Menu Content/Inhalt
HOME
Verjaring schoolrekeningen

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft bepaald dat de verjaring voor de onbetaalde schoolrekeningen één jaar bedraagt. Schoolrekeningen die langer dan één jaar onbetaald blijven, kunnen niet meer ingevorderd worden. Deze regeling is van toepassing voor alle rekeningen die verband houden met onderwijs zoals leerlingenbijdragen, maaltijden, uitstappen en schoolmaterialen.

Er zijn evenwel procedures waarmee je als schuldeiser kan vermijden dat een schoolrekening reeds na één jaar verjaart.

Meer info op de website van het Katholiek Vlaams Onderwijs. Klik hier.

 
Count-e update 4.20.3

Een nieuwe versie 4.20.3 is vanaf nu beschikbaar.

Deze update lost een probleem op in verband met de import van leerlingen uit Informat.

Informatie over de inhoud van de update kan je vinden bij de update info.

Lees meer...
 
Maximumfactuur

In Count-e zijn er in de laatste 2 versies nieuwe functionaliteiten bijgekomen om de maximumfactuur in het kleuter- en lager onderwijs te kunnen opvolgen. Hiervoor is er een aparte handleiding voorzien die jullie kunnen terugvinden bij update info.

Belangrijke info: om hiermee te kunnen werken, moeten mogelijk de profielen in Count-e bijgewerkt worden. Vraag dit even na bij jullie eigen beheerder en die kan dan eventueel contact opnemen met onze helpdesk voor ondersteuning.