Menu Content/Inhalt
HOME
Vergelijk !

Vergelijk !
Prijzen vergelijken is niet makkelijk tussen het talrijke en ingewikkelde aanbod van allerlei boekhoudpakketten.

 

 • Bij nogal wat pakketten vindt u verschillende versies terug waaruit u eerst moet kiezen. Bij de één ligt het onderscheid tussen offline - online, bij een ander tussen klein - groter - grootst, en bij nog een ander tussen amateur - professioneel - uitgebreid. En soms lopen die onderscheiden ook nog eens door mekaar. Een keuze maken uit al die verschillen is niet makkelijk. Wie weet wat de nabije toekomst brengt? Schuilt achter die versies wel hetzelfde boekhoudpakket? Is iedere versie strategisch even belangrijk voor de leverancier? Is de manier van werken dezelfde? Volstaat dezelfde apparatuur? Wat brengt de overstap van de ene versie naar de andere met zich mee? En welk is het effect op de prijs als u moet (of wil) veranderen van versie?
  Bij Count-e is er slechts één versie, en die is altijd geschikt voor uw doeleinden want op 2 opties na zit alles er in.
 • Als u opteert voor een online boekhoudpakket (al of niet met ASP-diensten) moet u zelfs nog meer op uw hoede zijn. Er wordt heel wat hype verkocht over online boekhouden en dezelfde vlag kan totaal verschillende ladingen dekken (meer info over online boekhouden vindt u hier).
  Bij sommige leveranciers is het online boekhoudpakket een totaal ander pakket dan datgene waar ze al vele jaren mee bekend zijn. Of het kan hun al lang bestaande pakket zijn dat via technische hulpmiddelen nu ook online kan werken. Het onderscheid is belangrijk. In het eerste geval garandeert niets dat het online pakket dezelfde reputatie van het oudere pakket verdiende. In het tweede geval weet u evenmin of het pakket online even efficiënt, vlug en soepel werkt als de klassieke versie.
  Bij een echt online pakket is het ook belangrijk te weten of het pakket een webtoepassing is, of een voor het internet geschikte client / server toepassing. De snelheid van werken en de soepelheid qua personalisatie en gebruiksvriendelijkheid worden door deze technologie keuzes beïnvloed.
  En wat als u nu zowel lokaal als online wil kunnen werken met uw boekhoudpakket?
  Of u Count-e nu online gebruikt of niet, het is gewoon hetzelfde pakket. Count-e is namelijk een client / server software die bij de ontwikkeling al rekening hield met gebruik over internet. U kunt Count-e dus altijd online, offline of beide tegelijk gebruiken.
  Het enige prijsverschil dat u voor Count-e ziet houdt verband met de al of niet inbegrepen ASP-diensten. In de prijslijst ziet u onmiddellijk het verschil.
  Online gebruik van Count-e vergt ook geen bijkomende activeringskosten of tussenkomsten terplaatse vanwege de leverancier, waardoor u ook daarmee bijkomende kosten uitspaart.
  U hoeft ook niet te rekenen met aantallen transacties, of simultane gebruikers ...
 • Bij tal van pakketten moet u beslissen tussen een veelheid aan opties. Opties waarvan de betekenis en de waarde dikwijls slechts achteraf duidelijk worden, maar die wel de prijs aanzienlijk opdrijven.
  Bij Count-e hebben we het aantal opties bewust laag gehouden. Analytische boekhouding en Orderadministratie zijn de enige, al de rest zit er in. Gebruikt u vandaag niet alle mogelijkheden, u hebt dan toch de zekerheid dat u ze later kunt gebruiken zodra u ze nuttig acht. Voor de basisprijs hoeft u het niet te laten. Bijkomend voordeel is dat u alle mogelijkheden rustig kunt bekijken en uittesten, naargelang u dat het beste uitkomt.
 • Dienstverlening bij een boekhoudpakket is dikwijls apart geprijsd. De ene dienst wordt zelfs afhankelijk gemaakt van een andere dienst (bvb. helpdesk van updates). Soms zijn diensten zelfs duurder als u er het vorige jaar niet op geabonneerd was.
  Soms is de dienstverlening wel inbegrepen in de basisprijs, maar slechts voor het eerste jaar. Vergeet dus niet de prijs voor de volgende jaren in uw 5-jaren budget op te nemen.
  Bij Count-e is de dienstverlening altijd inbegrepen, zowel updates als helpdesk. Wie wil met een verouderd pakket werken? En wie meent nooit beroep te moeten doen op de helpdesk?
  Bij Count-e hoeft u ook niet te kiezen tussen ingewikkelde helpdesk formules op basis van aantal oproepen, antwoordtijden, ...
  Hebt u trouwens de prijzen van apart aangerekende dienstverleningen al eens vergeleken met de totaalprijs van Count-e?