Menu Content/Inhalt
HOME arrow Count-e scholen
Count-e voor scholen

Count-e boekhouding voor scholen blijft hét referentiepakket voor het onderwijs in Vlaanderen. Nu de boekhoudpakketen voor scholen, bedrijven en vzw's onder één bedrijf zijn ondergebracht, kunnen we optimaal gebruik maken van de synergie tussen de verschillende groepen die met Count-e werken en op die manier nog beter inspelen op de noden van onze klanten.

Count-e boekhouding voor scholen is samen te vatten tot de volgende kernpunten:

Count-e is een volledig pakket waarmee u steeds aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Zowel kleine als grote vzw's vinden in Count-e gemakkelijk hun weg. Er wordt heel nauw samengewerkt met mensen uit het onderwijs en waar nodig bijgestuurd.

Count-e is het enige pakket in Vlaanderen met zeer specifieke modules voor het onderwijs. We streven ernaar om tegemoet te komen aan de noden die er in de scholen bestaan op het vlak van boekhouden en financieel beleid. Voorbeelden hiervan zijn:

  • groepsgewijze aanmaak van leerlingenfacturen in de boekhouding met bv. de mogelijkheid om openstaande documenten en rappels per klas af te drukken;
  • opmaak, beheer en indienen van de fiches 281.10 voor de fietsvergoedingen;
  • ingave, opmaak en aanmaken van de fiscale attesten voor de kinderopvang;
  • opmaak, beheer en indienen van de fiches 281.50 voor commissies en erelonen;
  • via het systeem van deeldossiers kan u als groep in één dossier werken en kan iedere school apart zijn gegevens blijven opvolgen;
  • integratie met verschillende administratiepakketten, zoals bijvoorbeeld Wisad, Informat, Schoolonline, ...

Count-e staat voor soepele communicatie. U kan Count-e op een lokaal toestel installeren, in een lokaal netwerk of gebruik maken van de ASP-diensten van Link \ Manage.

Count-e is ook financieel interessant. Wij kiezen voor een begrijpelijke en lage prijszetting waarbij u als school steeds van al onze boekhoudmodules gebruik kan maken. Enkel ons stockpakket en de module leerlingenfacturatie worden apart gefactureerd. U moet zich geen zorgen maken over extra aan te kopen modules, over de toegang tot de helpdesk, enz.

Count-e biedt u een dienstverlening op maat van het onderwijs. Met meer dan 1000 scholen heeft de helpdesk reeds jarenlang de nodige expertise opgebouwd. Een helpdesk die bovendien onbeperkt bereikbaar is en samen met een aanbod aan specifieke groepsopleidingen maken zij onze dienstverlening tot een uniek en onmisbaar gegeven voor uw organisatie.

Count-e is een praktisch systeem. U ziet en gebruikt slechts wat u nodig heeft want Count-e heeft een eenvoudig en gebruiksvriendelijke gebruikersbeheer. Dit wordt aangevuld met een rechten- en profielensysteem, instelbaar tot op schermniveau. Op die manier is het pakket geschikt voor één tot ettelijke tientallen gebruikers. Want Count-e staat ook voor samenwerking. Een externe boekhouder, een revisor, iemand van de raad van bestuur, ook zij kunnen toegang krijgen tot Count-e. Uiteraard kan u zelf bepalen wie er toegang moet krijgen, tot welke modules en welke rechten ze krijgen.