Menu Content/Inhalt
Optionele functies


Bij de zeer uitgebreide standaardversie van Count-e horen alleen nog volgende opties: Vergelijk !

Extra gebruiker ID's:

 • In de standaardversie kan 1 gebruiker met Count-e werken.
  Die ene gebruiker kan zonder beperking vanaf verschillende plaatsen in Count-e werken.
 • Naargelang ook anderen toegang tot een boekhouddossier willen hebben, moeten bijkomende gebruiker ID's ingesteld worden.
 • U kunt deze gebruiker ID's eenvoudig zelf definiëren en bepalen wat ze precies kunnen doen binnen de boekhouding.
 • Het aantal bijkomende gebruiker ID's is nagenoeg onbeperkt, zeker als u online werkt. Werkt u op eigen serversystemen, dan is het aantal functie van de beschikbare prestatiekracht en capaciteit van uw systemen.
 • Gebruiker ID's zijn altijd gebonden aan een welbepaald boekhouddossier. U kunt dezelfde personen toegang verlenen tot meerdere boekhouddossiers, maar dat gebeurt dan telkens via aparte in elk dossier ingestelde gebruiker ID's. Dit is conform het principe van volledige scheiding tussen dossiers.
 • Naar boven

Extra dossiers:

 • In de standaardversie kunt u met 1 boekhouddossier werken.
 • Naargelang u meerdere boekhoudingen wil voeren, moeten bijkomende dossiers ingesteld worden.
 • U kunt deze dossiers eenvoudig zelf definiëren.
 • Het aantal bijkomende dossiers is nagenoeg onbeperkt, zeker als u online werkt.
  Voor VZW's en KMO's geldt nochtans een limiet van 4 bijkomende dossiers (totaal is dan 5 dossiers). De reden hiervoor is puur financieel vermits er dan interessantere prijsformules bestaan voor gebruik van Count-e via boekhoudkantoren of koepelorganisaties.
 • Naar boven

Module Orderadministratie:

 • Voor wie voorraadbeheer en uitgebreid beheer van de volledige aankoop- en verkoopketting belangrijk zijn, is de optionele module Orderadministratie beschikbaar.
 • Naar boven 

Module Analytisch boekhouden:Naar boven

 • Wie kosten en opbrengsten van projecten, afdelingen, vestigingen, gebouwen, ... apart wil opvolgen kan beroep doen op de module Analytisch boekhouden van Count-e.
 • Naar boven 

Online ASP-dienst:

 • Wie Count-e bij de aanschaf op eigen computersystemen installeerde, kan later toch beslissen over te stappen op de online ASP-dienst.
 • Met de online ASP-dienst hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over nodige infrastructuur, back-ups en updates.
 • Voor meer informatie over de online ASP-dienst, zie de rubriek Count-e dienstverlening - ASP-dienst.
 •