Menu Content/Inhalt
HOME arrow Onderwijs arrow Update info onderwijs arrow Archief update onderwijs arrow Count-e onderwijs update info 2.34.0
Count-e onderwijs update info 2.34.0

Boekhouden

Boekhouden - Boekhoudplan

Alle programma’s die betrekking hebben op het inbrengen of wijzigen van een begroting zijn overgebracht van de module Constanten naar de module Boekhouden – Boekhoudplan- Begroting.

 

Boekhouden: Boekhoudplan - Rekeningen - Begroting
 Het tabblad Begroting is voortaan enkel nog consulteerbaar. De ingave van een nieuwe begroting dient te gebeuren via 'Gegroepeerde ingave begroting'.

Boekhouden: Boekhoudplan - Rekeningen, Klanten, Leveranciers – Historiek

Voortaan positioneert het programma zich automatisch op het laatste jaar en de laatste maand bij het openen van het scherm. 

Boekhouden - Dagboeken - Verkopen en Aankopen

Nu is er ook de mogelijkheid om bestaande facturen/creditnota’s over te nemen, als model. Bij het invoegen van een nieuw document licht de knop “Zoek Factuur” op. Zo kun je via een aantal selectievelden het gewenste document opzoeken.

Door reeds de klant of leverancier in te vullen voor het opzoeken van een bestaand document, zal de zoeklijst van facturen worden beperkt. Hiermee kun je een factuur overnemen bij de creditnota’s, indien het nodig is om die factuur tegen te boeken.

Het totaal bedrag kan ook voor het ophalen van een bestaand document ingevuld worden. Dit bedrag kan dus afwijken van het bedrag op het bestaand document. Het programma zal dan rekening houden met het ingevuld totaal en de tegen boekingen proportioneel aan passen. 

Er is een extra controle voorzien bij de ingave van aankoopfacturen om de dubbele boeking van facturen zoveel mogelijk te vermijden. Het programma controleert op leverancier, datum en bedrag. Indien deze hetzelfde zijn, dan krijg je de waarschuwing “Opgelet: een zelfde document werd gevonden”.

 Boekhouden - Afdrukken - Btw - Zakencijfer klanten en leveranciers

Het afdrukken verloopt voortaan een heel stuk sneller. 

Boekhouden - Afdrukken - Openstaande - Openstaande klanten en leveranciers / Vervaldagbalans klanten en leveranciers

Volgende optie is er bijgekomen : betalingen beperken tot periode. Op deze wijze kan er voor gezorgd worden dat enkel de betalingen tot en met de aangegeven periode worden overgenomen, of niet. Bijvoorbeeld: Je wil een afdruk maken van de openstaande facturen op tot en met periode 12-2009. De facturen die nadien zijn opgemaakt wil je niet op de afdruk. Je wil echter wel dat er rekening gehouden wordt met de betalingen die nadien gebeurt zijn. Vul dan de volgende selectievelden in:- Tot en met jaar en maand: 2009-12 - Betalingen beperken tot periode: Nee  

Boekhouden - Afdrukken - Openstaande - Rappels

  • Voortaan is er ook de mogelijkheid om een rappel met IBAN-overschrijving af te drukken.
  • Wat de afdruk van facturen (of creditnota's) ter herinnering betreft, dien je voortaan steeds per detailboek te werken. Op deze wijze kan de juiste lay-out en hoofding worden afgedrukt.
Boekhouden: Dagboeken - Verkopen en Aankopen :
  • Nu is er ook de mogelijkheid om bestaande facturen over te nemen, als model (via de knop “Zoek factuur”). Wat ook kan, is een factuur overnemen bij de creditnota's indien het nodig zou zijn een factuur tegen te boeken.
  • Door reeds de klant of leverancier in te vullen op het document, kan de zoeklijst van facturen worden beperkt.
  • Het totaal factuur (creditnota) bedrag kan eventueel ook reeds ingevuld worden. Dit is geen beperking bij het zoeken naar een document. Het programma zal rekening houden met dat totaal bedrag door de tegenboekingen proportioneel aan te passen.
 Boekhouden - Betalingen - Binnenkomende betalingen (Coda 128)
  • Indien bij de voorkeursinstellingen op het tabblad Analytisch 'Openstaande per deeldossier' staat aangevinkt + er wordt een factuur gevonden die eigenlijk hoort bij een ander deeldossier, wordt een melding geplaatst in de kolom 'Waarschuwing'. Bovendien wordt de factuur niet afgepunt.
  • Bij de voorkeursinstellingen op het tabblad Algemeen kan 'In coda openstaande facturen zoeken vanaf jaar en maand' worden ingevuld. Dat is bedoeld om de verwerking van coda-bestanden sneller te laten verlopen, in plaats van alle facturen vanaf het eerste boekjaar te doorlopen. 

Constanten 

Constanten - Dossier: voorkeuren
  • Tabblad Facturatie: kengetal documenten: bij meerdere deeldossiers en bij het gebruik van een gestructureerde mededeling op een factuur is het nodig om een kengetal per deeldossier en per facturendetailboek af te spreken.

Een gestructureerde mededeling wordt immers opgebouwd aan de hand van het factuurnummer. Die gestructureerde mededeling dient uniek te zijn binnen het volledige dossier, anders is er kans dat een betaling automatisch aan een verkeerde factuur wordt verbonden via het programma Betalingen - Binnenkomende betalingen.Indien men meer dan 99 verschillende kengetallen verwacht, dan kiest men voor een kengetal van drie cijfers.Een kengetal wordt in de definitie van een detailboek ingevuld.De detailboeken waar een kengetal ingevuld staat, zullen voortaan ook worden gecontroleerd op het gebruik van het kengetal, het jaar en de lengte van het volgnummer. Indien het documentnummer tot nu toe afweek van de juiste structuur, dan krijg je vanaf nu een foutmelding bij het bewaren van de factuur.Bij offertes, bestellingen, leveringen, aankoopfacturen mag als kengetal gewoon nul worden ingevuld. Er gebeurt dan ook geen test op documentnummer. Bij de ingave van het allereerste document dient wel gelet te worden van hoe het documentnummer wordt opgebouwd. Bijvoorbeeld: eerste vier cijfers het jaar, de volgende 6 het volgnummer. Er kan ook gewoon gekozen worden voor een doorlopende nummering over de jaren heen, te beginnen vanaf 1.

  •  Tabblad Facturatie : Btw bij verkopen en aankopen. Deze voorkeursinstellingen zijn vooral van belang voor vzw's.

In het geval van niet-btw-plichtige vzw's zal op het tabblad Algemeen de optie 'Btw administratie boekhouding' niet aangevinkt staan. Op het tabblad Facturatie zal de optie 'Btw verkopen'  ook niet aangevinkt staan. Maar het is wel interessant om de optie 'Btw aankopen' aan te vinken omdat dan kan gewerkt worden met aankoopprijzen exclusief btw (van offerte tot aankoopdetailfactuur). Onderaan een bestelling bijvoorbeeld wordt de btw-berekening mee afgedrukt. En dat is goed voor de communicatie met een leverancier die veelal met prijzen exclusief btw werkt.

Opmerking : wat naar de toekomst nog voorzien zal worden, is de overdracht van aankoopfacturen naar een boekhouding waar niet met btw wordt gewerkt: de btw-bedragen dienen automatisch verdeeld te worden over de kosten- en investeringsrekeningen. Dit wordt pas in een volgende fase voorzien. Voorlopig kun je de aankoopfacturen nog niet overdragen naar de boekhouding.

 

Afdrukken

 Begroting - Begroting analytisch

De lijst Begroting met inbegrip van offertes en bestellingen is er bijgekomen. 

Statistieken

Aan de hand van zelfopgebouwde queries kunnen cijfermatige overzichten en grafische voorstellingen worden aangemaakt. 

Import 

Import – Ophaling vanuit WisAd - Leerlingen

Volgende optie is er bij gekomen: begindatum loopbaan kleiner dan. Wanneer je in dit veld de begindatum van het volgend schooljaar invult dan kan op deze wijze vermeden worden dat leerlingen die reeds ingebracht zijn voor een volgend schooljaar, worden overgenomen. 

Import : Andere-Isos

Er werden 3 bijkomende velden bijgevoegd: de verkooprekening, de analytische rekening en de artikelomschrijving.

 

 Import : Ophaling vanuit Count-e - Begroting

Er is nu de mogelijkheid om de begrotingscijfers van een ander dossier over te halen, bijvoorbeeld ter consolidatie. 

Export  

Proef- en saldibalans-Consolidatie

Voortaan kunnen de cijfers per maand worden overgenomen. Er wordt dan bij de import een diverse boeking per maand aangemaakt.Het is ook mogelijk om de analytische cijfers mee over te nemen. Net zoals bij de algemene rekeningen, kan ook de lengte van de analytische rekeningen worden ingesteld. 

Orderadministratie 

Orderadministratie: modules Aankopen en Verkopen

Aan de look-up schermen bij het ingeven van documenten in de detailboeken is een aanpassing gebeurd. Als je bijvoorbeeld leveranciers of klanten opzoekt, kan je de zoekfunctie als een filterknop gebruiken. In een lange keuzelijst van artikels kun je zo gemakkelijker op een gedeelte van de omschrijving zoeken.  

Extra  

Fusionering klanten

Nu wordt bij het fusioneren van klantenfiches ook rekening gehouden met de fiches fiscaal attest. De fiches worden meegenomen naar of samengevoegd met de klant van bestemming.