Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e Onderwijs update info 2.39.0
Count-e Onderwijs update info 2.39.0

Boekhouden

 Boekhouden : Dagboeken - Diversen 

 • Bij aanmaak van een nieuwe diverse verrichting is er nu ook de mogelijkheid om een vroegere diverse verrichting te kopiëren. Hiervoor gebruik je de knop ‘Zoek divers’. Bijkomend is er ook de mogelijkheid om de vroegere diverse verrichting tegen te boeken door ja te antwoorden op Tegenboeken.
 • Bij het genereren van afschrijvingen wordt gekeken naar de periode van de diverse verrichting. Indien de periode niet overeen komt met de eindmaand van het boekjaar, wordt het afschrijvingsbedrag beperkt tot de periode van de diverse verrichting. Bijvoorbeeld: indien men de afschrijvingen boekt in de maand mei, dan wordt 5/12 van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag genomen.
 • Indien je met tussentijdse afschrijvingen wenst te werken, kan als volgt te werk worden gegaan : 
  • Genereren van tussentijdse afschrijvingen via een diverse verrichting.
  • In een volgende periode tegenboeken van die vroegere diverse verrichting + genereren van nieuwe tussentijdse afschrijvingen.
  •  Aan het einde van het boekjaar terug tegenboeken van de vroegere diverse verrichting + genereren van de definitieve afschrijvingen.  

Boekhouden : Betalingen - Betalingsopdrachten 

Wat betreft de Europese betaalopdrachten is een wijziging gebeurd : de betalingen worden terug meer gegroepeerd (naar analogie van de Belgische betalingsopdrachten) - In sommige gevallen werd <CstmrCdtTrfInitn xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"> weggeschreven in plaats van <CstmrCdtTrfInitn>. Een aantal bankprogramma's lieten die uitbreiding niet door alhoewel hun testprogramma geen fout geeft. Bij het wegschrijven wordt nu telkens gecontroleerd of die uitbreiding er automatisch is bijgekomen. Indien ja, wordt die uitbreiding verwijderd.   

Afdrukken

 Afdrukken : Klanten

 Voortaan kan ook geselecteerd worden op vertegenwoordiger.

 Afdrukken : Openstaande - Openstaande klanten

Er is een correctie gebeurd met betrekking tot de keuzelijst Klantengroepen : bij gebruik van F7 wordt voortaan naar de klantengroepen gegaan. Deze correctie is ook gebeurd bij Openstaande leveranciers.  

Afdrukken : Historieken - Fiscaal attest kinderopvang - Voorbereiding fiscaal attest

Het kan zijn dat er facturen in de maand december zijn ingebracht maar met een factuurdatum van het volgende kalenderjaar, omdat ze ook maar in het volgende kalenderjaar zijn verstuurd. In dat geval gaat het programma die datum automatisch terug brengen naar 31/12 met betrekking tot de periode opvang. 

Artikelen

 Artikelen : Gegroepeerde wijziging prijzen - Wijziging aankoop / verkoopprijzen

 • De prijzen kunnen verhoogd of verlaagd worden aan de hand van een coëfficiënt. Voorbeeld : 100 * 1,01 = 101 wordt de nieuwe prijs.
 • De groep van artikelen kan beperkt worden tot een bepaalde rubriek, tarief, munt en/of minimum aantal.
 • De afronding gebeurt op de decimalen gedefinieerd in de artikelfiche.
 • Door op ‘start’ te drukken wordt een overzicht getoond van de artikelen met de Oude en de Nieuwe prijs. In de kolom Nieuwe prijs kan de prijs eventueel nog manueel worden aangepast. Pas wanneer je op ‘Verwerk’ hebt geklikt is de prijsaanpassing doorgevoerd.  

Artikelen : Gegroepeerde wijziging prijzen - Wijziging prijzen contracten klanten

 • Dit programma is enkel beschikbaar indien de optie Contracten is geactiveerd.
 • De volgende mogelijkheden zijn voorzien :
  • Een actualisatie van de prijzen : indien aangegeven is in het contract dat de contractprijs mag overeenkomen met de standaardprijs, worden de contractprijzen gelijkgetrokken met de standaardprijzen van de artikelen (tarief 1).
  • Een verhoging van de prijzen van de niet-standaardprijzen in de contracten. Voorbeeld van een coëfficient waarmee de actuele prijs wordt vermenigvuldigd : 1,01 * 100 = 101.
  • Een verlaging van de prijzen van de niet-standaardprijzen in de contracten. Voorbeeld van een coëfficient waarmee de actuele prijs wordt gedeeld : 101 / 1,01 = 100.. In de getoonde tabel heb je nog de mogelijkheid om de prijs manueel aan te passen.  

Artikelen : Afdrukken - Inventaris 

 • Er kan gekozen worden tussen drie verschillende prijzen :
  • laatste aankoopprijzen
  • gemiddelde aankoopprijzen
  • inventarisprijzen

Opmerking : de opbouw van de gemiddelde aankoopprijzen en inventarisprijzen is nog in voorbereiding.

 • De inventarislijst kan beperkt worden tot en met een bepaalde periode.
 • Er kan gekozen worden voor alle magazijnen (veld magazijn leeglaten) of een specifiek magazijn.
 • Indien 'Stock kleiner of gelijk aan 0' gelijk aan ja, worden alle artikelen afgedrukt ook al is de stock kleiner of gelijk aan nul.
 • Via Sleutel kan extra worden geselecteerd op artikelcode. Voorbeelden : door in positie 5 de letter A in te vullen worden de artikelen met een letter A overgenomen.Door in positie 5 de letters AB in te vullen worden de artikelen met een letter A of B overgenomen.  

Aankopen / Verkopen

 Aankopen : Gegroepeerde ingave stock 

Het programma ‘Gegroepeerde ingave stock’ is verplaatst van de module Artikelen naar de module Aankopen.    

Verkopen : Facturen - Per factuur 

 • Het zoeken van een prijs is verfijnd :
  • Indien gewerkt wordt met individuele prijzen per klant, wordt eerst gezien of er geen individuele prijs is voorzien. Er gebeurt ook een afweging van het minimum aantal. De laagste prijs wordt overgenomen.
  • In het geval er een individuele prijs is gevonden, wordt niet meer verder gezocht.
  • Indien de klant een bepaald tarief is toegekend, wordt op dat tarief gezocht, eveneens rekening houdend met het minimum aantal. De laagste prijs wordt overgenomen.
  • Indien de klant geen tarief is toegekend, of het tarief is niet voorzien voor het artikel, wordt tarief 1 genomen. 
 • Dezelfde werkwijze van prijs zoeken, is ook in de andere ingaveprogramma's van de orderadministratie voorzien. 
 • Wat betreft het ophalen van de klant via Project is een correctie gebeurd : indien de klant van het project niet tot de doelgroep van het detailboek facturen hoort, werd niet de correcte naam van die klant getoond.