gevraagd. 

Extra : Fusioneren rekeningen – Fusionering klanten 

Bij het fusioneren van klanten wordt vanaf nu ook rekening gehouden met ingaven in de webtoepassing. Let op: bij het fusioneren worden ingaven op dezelfde dag en van hetzelfde artikel niet opgeteld. Er wordt slechts één aantal per dag en per artikel overgehouden. 

Extra : Fusionering rekeningen - Algemene rekeningen

Er wordt voortaan ook rekening gehouden met mogelijke analytische opvolging van rekeningen.

Volgende fusies worden niet langer meer aanvaard :

 • Een niet-centralisatierekening naar een centralisatierekening verkopen/aankopen
 • Een centralisatierekening verkopen/aankopen naar een niet-centralisatierekening
 • Een niet-centralisatierekening naar een centralisatierekening financieel
 • Een centralisatierekening financieel naar een niet-centralisatierekening
 • Een centralisatierekening verkopen naar een centralisatierekening niet-verkopen
 • Een centralisatierekening aankopen naar een centralisatierekening niet-aankopen
 • Een centralisatierekening financieel naar een centralisatierekening niet-financieel .

Orderadministratie verkopen : Detailboeken

Een fout is gecorrigeerd ivm het niet vooraf invullen van het veldje 'opvolging analytisch'.  

Orderadministratie verkopen : Leveringen-Per levering

Per detaillijn wordt nu ook de creatiedatum van de lijn bijgehouden. De component om algemene rekeningen en analytische rekeningen te vinden, is gewijzigd. Dat geldt ook voor de andere types van detailboeken.

In het overzicht van de documenten is de kolom Verwerkt bijgekomen : een min-teken duidt op niet-verwerkt. Dat is ook voorzien bij de andere types van documenten en de aankopen.

Orderadministratie aankopen : Leveringen-Per levering

Een leverancier kan nu ook opgezocht worden via zijn bankrekeningnummer (enkel de hoofdbankrekeningnummer).  

Orderadministratie artikelen : Rubrieken

Bij de aanmaak van een rubriek komt er foutmelding met betrekking tot de initialisatie van het veld Coëfficient. Dat is nu opgelost. 

Orderadministratie artikelen : Artikelen

Een locatie van het artikel binnen een magazijn kan ingebracht worden via Locaties, indien gewenst. Via Stock kunnen de eventueel meerdere magazijnen worden opgevraagd met hun respektievelijke stock. Indien met locaties wordt gewerkt, wordt ook de locatie van het artikel in het magazijn vermeld.