Menu Content/Inhalt
HOME
Inning lidgelden en opvolging

Om de lidgelden snel en handig te kunnen innen, bestaat de mogelijkheid om groepsgewijs ledenfacturen aanmaken. In één beweging maakt u voor alle jeugdspelers een factuur. Nadat ze verstuurd zijn, kan u de betalingen opvolgen en eventueel rappels sturen. Bovendien voorzien we ook een interface met de bank door codabestanden uit te wisselen.

Volgende