Menu Content/Inhalt
Handig en snel


Vergelijk !Boekhouding is een uitgebreide materie.
Precies daarom legt Count-e de nadruk op alles wat voor u het boekhouden zo makkelijk en zo automatisch mogelijk kan maken:

Consistente manier van werken:

 • Count-e is opgebouwd volgens een intuïtieve manier van werken.Naar boven
  Er wordt altijd vertrokken vanuit overzichtsmenu's en schermen. U kiest bvb. een dagboek uit de lijst met dagboeken. Het gekozen dagboek opent automatisch op het laatste erin geboekte document. U beslist vervolgens wat u wil doen: een document toevoegen, wijzigen, verwijderen, ... Vervolgens voert u die detailtaak uit.
  Op dezelfde manier kiest u een leverancier uit het overzicht Leveranciers. Ook daar duidt u aan welke taak u wenst uit te voeren.
  Deze werkwijze is intuïtief en altijd herkenbaar doorheen het pakket.
 • Er is een uitgebreide Helpfunctie voorzien in Count-e, die u vanuit elk scherm altijd kunt oproepen met de F1 functietoets. U krijgt dan alle Help informatie te zien die bij dat specifieke onderdeel hoort.
  Een overzicht van alle Help informatie opent u vanuit het Help-menu boven in uw scherm. U kunt zoeken op trefwoorden, of onmiddellijk het gewenste onderdeel openen. Zelfs informatie over hoe u best bepaalde procedures uitvoert in uw boekhouding is hierin opgenomen.
 • Naar boven

Zien en gebruiken wat u zelf wilt:

 • Niet alle gebruikers moeten op hun schermen alles zien wat mogelijk is in de boekhouding, of toegang hebben tot alle informatie.
  Sommigen hoeven slechts toegang tot bepaalde onderdelen van de boekhouding. Bvb. iemand die alleen maar leveranciersgegevens en -boekingen behandelt.
  Anderen moeten alleen gegevens kunnen bekijken. De mogelijkheid om gegevens te verwijderen, te wijzigen en toe te voegen, hoeft dan zelfs niet getoond te worden.
  Wie geen BTW-administratie voert hoeft ook niet geconfronteerd te worden met alle werkschermen die met BTW te maken hebben.
  Voor iedere gebruiker kan met Count-e ingesteld worden wat hij/zij precies kan zien en doen in de boekhouding. En dat kan van gebruiker tot gebruiker verschillen.
 • Binnen Count-e kan ook makkelijk ingesteld worden hoe gebruikers inhoud en presentatie van hun werkschermen te zien krijgen. Kleuren, venstergroottes, volgorde en breedte van kolommen in overzichten, manier van sorteren, ... In overzichtsschermen kunnen zelfs gegevenskolommen toegevoegd worden die normaal niet zouden getoond worden.
  Voor iemand die veel met de klantenadministratie bezig is, kan het handig zijn altijd de BTWnummers te zien in het overzicht. Die kolom kan eenvoudig aan het klantenoverzicht toegevoegd worden.
  Al die instellingen kunnen binnen Count-e opgeslagen worden per gebruiker. De volgende keer dat iemand zijn Count-e boekhouding opent, krijgt hij alle schermen terug te zien op de manier en met de inhoud die hij eerder instelde.
 • Naar boven

Automatiseren:

 • Uiteraard is het de bedoeling dat een computerprogramma zoals Count-e u het leven zo makkelijk mogelijk maakt.
  Count-e zorgt ervoor dat uw boekhouding zo geautomatiseerd mogelijk verloopt. En dat gebeurt niet alleen door gebruik te maken van de verwerkingskracht van uw computer zodat balansen en overzichten in een handomdraai uit uw boekhouding rollen.
 • Ook de boekingsoperaties proberen we met allerlei handigheidjes zoveel mogelijk te automatiseren.
  Steeds terugkerende boekingen kunnen op voorhand vastgelegd worden. Voor uw 3-maandelijkse elektriciteitsboeking kan het op die manier volstaan om enkel de leverancier aan te duiden en het totaalbedrag in te toetsen.
  Voor minder ervaren medewerkers kunnen modelboekingen vastgelegd worden, waaruit wanneer nodig kan geselecteerd worden om transacties op de juiste manier af te handelen.
 • image

Snelheid:

 • Om boekhoudoperaties efficiënt en vlug af te handelen beschikt u binnen Count-e over allerlei mogelijkheden.Naar boven
  • Repititieve input kan per schermveld ingesteld worden. Dient u verschillende transacties na elkaar telkens dezelfde datum en BTW-voet aan te duiden, dan kunt u die gegevens voor iedere transactie automatisch laten invullen.
  • Vindt u het handiger om met sneltoetsen te werken, eerder dan telkens met de muis te moeten aanwijzen en klikken, dan kan voor elke handeling een sneltoetscombinatie gedefiniëerd worden. Voor de meeste handelingen zijn die trouwens al standaard in Count-e voorzien, maar ook dan kunt ze zelf nog aanpassen.
  • Tijdens het boeken kunt u een leverancier die nog niet in het overzicht opgenomen is, toevoegen. U hoeft daarbij de boeking zelf niet af te breken.
 • Zelfs als u Count-e over internet verbindingen gebruikt hoeft u niet te vrezen voor lange antwoordtijden. Dankzij het client/server concept achter het programma moeten niet telkens alle schermgegevens vernieuwd worden bij de communicatie tussen werkpost en server. Enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens worden doorgestuurd.
  • U kunt ook gebruik maken van het 'caching' concept. Daardoor worden gegevens slechts bijgewerkt als u het vraagt, en niet bij elke communicatie tussen server en werkpost. Als uw leverancierslijst bvb. niet elke dag wijzigt, dan moeten die gegevens niet telkens vernieuwd worden.
  • Op die manier hebt u met Count-e altijd ogenblikkelijke antwoordtijden. Zelfs als u via internet werkt hebt u altijd de indruk lokaal aan het werken te zijn.