Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e Onderwijs update info 2.40.0
Count-e Onderwijs update info 2.40.0

Boekhouden

Boekhouden : Dagboeken – Aankopen/Verkopen

De wijziging van een leverancier/klant in een bestaand document wordt doorgetrokken naar eventueel reeds bestaande betalingen. Hetzelfde is voorzien voor de aankopen.

Boekhouden : Dagboeken - Aankopen

Indien er bij het inbrengen van een factuur, een bestaande factuur wordt gevonden met eenzelfde datum, leverancier en bedrag, wordt een boodschap gegeven. In die boodschap wordt nu ook de externe referentie vermeld.

Afdrukken

Afdrukken : Historieken - Fiscaal attest kinderopvang - Voorbereiding fiscaal attest

Er was een fout geslopen in het berekenen van de opvangperiode. Dat is gecorrigeerd. Het volstaat om voorbereiding gewoon opnieuw uit te voeren. De eerder aangebrachte wijzigingen blijven behouden.

Afdrukken : Historieken - Fiscaal attest kinderopvang - Afdruk fiscaal attest

De lay-out is aangepast aan de nieuwe lay-out voor het aanslagjaar 2011.

Afdrukken : Historieken - Betalingen per tegenboeking aankopen/verkopen

Deze lijst houdt enkel rekening met betaalde bedragen en met facturen die voor 100% voldaan zijn. Je krijgt een overzicht van de betaalde bedragen per tegenboekingsrekening. (meestal gaat het hier over opbrengsten- en kostenrekeningen)In de opbouw van deze lijst moet je met het volgende rekening houden:

  • De betalingen van klanten (en aan leveranciers) gelegen tussen de opgegeven periode worden nagekeken.
  • De boekingen die niet naar een factuur of creditnota verwijzen, worden vermeld.
  • Met de facturen of creditnota's die niet volledig zijn betaald, wordt geen rekening gehouden. Er verschijnt wel een melding.
  • Met de facturen  of creditnota's die in de voorgaande periode(s) volledig reeds waren betaald, wordt geen rekening meer gehouden. Er verschijnt wel een melding.
Voor wie gebruik maakt van deeldossiers :
  • De lijst 'Betalingen per tegenboeking per deeldossier' drukt de resultaten afzonderlijk af per deeldossier.
  • Enkel de tegenboekingen van de gekozen deeldossiers worden opgehaald.
  • Indien in Constanten – Dossier de optie 'Openstaande per deeldossier' aangevinkt staat, dan worden ook de betalingen beperkt tot de gekozen deeldossiers. In het andere geval worden de betalingen van het hele dossier doorlopen.

Afdrukken : Openstaande - Openstaande leveranciers

Met betrekking tot de betalingen, wordt In de kolom Externe referentie nu ook de omschrijving afgedrukt die eventueel ingebracht is in het financieel dagboek. Hetzelfde is voorzien voor Openstaande klanten.

Constanten

Constanten : Klantengroepen

Manueel toegevoegde klanten worden voortaan niet meer automatisch gewist bij het uitvoeren van de Automatische opbouw groepen leerlingen of personeelsleden (zie Import – Ophaling vanuit WisAd).

Orderadministratie: aankopen / verkopen

Verkopen : Leveringen - Groepsgewijs - Aanmaak documenten op basis van dagregistraties

Bij het veranderen van hoofdgroep werd de nummering van de documenten niet altijd goed gezet. Dat is nu gecorrigeerd.

Orderadministratie: analytische opvolging beschikbaar

De analytische opvolging is nu bij uitbreiding ook beschikbaar in de orderadministratie. Dit betekent het volgende:

  • Zoals in de boekhouding, verschijnt er voortaan een boodschap indien je vergeet een algemene rekening analytisch toe te wijzen terwijl dit via de analytische opvolging is aangegeven.
  • Er komt ook een boodschap indien er een analytische rekening is ingevuld, terwijl dat invullen niet verwacht wordt bij die algemene rekening.

Het instellen van al dan niet analytische opvolging van algemene rekeningen : zie Constanten – Analytische opvolging.  

Verkopen : controle unieke gestructureerde mededeling

Indien gewerkt wordt met kengetallen in het documentnummer, wordt voortaan getest of het documentnummer uniek is over alle hoofdgroepen, detailboeken, facturen en periodes heen.Die test gebeurt met het oog op unieke gestructureerde mededelingen die zijn gebaseerd op de documentnummers. Hetzelfde is voorzien bij de groepsgewijze aanmaak van facturen en het voorbereiden van verzamelfacturen.Let wel op: wil je zeker zijn dat de gestructureerde mededeling uniek is, dan ben je verplicht te werken met kengetallen. Zie Verkopen – Detailboeken – Fiche. Ieder detailboek krijgt een eigen kengetal toegewezen.

Aankopen / Verkopen : Overdracht naar boekhouding

Indien de factuur reeds is overgedragen naar de boekhouding, maar door een correctie opnieuw dient overgedragen te worden, wordt nu een controle gedaan of het nog om dezelfde leverancier/klant gaat en of er in de boekhouding reeds geen betalingen hangen aan dat document. In dat geval wordt een foutmelding gegenereerd. Het volstaat eerst in de boekhouding de leverancier/klant goed te zetten. Daarna kan de overdracht opnieuw worden gestart.