Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e Onderwijs update info 2.37.0
Count-e Onderwijs update info 2.37.0

Omzetten van BBAN (Belgisch bankrekeningnummer) omzetten naar IBAN (Internationaal bankrekeningnummer) 

o       Extra – onderhoud data – omzetting  

Via het menu Extra - Onderhoud data – kunnen alle BBAN rekeningnummers omgezet worden naar IBAN nummers. Het programma mag onmiddellijk na de update worden uitgevoerd. Er zijn geen gevolgen voor de coda-verwerking, betalings- of domiciliëringsopdrachten. Het programma mag zoveel keren uitgevoerd worden als gewenst. Het kan ook nog later worden uitgevoerd ter controle van de bankrekeningen en de bijhorende BIC-code. Enkel de Belgische BBAN-rekeningen worden omgezet, conform de richtlijnen van Febelfin (02/07/2010). De buitenlandse rekeningen zullen manueel dienen aangepast te worden. Er is ook de mogelijkheid om de banken (zie Constanten) automatisch te laten samenvoegen op basis van de BIC-code. Die mogelijkheid staat standaard aangevinkt. De adressen van de banken worden overgenomen. Ook de tekst in Memo wordt overgenomen en samengevoegd. De bankrekeningen worden gekoppeld aan de bank die overblijft.  Na de omzetting krijg je een controlelijst op het scherm. De opmerkingen bij de controle kunnen worden afgedrukt.  

Boekhouden   

o       Klanten/Leveranciers - Fiche 

Wanneer een nieuwe bankrekening BE (type IBAN) wordt toegevoegd, dan wordt de BIC-code automatisch ingevuld na het invullen van de bankrekening. Er gebeurt ook een controle op de combinatie bankrekening en BIC-code. Het kan evenwel dat de officiële BIC-code bij een bank recent is gewijzigd na fusionering of splitsing van banken. De foutboodschap mag in dat geval genegeerd worden. Niet-IBAN nummers kunnen blijvend genoteerd worden bij type 'B'.  

o       Boekhouden : Betalingen - Betalingsopdrachten binnenland 

Op een zelfde wijze als een binnenlandse overschrijving kan nu naar een ander euroland worden overgeschreven. Opmerking : betalingen met munten andere dan euro worden naar euro geconverteerd. Als rekeningnummers worden enkel IBAN-nummers aanvaard en de BIC code moet ingevuld zijn. In het veld Manueel is er nu ook ruimte voor de BIC-code. De BIC-code wordt na de bankrekening genoteerd, gescheiden door een spoorwegteken.  Voorbeeld : BE63000000000808#BPOTBEB1/F. Janssens/Mechelsesteenweg 48/1000 Brussel.

Bij het genereren van de betaalopdracht heb je de keuze uit:

Genereren Europese betaalopdracht (= nieuwe versie)

Genereren Belgische betaalopdracht. 

Controleer of uw banksoftware aangepast is om Europese betaalopdrachten te kunnen inlezen (Isabel 6, Dexiaweb, ea.). Wellicht zal nog tot 2012 de mogelijkheid bestaan om Belgische betaalopdrachten door te sturen naar de bank. De banken sporen nu sterk aan om toch over te schakelen naar Europese betaalopdrachten. Een Belgische betaalopdracht (BBAN) kan nog gebruikt worden zolang de bank het aanvaardt.  

Constanten 

o        Constanten - Banken 

Ter informatie kunnen de bankrekeningen worden opgevraagd die aan een bank zijn gekoppeld. Bijkomend kunnen van de Belgische banken de kennummers (= eerste 3 nummers) worden opgevraagd waarmee de BBAN-rekeningnummers beginnen.  

Afdrukken  

o        Statistieken 

Via de afdrukken van statistieken kun je op een overzichtelijke manier cijfergegevens uit de databank van de boekhouding verzamelen. De gegevens worden op basis van een statistieken query uit de boekhouding gehaald. Bij de update is automatisch een query gevoegd waarvan kan vertrokken worden. Zie Extra-Onderhoud server-Query beheer. Tevens zijn er bij de update automatisch drie definities gevoegd die kunnen worden gebruikt.

 LdgYY (Rekeningen per jaar)

 LdgYYMM (Rekeningen per maand)

 LdgYYNm (Rekeningen per jaar met benaming) 

Als gebruiker heb je mogelijkheid om te selecteren op Jaar – Deeldossier – Rekeningenplan en Code.  Voor een compleet overzicht van de werkwijze van de statistieken, verwijzen we naar de handleiding die begin volgend jaar op de website van Count-e zal te vinden zijn.  

Artikelen 

o        Artikelen - Overzicht 

Er is mogelijkheid om een controlelijst af te drukken van de verkoop- en de aankooprekeningen gekoppeld aan een artikelgroep of artikel.  

o        Artikelen - Fiche 

In het geval van volledige orderadministratie kunnen nu ook de volgende gegevens worden ingevuld :

o       Aantal per verpakking.

o       Prijs leeggoed. 

 o        Afdrukken - Prijzen 

Je hebt de keuze tussen de meest recente verkoop- en aankoopprijzen. Indien Munt niet is ingevuld, worden alle munten afgedrukt. Indien Tarief niet is ingevuld, worden alle tarieven afgedrukt. Op de afdruk verschijnt in de hoofding bovenaan als titel de letter T. Indien Minimum Aantal niet is ingevuld, worden alle aantallen afgedrukt. Op de afdruk verschijnt in de titel de letter Q. De afdruk kan in meerdere talen worden afgedrukt. Dit is natuurlijk alleen nuttig wanneer de benaming van de artikelen in meerdere talen is ingegeven. Er kan een bijkomend opschrift worden meegegeven aan het formulier. Het veldje wordt automatisch ingevuld bij de keuze van een tarief. Indien met prijzen exclusief btw wordt gewerkt, kan de btw bijgerekend worden. Alle artikelen kunnen worden afgedrukt ook al is er nog geen prijs ingevuld. De lijst kan ook beperkt worden tot de artikelen die een prijs hebben. Via Sleutel artikelcode kan extra worden geselecteerd op artikelcode. Voorbeelden : door in positie 5 de letter A in te vullen worden de artikelen met een letter A overgenomen. Door in positie 5 de letters AB in te vullen worden de artikelen met een letter A of B overgenomen. Opmerking : de niet-actieve artikelen worden sowieso niet afgedrukt.  

Aankopen / Verkopen 

o        Offertes – Bestellingen – Leveringen – Facturen – Creditnota’s 

Bij creatie van een nieuw document is er nu ook de mogelijkheid om een vroeger document, uit welk detailboek ook, te selecteren en te kopiëren. Dat kan via de knop Zoek model. Indien reeds een klant/leverancier is gekozen, worden enkel de documenten met betrekking tot die klant/leverancier getoond. Opgelet : het programma kopieert louter de gegevens. Er wordt dus geen verband gelegd met het oorspronkelijke document, in tegenstelling tot de knoppen Off (Offerte); Bst (Bestelling) en Lev (Levering).  

o        Detailboeken 

Op het tabblad Detail zijn twee veldjes bijgekomen :

o       Afdruk Barcode : J/N. Indien ja wordt de meest recente barcode van het artikel opgehaald bij afdruk.

o       Artikelomschrijvingen altijd taal: hier kun je een andere taal dan Nederlands kiezen om af te drukken op de documenten