Menu Content/Inhalt
HOME arrow Count-e voetbalclubs
Prijslijst vzw's


De prijzen zijn jaarlijks en steeds vermeld excl. BTW 21%.
Ze zijn geldig vanaf 1/1/2020.

Prijselementen

 

Basispakket VZW's *

€ 755,39

Basispakket VZW's zonder btw-aangifte*

€ 377,71

Per extra gebruiker

€ 150,36

Per extra dossier

                    € 226,15

 * Installatie en opleiding bij de opstart inbegrepen

 
  
Het Count-e basispakket omvat volgende mogelijkheden:
 • Algemene boekhouding voor 1 gebruiker ID en 1 dossier;
 • Afschrijvingen;
 • Inventaris;
 • Budgettering;
 • Facturatie;
 • BTW administratie en aangifte (ook elektronisch);
 • Interface banksoftware volgens Coda standaard (bvb. Isabel);
 • Export voor jaarrekening programma;
 • Import / export;
 • Volledig en aanpasbaar rapportenbeheer;
 • Elektronisch documentendossier;
 • Consolidatie van meerdere boekhoudingen;
 • Alle boekjaren online.
Optionele elementen en modules:
 • Bijkomende gebruiker ID's;
 • Bijkomende dossiers (tot maximum 5 dossiers);
Volgende diensten zijn inbegrepen in de standaard jaarprijs: 
 • Abonnement updates zodat u steeds over de recentste versie kunt beschikken;
 • Abonnement helpdesk zodat u altijd kunt verder geholpen worden; maximum 3 personen kunnen beroep doen op de helpdesk (waaronder de systeem / toepassing verantwoordelijke); indien meer personen bij de boekhouding betrokken zijn dienen zij het beroep op de helpdesk te centraliseren via deze 3 personen;
 • Onbeperkte toegang tot het beschermde klantengedeelte van de Count-e website, met updates, uitleg bij de updates, veel gestelde vragen, activiteitenkalender, elektronische bijbestellingen, ...;
 • E-mail infobrief over alles wat reilt en zeilt rond het Count-e boekhoudpakket.
Bijkomende diensten inbegrepen bij online gebruik van Count-e:
 • Het Count-e boekhoudpakket bevindt zich op onze server apparatuur; u werkt ermee via Internet verbinding; u hoeft enkel over uw pc('s) en een Internet verbinding te beschikken;
 • Wij zorgen ervoor dat u altijd met de meest recente versie van Count-e werkt;
 • Wij zorgen voor regelmatige back-ups van uw gegevens, een adequaat beheer ervan, en herstelprocedures indien er iets misloopt;
 • Wij zorgen voor beveiligde toegang tot onze serversystemen (die zich in een beveiligd datacenter bevinden), voor het onderhoud ervan, voor voldoende capaciteit qua verwerking en communicatie, zodat u altijd comfortabel met Count-e kunt werken.
Count-e maakt gebruik van hedendaagse software en communicatie technologie:
 • SQL databank en client / server technologie;
 • Werkt autonoom op één pc, of vanaf server apparatuur in lokaal netwerk en/of via Internet verbinding, voor één tot meerdere tientallen gebruikers, vanaf om het even welke plaats;
 • Automatische client update; enkel bij ingebruikname installeert u de client software op een werkpost; bij latere updates dient dit enkel nog op de server te gebeuren (indien u niet online werkt);
 • Probleemloos afdrukken bij u ter plaatse;
 • Import / export en koppeling naar externe toepassingen zoals MS Word, MS Excel, ...;
 • Eigen layout en uitwerken van rapporten zoals u dat wenst;
 • Organiseren en bijhouden elektronisch documentendossier.
Voorwaarden bij het gebruik van Count-e:
 • De prijs dekt een volledige jaarperiode, die telkens na een jaar stilzwijgend verlengd wordt, tenzij u of wij uiterlijk 3 maanden voor afloop van de jaarperiode opzeggen; de jaarprijs wordt normaal betaald voor de aanvang van een jaarperiode; bijkomende elementen en/of modules tijdens een jaarperiode worden pro rata afgestemd op uw lopende jaarperiode;
 • Wij behouden ons het recht voor de prijzen van onze producten en diensten jaarlijks af te stemmen op de evolutie van de consumptieprijzen; indien andere factoren prijswijzigingen noodzakelijk maken, dan wordt u daar uiterlijk 6 maanden op voorhand van verwittigd, en hebt u het recht deze te aanvaarden of uw overeenkomst op te zeggen.