Menu Content/Inhalt
Specifiek voor het onderwijs
  • Groepsgewijze leerlingenfacturatie in de boekhouding
  • Opmaak, beheer en indienen van de fiches 281.10 voor de fietsvergoeding van personeelsleden
  • Ingave, opmaak en aanmaken fiscale attesten voor de kinderopvang
  • Opmaak, beheer en indienen van de fiches 281.50 voor commissies en erelonen
  • Systeem van deeldossiers
  • Integratie met administratiepakketten zoals Wisad, Informat, Schoolonline, ...
  • ...