Menu Content/Inhalt
Valkuilen bij online boekhouden

Met het overal beschikbare internet lijkt online boekhouden de evidentie zelf.
Voor een boekhouding is dat nochtans niet zo evident. 'Traag, stroef en duur' zijn veelgehoorde opmerkingen bij wie zich aan online boekhouden waagt.

Traag
De snelheid van inboeken is altijd een belangrijk punt geweest voor een goed boekhoudprogramma. Wie efficient wil werken kan het zich niet veroorloven om telkens enkele seconden te moeten wachten op een nieuw inboekscherm. Nee, het moet vooruit gaan, er moet zo snel en routinematig mogelijk kunnen gewerkt worden.
Time is moneyVeel online boekhoudprogramma's lijken vooral op dit punt de mist in te gaan. Het internet is nu eenmaal geen lokaal netwerk waarbinnen vele malen sneller kan gewerkt worden.
Zelfs als men er in slaagt om een bestaand boekhoudprogramma over internet te laten functioneren, volstaat de beschikbare communicatiesnelheid niet om aanvaardbare responstijden te kunnen halen. Voor een geroutineerde boekhouder is dit ronduit irritant en betekent dit onaanvaardbaar productiviteitsverlies.
Maar ook nieuwe boekhoudprogramma's die ontwikkeld zijn als webtoepassingen lijden onder hetzelfde euvel. Webpagina's die overzicht- en inputschermen moeten presenteren dienen telkens volledig opnieuw over het net gestuurd te worden, waardoor ook hier geen vlotte verwerkingsnelheden kunnen gehaald worden.

Stroef
Naast snelheid is ook soepelheid een belangrijke vereiste voor een boekhouding. Zelf kunnen vastleggen welke sneltoetscombinaties gebruikt worden, welke gegevens op het scherm getoond worden, vlot kunnen afdrukken en rapporten zelf kunnen aanpassen en personaliseren, betalingsbestanden lokaal opslaan om ze met uw bank te kunnen verwerken, op een andere manier kunnen werken dan uw collega, ... het zijn allemaal mogelijkheden die verwacht worden van een handig boekhoudprogramma.
Soepel of stroefDoor de manier waarop bestaande boekhoudprogramma's 'geschikt' gemaakt worden voor het internet, verdwijnen veel van deze mogelijkheden, of moeten er hulpprogramma's geïnstalleerd worden (bvb. om nog iets lokaal te kunnen afdrukken).
Bij webboekhoudingen moeten soepelheid en personalisatie al helemaal opgeofferd worden aan de noodzaak om bij de minste wijziging op uw scherm alle informatie opnieuw over en weer te sturen naar de server ergens op het internet. Een eenvoudige bewerking zoals het anders sorteren van de gegevens in een kolom op een overzichtslijst zal daarom ofwel niet voorzien zijn, ofwel ettelijke muisklikken en vervolgens seconden wachttijd vergen.

Duur
Tijdverlies en stroef werken zijn factoren die de kostprijs van online boekhouden onzichtbaar de hoogte injagen.
Bij online versies van bestaande boekhoudpakketten kunnen ook erg zichtbare kosten de prijs doen stijgen. Veelal is voor iedere online pc een (betalende) interventie van de leverancier ter plaatse nodig. En afhankelijk van de technische hulpmiddelen die nodig zijn om online werken toe te laten, kunnen ook deze hun kostprijs hebben.
DuurSoms zijn webboekhoudingen op een erg ondoorzichtige manier geprijsd. Formules volgens aantal boekingen of journaallijnen maken het moeilijk om zich vooraf een goed idee van de uiteindelijke kostprijs te vormen.