Menu Content/Inhalt
Standaard functies


Count-e is een uiterst volledig programma voor dubbel boekhouden, conform de bestaande regelgeving. Tegelijkertijd is Count-e ontworpen om zowel online via het internet, en/of in een lokaal netwerk, of op een alleenstaande pc te functioneren.

De standaard versie bevat alle onderstaande mogelijkheden. Vergelijk !
Het is een lange lijst van functies, waarbij u wel voor ogen dient te houden dat Count-e zo eenvoudig (bvb. minimale kasboekhouding voor een VZW) of zo uitgebreid mogelijk (bvb. BVBA met afschrijvingen, bankinterface, budgettering) kan gebruikt worden. Functies en schermen kunnen ontoegankelijk en onzichtbaar gemaakt worden voor de gebruikers, afhankelijk van hoe u zich wenst te organiseren.

Basisfuncties die in de meeste degelijke boekhoudprogramma's te vinden zijn:

 • Werking volgens de principes van dubbel boekhouden;
 • Standaard geleverd met gebruiksrecht voor één gebruiker ID en één dossier, met mogelijkheid tot werken vanaf meerdere plaatsen;
 • Real-time bijwerking van de gegevens (u ziet altijd de meest recente situatie, geen batchverwerking);
 • Meerdere gebruikers kunnen simultaan werken en toch in real-time over alle actuele gegevens beschikken;
 • Boekjaar wijzigbaar in lengte (korter of langer dan één jaar);
 • Aanpasbaar rekeningstelsel (MAR);
 • Dagboeken (aantal ongelimiteerd);
 • Leverancierslijst met vooraf instelbare boekingen, verschillende adressen, contactpersonen;
 • Betaalvoorwaarden, kortingen, openstaande facturen;
 • Instellen van modelboekingen;
 • Talrijke lijsten die personaliseerbaar en wijzigbaar zijn (journalen, balansen, overzichten);
 • Automatische nummering boekingen, documenten;
 • Repetitieve input kan automatisch ingevuld worden;
 • Voorlopige en definitieve afsluiting (vergrendeling) van boekingsperiodes;
 • Invoeren van leveranciers tijdens inboeken van facturen;Naar boven
 • Afpunten van betalingen;
 • ...
 • Naar boven

Functies die dikwijls als optionele modules voorgesteld worden:

 • Afschrijvingen;
 • Inventaris;
 • Budgettering;
 • Klanten en facturatie;
 • BTW administratie en aangifte (ook elektronisch XML formaat);
 • Interface banksoftware volgens CODA standaard (bvb. Isabel);
 • Import / Export van gegevens volgens standaard uitwisselingsformaten zoals .txt, .xls;
 • Export voor jaarrekening (First, Accon);
 • ...
 • Naar boven

Mogelijkheden die ofwel niet beschikbaar zijn, of slechts bestaan in erg uitgebreide programma's:

 • Consolidatiefunctie van meerdere dossiers tot één nieuw geconsolideerd dossier;
 • Concept deeldossiers (bvb. om een apart financieel beeld van verschillende binnen één dossier beheerde afdelingen, vestigingen, ... te verkrijgen; dit is een eenvoudig alternatief voor de analytische benadering);
 • Alle boekjaren online (waardoor geen speciale procedures nodig zijn om oudere gegevens te bekijken);
 • Elektronisch kastensysteem dat toelaat om gescande documenten, maar ook e-mails en informatiebestanden in het dossier op te slaan;
 • Formuliergenerator (voor personaliseren, wijzigen of zelfs creëren van eigen lijsten / overzichten);
 • Gebruikers en profielenbeheer (om perfect te bepalen wie wat kan doen in de boekhouding);
 • Back-up beheer;
 • Personalisatie van de presentatie en de informatie in de schermen per gebruiker (en bewaren van deze instellingen);
 • Automatische software update van de werkposten van de gebruikers;
 • Onafhankelijkheid van werkplaats (dezelfde gebruiker kan van op verschillende plaatsen in de boekhouding werken);
 • Installeren op één pc, in een lokaal netwerk, of via internetcommunicatie (al of niet met gebruik van de ASP-dienst);
 • ...